November 2008

cov0811

Infosecurity.nl
Infosecurity.nl is de jaarlijkse beurs voor informatiebeveiligend Nederland. Op de beursvloer zijn aanbieders te vinden van IT security, hard- en software en consultancy services. De beurs vindt plaats op 12 en 13 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Het belang van veiligheidsbewustzijn op de werkplek
Informatiebeveiliging is een breder begrip dan ICT-beveiliging. Het treffen van technische maatregelen van firewalls tot versleutelde USB-sticks met vingerafdrukherkenning of het gebruik van tokens voor toegang tot kantoorgebouw én computernetwerk is maar een zijde van de medaille. Minstens zo belangrijk is het medewerkers continu met de neus op de feiten te drukken door het belang van bewust en verantwoord omgaan met (gevoelige) bedrijfsgegevens te onderstrepen. InfoSecure uit Leusden is gespecialiseerd in bewustwordingsprogramma’s in de vorm van filmclips, e-learning modules en workshops die medewerkers moeten wijzen op het belang van veiligheidsbewustzijn op de werkplek.

HID Global integreert activiteiten voor fysieke en logische toegangbeveiliging
Met één smartcard deuren openen en inloggen op de computer. Als het aan HID ligt, is dit binnenkort de gewoonste zaak van de wereld. Het biedt de gebruiker meer gemak, maar wat belangrijker is, is dat veiligheidslekken door gescheiden fysiek en logisch beveiligingsbeleid worden voorkomen. Om integratie te vergemakkelijken worden producten gebracht die meerdere smartcard-technologieën ondersteunen.

Gebruik watermistblussing neemt snel toe
De wereldmarkt voor watermistsystemen zal de komende tijd met 13 procent per jaar groeien tot een omzet van 400 miljoen dollar in 2011. Dit verwacht het bekende onderzoeksbureau IMS Research. Aanvankelijk werd deze techniek vrijwel alleen in de scheepvaart toegepast, maar watermist wordt in toenemende mate ook in gebouwen en tunnels gebruikt als een milieuvriendelijk en veelzijdig blusmiddel.

Rookdetectie met videocamera’s
In hoge ruimten komen traditionele branddetectiesystemen pas in actie als de brand al een behoorlijke omvang heeft bereikt. Tegen de tijd dat de brandweer arriveert is er dan geen redden meer aan. D-Tec ontwikkelde een systeem dat rook met een geavanceerd videosysteem ontdekt. Sinds kort is dit ook in Nederland leverbaar.

Voor het eerst aparte brandhal bij Security Essen
Voor het eerst had Security Essen een aparte hal voor brandbeveiligers gereserveerd. Ruim tachtig bedrijven maakten hiervan gebruik. De grote spelers zoals Bosch, Esser, Notifier en Siemens bleven echter trouw aan hal 3, waar het ook stukken drukker was. Niettemin was ook hal 12 de soms lange wandeling door het reusachtige beurscomplex meer dan waard.

Brandveiligheidsnorm NEN 2535 aangepast aan nieuwe techniek
De nieuwe NEN 2535 voor brandveiligheid in gebouwen en brandmeldsystemen komt eraan. De belangrijkste verandering is dat nu ook draadloze melders zijn toegestaan. En zo zijn er meer aanpassingen doorgevoerd om de norm op de nieuwste stand van de techniek te laten aansluiten.

Michel van Roozendaal (Ajax-Chubb Brandbeveiliging) over veiligheid, markt en globalisering
De samenleving accepteert het niet meer dat branden uit de hand lopen en vele slachtoffers eisen. Daarom worden de regelgeving en de handhaving daarvan steeds verder aangescherpt. En dat is nodig ook, want er zijn nog vele tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid. “Veel grote branden uit het recente verleden waren makkelijk te voorkomen geweest”, stelt Michel van Roozendaal, die algemeen directeur is van Ajax-Chubb Brandbeveiliging.

Security Essen: etalage van de beveiligingsbranche (deel 1)
Een toegangsysteem dat via het menselijk lichaam werkt. Intelligente camera’s die ongevoelig zijn voor sneeuw en vallende bladeren. Centraal beheerde toegangsystemen waarvoor geen netwerk nodig is. PTZ-camera’s met de mogelijkheid van Video Content Analyse. Een biometrisch alarmpaneel. Dit waren slechts enkele van de vele noviteiten die te zien waren tijdens de internationale vakbeurs Security 2008 in het Duitse Essen.

Het gevaar van USB flash drives
In toenemende mate worden USB flash drives oftewel sticks gebruikt. Voor een luttel bedrag zijn vele gigabytes aan opslagruimte te koop. De USB flash drives zijn zo goedkoop dat ze in toenemende mate cadeau worden gegeven als reclamegadget. In een recent rapport gaat ENISA, het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, in op het risico van USB flash drives voor bedrijven. Afhankelijk van organisatie en het type incident kunnen volgens ENISA de kosten van een beveiligingsincident met een USB flash drive oplopen tot ruim anderhalf miljoen euro.

‘Onorthodoxe maatregelen’ tegen winkelcriminaliteit
Meer winkelsurveillanten in burger en ruimere regels voor extra cameratoezicht in winkelgebieden. De meeste consumenten hebben er geen problemen mee als winkeliers meer ‘onorthodoxe’ middelen inzetten in de strijd tegen winkeldiefstal. Dat blijkt uit onderzoek door TNS-NIPO in opdracht van het Platform Detailhandel Nederland. Het Platform riep tijdens een manifestatie te Den Haag de politiek op om extra maatregelen mogelijk te maken door wetgeving te verruimen.

IMS Research over groei in IP-video en intelligente beeldanalyse
De beveiligingsbranche stelt zich nog steeds afwachtend op ten aanzien van op IP gebaseerde videosystemen. In kwalitatief opzicht zijn dergelijke systemen de analoge techniek echter al ruim voorbijgestreefd. Ook wat betreft de mogelijkheden moet analoog het afleggen tegen IP. IP-apparatuur is wel duurder, maar kan in termen van Total Cost of Ownership juist weer voordeliger uitvallen. De verwachting is dat de vraag naar de mogelijkheden en kwaliteit die alleen IP-systemen kunnen bieden, de analoge techniek binnen enkele jaren zal verdringen. Vooral de ontwikkeling van intelligente beeldanalyse zal daaraan bijdragen.

Noviteiten brandbeveiliging
Door de strenge regelgeving is het niet eenvoudig om brandbeveiligingsproducten te ontwikkelen die aan alle eisen voldoen. De meeste innovaties zijn dan ook verbeteringen van bestaande technologieen. Problemen, zoals nodeloos alarm, worden effectief bestreden met steeds slimmere elektronica.

ADI-Gardiner start speciale divisie voor IP-technologie
Nog maar 10 procent van de elektronische beveiligingsproducten werkt op basis van het Internet Protocol. Distributeur ADI-Gardiner wil daarin snel verandering brengen. Want IP heeft de toekomst, verklaart algemeen directeur Philip Cowles. IP Point wordt een aparte divisie die vraag en aanbod op IP-gebied bijeen gaat brengen.

Eindelijk weer zicht op register gestolen kunst
Een goed register maakt het minder aantrekkelijk om kunst te stelen en te helen. Er was ooit zo’n register, het Kunst en Antiek Nationaal Systeem (KANS), maar dat werd opgeheven om plaats te maken voor een databank die onderdeel vormt van integrale basisvoorzieningen. Het is echter bij opheffen gebleven. Onlangs vroegen de D66-Kamerleden Boris van den Ham en Alexander Pechtold de ministers van OCW, Justitie en BZK hoe de vlag ervoor staat.

Bedrijfshulpverlening, een slecht begrepen verplichting
Op 1 januari 2007 is bedrijfshulpverlening geschrapt uit het Arbobesluit. De algemene verplichting in de Arbowet (art. 15) is echter overeind gebleven. Bedrijven interpreteren deze ontwikkeling op verschillende manieren. Sommige menen abusievelijk dat de hele bedrijfshulpverlening niet meer verplicht is. Anderen voelen zich nog meer in het diepe gegooid, omdat er te weinig richtlijnen zijn overgebleven.

‘Belonen goed gedrag effectiever dan straffen slecht gedrag’
Wordt Nederland veiliger door strenger te straffen? Niets is minder waar, stelt Corine de Ruiter. Volgens de bijzonder hoogleraar Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht is het belonen van goed gedrag veel effectiever dan het louter straffen van slecht gedrag. Immers, als er ook wordt beloond, heeft iemand iets te verliezen met een straf.

Normen moeten helpen beveiliging waterdicht te maken
Het is ingewikkeld om tot een waterdichte beveiliging te komen. Zeker als het om zeer complexe projecten gaat, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Het is dan goed als een objectieve norm houvast biedt. Zo’n norm is er nog niet, maar er is wel een grote behoefte aan. Reden voor ASIS Benelux om de jongste bijeenkomst in het teken van normalisatie te laten staan.