November 2009

cov0911

Voor- en nadelen van particuliere beveiliging in publiek domein
De overheid zet steeds vaker en op steeds meer plaatsen particuliere beveiligers in. Omdat niet bekend is welke publieke taken particuliere beveiligers precies verrichten, wat daarvan de omvang is en welke ervaringen de overheid heeft met het inhuren van particuliere beveiligers, heeft de Algemene Rekenkamer een verkennend onderzoek uitgevoerd. Er is onder andere gekeken naar de voor- en nadelen van de inzet van particuliere beveiligers.

Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties bestaat zeventig jaar
Zeventig jaar geleden vormde de oprichting van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties het antwoord van de bedrijfstak op de toenemende beperkingen voor het exploiteren van geüniformeerde veiligheidsdiensten. Het probleem van toen is gelukkig niet meer aan de orde, maar het bestaansrecht van de VPB is er in de loop der jaren niet minder om geworden. BEVEILIGING sprak met voorzitter Tjibbe Joustra over de uitdagingen van nu.

Een week lang leren en inspiratie opdoen
Duizenden security professionals, waaronder enkele tientallen Nederlanders, waren eind september aanwezig tijdens de vierdaagse conferentie van ASIS International in het Amerikaanse Anaheim. Omdat voorafgaand nog een driedaags trainingsprogramma werd aangeboden, konden bezoekers een week lang leren, mensen spreken en ideeën opdoen. Gelijktijdig werd een tentoonstelling gehouden. Het evenement trok in totaal twintigduizend bezoekers.

‘Camera in Beeld’ helpt politie bij opsporing
Nederland hangt vol met camera’s. Zowel in het publieke gebied als in de private omgeving van winkels en bedrijven. Maar wanneer in verband met een delict een zo uitgebreid mogelijk beeld van dader(s) en hun bewegingen nodig is, blijkt veel tijd verloren te gaan met zoeken naar mogelijke opnamen. “Daar komt nu verandering in”, belooft Ferry Mackenzie, inspecteur bij de politie Gelderland Midden en grondlegger van het nieuwe systeem ‘Camera in Beeld’.

Moderne brandmeldtechniek voor monumentaal hotel
De modulaire uitbreidbaarheid vormde voor PBT Beveiliging en Telecom de belangrijkste reden om voor het uit meerdere historische panden bestaande Eden Hotel in Zutphen de Bosch 5000 Serie Modulaire Brandmeldcentrale als brandmeldcentrale te kiezen. Er kan nu flexibel op uitbreidingen en aanpassingen van het hotel worden gereageerd, waarbij bestaande investeringen behouden kunnen blijven. Daarnaast bood het systeem de mogelijkheden om de oude techniek te vervangen zonder hinder voor de gasten en zonder tijdelijk aan brandveiligheid in te boeten.

NEN EN 54-20 voor rookaanzuigsystemen
Sinds 1 juli 2009 is de nieuwe Europese regelgeving NEN EN 54-20 voor rookaanzuigsystemen van kracht. Dit betekent dat alle nieuw te bouwen rookaanzuigsystemen in een gebouw (zowel ruimte- als objectbewaking) voorzien moeten zijn van een nieuw productcertificaat. Dit geldt (nog) niet voor bestaande installaties, maar het kan zijn dat dit in de nabije toekomst verandert.

Brandmeldinstallatie kan niet zonder overspanningbeveiliging
Bliksem kan zichtbare, maar ook onzichtbare schade aanrichten. In het laatste geval is bijvoorbeeld sprake van inductiespanning, veroorzaakt door het sterke elektromagnetische veld van een bliksemontlading. Ook zware machines en andere stoorbronnen op het elektriciteitsnet kunnen de levensduur en betrouwbaarheid van gevoelige, elektronische (beveiligings)apparatuur verminderen. Daarom stelt de NEN 2535 voor brandmeldinstallaties sinds dit jaar een overspanningbeveiliging verplicht bij bekabeling die het te beveiligen pand binnenkomt.

Innovatie op het gebied van brandbeveiliging
Producten voor brandbeveiliging moeten voldoen aan talloze eisen en worden streng gecontroleerd. De technologie wordt continu verbeterd, zodat de betrouwbaarheid toeneemt en het aantal nodeloze alarmen wordt gereduceerd. Tegelijkertijd worden installatie en bediening eenvoudiger.

De verschillen tussen thermische, ioniserende en optische brandmelders
Al zo’n tachtig jaar geleden werden de eerste automatische brandmelders geïntroduceerd. In de loop der jaren zijn deze geperfectioneerd tot technische hoogstandjes die werken op basis van nauwkeurige analyses. De meeste brandmelders werken op basis van temperatuurmeting of rookmeting. Welk type het meest geschikt is, hangt af van de soorten brand die in de gegeven situatie kunnen ontstaan. Soms zal zelfs een combinatie van technieken nodig zijn.

Graffitibestrijding bij het metrobedrijf GVB Amsterdam
Graffiti vormt een groot probleem voor openbaar vervoerbedrijven. Het enige wat blijkt te helpen is het zo snel mogelijk verwijderen van de vervuiling, maar dat is moeilijk en kostbaar, terwijl hiervoor bovendien goede voertuigen aan de dienst onttrokken moeten worden. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zet sinds kort intelligente bewakingscamera’s in om graffiteurs te betrappen. Voorlopig is het een proef, maar als deze slaagt zal de technologie wellicht grootschalig worden uitgerold. Het is een van de vele maatregelen die gezamenlijk het probleem inmiddels met maar liefst 80 procent hebben teruggebracht.

Digitale videosurveillance op bedrijvenpark Borchwerf 2
Borchwerf 2 is een bedrijvenpark in aanbouw van ruim tweehonderd hectare in West-Brabant. De bouw begon in 2005 en nadert langzaam maar zeker voltooiing. Naast de ideale ligging tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, is Borchwerf 2 bijzonder omdat het initiatief grotendeels is voorgefinancierd door private partijen. Op het bedrijventerrein geldt een verplichte vorm van parkmanagement. Om de veiligheid te garanderen, voert Niscayah digitale videosurveillance rondes uit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kleine veertig camera’s die via glasvezel zijn verbonden met het Security Operations Centre in Amsterdam.

Inbraakalarm over IP voor CRH Bouwmaten
Zestien vestigingen van CRH Bouwmaten zijn sinds kort uitgerust met de AlphaCom XL IP communicatiemodule met GPRS back-up. Door de alarmmeldingen via het internet te versturen naar de particuliere alarmcentrale wordt flink bespaard op de kosten, onder meer door het wegvallen van de extra belkosten voor de alarminstallatie. Bovendien zijn de filialen voorbereid op de toekomst als KPN in 2013 stopt met het aanbieden van analoge telefonie.

Gedegen inbraakbeveiliging
Doormelding van inbraakalarmen via GPRS naar een particuliere alarmcentrale. Bewegingsdetectoren die afmetingen, snelheid en afstand tot objecten meten. BEVEILIGING zet een aantal trends op het gebied van inbraakbeveiliging op een rij.

Een beveiliger met 27 schoonmoeders
Na het vervullen van de dienstplicht bij het Korps Mariniers kwam VBN-er van de maand Charles Broers min of meer toevallig in de beveiligingswereld terecht. Eerst bij het toenmalige NL ’86. Vervolgens als Hoofd Beveiliging bij een aantal vooraanstaande hotels. Twee jaar geleden maakte hij de overstap naar Europol, waar hij nu verantwoordelijk is voor de fysieke beveiliging. Een interessante uitdaging, die nog lang niet is afgerond.

‘Groot verschil tussen objectieve veiligheid en veiligheidsbeleving’
Marokkaanse jongeren maken zich meer schuldig aan bepaalde vormen van criminaliteit dan andere etnische groepen. In ’s-Hertogenbosch plakten autochtone wijkbewoners letterlijk hun ruiten af met kranten om niet meer te worden geconfronteerd met de overlast veroorzaakt door bepaalde groepen Marokkanen. De bewoners hadden het gevoel dat het probleem niet daadwerkelijk door de politie werd aangepakt. “Ik schrik er erg van dat mensen zich liever afsluiten voor de realiteit in plaats van te kijken hoe het daadwerkelijke probleem aan te pakken”, zegt Hans Werdmölder, als Universitair Hoofddocent Kwalitatieve Methoden voor Onderzoek verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en aan de Rooseveldt Academy te Middelburg. “Veel gemeenten worden geconfronteerd met soortgelijke problemen. Wij hebben op dit punt een probleem in Nederland!”

Cameratoezicht als deel van terreinbeveiliging
Veel organisaties en bedrijven passen al jaren lang CCTV-systemen toe binnen hun beveiligingssysteem. Daarnaast worden CCTV-systemen gebruikt voor andere doeleinden zoals het volgen van verkeersdoorstroming, passagiersstromen, logistieke processen en voor toezicht in het publieke domein. De huidige kwaliteit van de camera’s, hun ingebouwde intelligentie en het Video Management Systeem maken CCTV-systemen ook zeer geschikt voor terreinbeveiliging. Er zijn echter wel een aantal zaken om rekening mee te houden.