November 2012

cov1211

Einde van versnippering in certificering nabij?
Beveiligingsproducten kosten vaak meer dan nodig. Bovendien duurt het dikwijls onnodig lang voordat zij gekeurd en wel op de markt komen. Dat heeft alles te maken met een nogal patriottische kijk op certificering. Een Duitser wil geen product zonder VdS. Een Fransman zweert bij CNPP. In Nederland is NCP vereist en Belgen vertrouwen op ANPI. Zo kan het gebeuren dat één product 27 keer op dezelfde wijze gecertificeerd moet worden om in de hele EU verkocht te kunnen worden. En dat certificeren is niet bepaald gratis. CertAlarm wil deze impasse doorbreken met een Europees certificatieschema, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, aldus de nieuwe general manager Anja Kinsky.

Ingrijpen voordat het incident plaatsvindt
Voorkomen is beter dan blussen, was vroeger de slogan van de brandweer. Die slogan wordt niet meer gebruikt, maar is nog altijd van toepassing. Tijdens de 58ste ASIS Annual Seminar and Exhibits in Philadelphia – met zo’n 220 sprekers en twintigduizend deelnemers verreweg de grootste beveiligingsconferentie ter wereld – ging veel aandacht uit naar het signaleren en neutraliseren van omstandigheden die de voorbode van incidenten zijn.

Subsidie gemeenschappelijke Europese veiligheidsindustrie
De afstand tussen onderzoek en industrie wordt gezien als een van de knelpunten om te komen tot een gemeenschappelijke Europese veiligheidssector die kan concurreren met Amerika en Azië. Deze invalshoek is een van de uitgangspunten voor het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon 2020 dat voor de periode 2014 -2020 de opvolger wordt van het 7de Kaderprogramma. Ook heeft de Europese Commissie in juli 2012 haar eerste actieplan voor een innovatieve en concurrerende veiligheidsindustrie gepubliceerd.

Welke standaard voor HD-video gaat het worden?
De behoefte aan bewakingsbeelden met HD-kwaliteit stijgt snel. Op televisiegebied begint FullHD met 1920 x 1080 pixels de norm te worden. Dus is het logisch dat beveiligers minstens dezelfde eisen gaan stellen aan de beelden die zij op het werk bekijken. Met IP-camera’s is die hoge kwaliteit al een aantal jaren te realiseren. Maar de ontwikkelingen op analoog gebied staan ook niet stil. De strijd is begonnen! Wat wordt de standaard?

Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven
De huidige regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB), waarbij ondernemers op basis van een veiligheidsscan subsidie krijgen voor veiligheidsmaatregelen, verandert in 2013 ingrijpend. Belangrijke wijzigingen zijn dat de regeling wordt ingebed in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO),  dat de scans efficiënter worden ingezet en dat met vaste pakketten van veiligheidsmaatregelen gewerkt gaat worden. Voor leveranciers van maatregelen en producten die de veiligheid in winkels verbeteren, breken interessante tijden aan. Zij worden uitgenodigd deze veiligheidspakketten te ontwikkelen.

Snellere reactie tegen lagere kosten
Casino’s behoren tot het highrisk-segment. Daarom gaat veel aandacht uit naar preventie van criminaliteit. Het in speelautomaten gespecialiseerde Fair Play Centers en Casino’s heeft hiervoor een eigen particuliere beveiligingsorganisatie. Om een snellere reactie te bewerkstelligen en hogere efficiency te bereiken, is de laatste jaren geïnvesteerd in hoogwaardige videotechniek. Met de door Divitec geleverde apparatuur zijn dit jaar al tien inbraakpogingen op heterdaad verijdeld. De politie weet dat meldingen van Fair Play Centers altijd serieus zijn en reageert daarom direct.

Klein bedrijf in grote projecten
Deze zomer werd de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch afgerond met de opening van de Leidsche Rijntunnel. Een uiterst complex veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de tunnel ook geschikt is voor gevaarlijke transporten die binnenkort onder het groene centrum van Leidsche Rijn rijden. Met 280 camera’s houdt Rijkswaterstaat het verkeer continu in de gaten. En bij een calamiteit helpen tweehonderd luidsprekers automobilisten naar de dichtstbijzijnde vluchtweg. Bijzonder is dat de deze installaties ontworpen zijn door een relatief klein bedrijf: het achttien man tellende DARE-TRONICS uit Boxtel.

Zijn IP-camera’s wel veilig?
Computersystemen worden steeds vaker en steeds slimmer aangevallen. Hoe zit dat met netwerkcamera’s? Kunnen hackers daar ook op inbreken? Kan een onbevoegde persoon de beelden bekijken of de camera op een kritiek moment saboteren via internet? Dat kan als er geen adequate maatregelen worden getroffen. En die zijn zowel van technische als van organisatorische aard.

Cyber resilience in de bestuurskamer
Op 16 oktober vond in Amsterdam The Grand Conference plaats, een internationale conferentie over cyber resilience gericht op de top van het bedrijfsleven en andere organisaties. Het thema was ‘Building a Resilient Digital Society’. Drie Nederlandse organisaties toonden leiderschap en ondertekenden de World Economic Forum principes voor Cyber Resilience; ze dagen daarmee ook uw organisatie uit om zich aan te sluiten. Durft uw organisatie die uitdaging aan?

Hoe zijn computervirussen nog het hoofd te bieden?
Dertig jaar geleden kwam IBM met de XT5160. Dat was de eerste DOS-PC met harddisk. Al tien jaar eerder was het eerste computervirus ontwikkeld. In 1986 werden voor het eerst PC’s met een virus besmet. Dat ging nog via diskettes. Tegenwoordig zijn vrijwel alle PC’s met internet verbonden en verspreidt kwaadaardige programmatuur zich razendsnel over de wereld. Het aantal computerwormen stijgt bovendien zo snel, dat dit met beveiligingssoftware niet meer is bij te houden. Tijd dus voor een andere aanpak. Belangrijk, want nieuwe wormen worden in toenemende mate gebruikt voor gerichte aanvallen op bepaalde organisaties.

Het kwalitatieve onderscheid van socialer ondernemen
Eind september werd Trigion gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wat houdt dat in? De PSO is opgezet door TNO en helpt bedrijven zichtbaar te maken in welke mate zij mensen in dienst nemen die normaal moeilijk aan werk kunnen komen. Wat zijn hiervan de voordelen? En gaat het hier om mensen die voldoen aan de redelijk hoge eisen die het werk in de beveiliging stelt?

De slimme omgeving als ultieme beveiliging
Een omgeving kan zich bewust zijn van de aanwezigheid van personen, hun gedrag of zelfs hun intenties. De hiervoor benodigde technologie wordt ‘ambient intelligence’ genoemd en maakt gebruik van alledaagse objecten, zoals telefoons en computers, maar ook van speciale sensoren. Op basis van het waargenomen gedrag volgt een reactie. De ‘slimme omgeving’ lijkt het ultieme concept voor ‘very high sophisticated safety and security’. Dr.ir. Wouter Teeuw leidt de onderzoeksgroep ‘ambient intelligence’ aan het Kenniscentrum Design en Technologie van Saxion in Enschede.

Modern videosysteem verhoogt veiligheid Amsterdam ArenA
De Amsterdam ArenA is sinds de opening in 1996 het toneel geweest van honderden wedstrijden van Ajax en het Nederlands elftal, concerten van onder meer Madonna, Michael Jackson, The Rolling Stones, Celine Dion en Tina Turner en grootschalige evenementen zoals Sensation. In mei volgend jaar vindt in het stadion de finale van de UEFA Europa League plaats. Cameratoezicht speelt een belangrijke rol bij het handhaven van de veiligheid. Met behulp van camera’s kunnen stewards gericht actie ondernemen als er bijvoorbeeld vuurwerk wordt afgestoken op de tribunes, terwijl de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen bij onder meer het toepassen van supersnelrecht. Deze zomer werd een ingrijpende modernisering afgerond van het videosysteem met 120 HD-netwerkcamera’s van Sony.

Innovatief ziekenhuis, innovatief brandveiligheidsconcept
Meander Medisch Centrum is een ziekenhuis met ambitie. Licht, ruimte, flexibiliteit en een nieuw zorgconcept op basis van eenpersoonspatiëntenkamers zijn de rode draad in het ontwerp voor de nieuwe ziekenhuislocatie in Amersfoort-Noord, die eind 2013 zijn deuren opent. De behoeften en eisen vanuit het zorgproces en de brandveiligheid leken bij de start van het ontwerpproces haaks op elkaar te staan. Echter, door verder te denken dan standaardoplossingen is een uniek brandveiligheidsconcept gerealiseerd dat zelfs in het buitenland de aandacht van brandveiligheidsdeskundigen heeft getrokken.

Veelzijdige ervaring kan goed van pas komen
Het kan handig zijn als je naast het hebben van eigen vakkennis ook verstand hebt van hoe het er bij andere partijen aan toe gaat. Henk Kamman van ICTS Europe kan daarover meepraten. De VBN-er van deze maand begon bij de recherche en kwam via de handel, de horeca en het onderwijs in de beveiliging terecht. “Ik heb in mijn werk als beveiligingsadviseur veel profijt van wat ik in die andere sectoren geleerd heb!”

De ene standaard is de andere niet
Standaards zijn belangrijk voor het borgen van brandveiligheid. De techniek staat echter niet stil en standaards volgen niet altijd even snel de ontwikkelingen. Tijdens een door VdS georganiseerd congres ging onder andere aandacht uit naar sprinklernormering, het risico van lithiumaccu’s en het testen van sprinklerinstallaties.

Het rendement van beveiliging en de borging daarvan
Een object beveiligen kost geld. Maar wat levert die investering op? Steeds meer facility managers vragen zich dat af. Reden voor adviesbureau Promundo om het jaarlijkse Security Risk Management Event in het teken te laten staan van het rendement van beveiliging en hoe je dat rendement kunt borgen. Decor was de Sterrenwacht van de Universiteit van Leiden. Toepasselijk, want het rendement van beveiliging lijkt even inzichtelijk als de structuur van het heelal. Of valt dat wel mee in de praktijk?

Beter geen cameratoezicht dan fout cameratoezicht
Camerabeelden worden in toenemende mate in juridische procedures gebruikt als bewijs om standpunten te onderbouwen. Tussen 1 juni 2011 en 1 juni 2012 werden op www.rechtspraak.nl 435 vonnissen gepubliceerd waarin camerabeelden een rol speelden. Toch leiden beelden lang niet altijd tot een veroordeling. Zelfs niet als zij zo duidelijk zijn dat aan de identiteit van de verdachte niet getwijfeld hoeft te worden. Effectief cameratoezicht vergt daarom een degelijke, juridisch onderbouwde voorbereiding. Daarover ging een studiedag van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht met als titel ‘Privacy en Security’.

Einde van versnippering in certificering nabij?

Beveiligingsproducten kosten vaak meer dan nodig. Bovendien duurt het dikwijls onnodig lang voordat zij gekeurd en wel op de markt komen. Dat heeft alles te maken met een nogal patriottische kijk op certificering. Een Duitser wil geen product zonder VdS. Een Fransman zweert bij CNPP. In Nederland is NCP vereist en Belgen vertrouwen op ANPI. Zo kan het gebeuren dat één product 27 keer op dezelfde wijze gecertificeerd moet worden om in de hele EU verkocht te kunnen worden. En dat certificeren is niet bepaald gratis. CertAlarm wil deze impasse doorbreken met een Europees certificatieschema, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, aldus de nieuwe general manager Anja Kinsky.

Ingrijpen voordat het incident plaatsvindt

Voorkomen is beter dan blussen, was vroeger de slogan van de brandweer. Die slogan wordt niet meer gebruikt, maar is nog altijd van toepassing. Tijdens de 58ste ASIS Annual Seminar and Exhibits in Philadelphia – met zo’n 220 sprekers en twintigduizend deelnemers verreweg de grootste beveiligingsconferentie ter wereld – ging veel aandacht uit naar het signaleren en neutraliseren van omstandigheden die de voorbode van incidenten zijn.

Subsidie gemeenschappelijke Europese veiligheidsindustrie

De afstand tussen onderzoek en industrie wordt gezien als een van de knelpunten om te komen tot een gemeenschappelijke Europese veiligheidssector die kan concurreren met Amerika en Azië. Deze invalshoek is een van de uitgangspunten voor het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon 2020 dat voor de periode 2014 -2020 de opvolger wordt van het 7de Kaderprogramma. Ook heeft de Europese Commissie in juli 2012 haar eerste actieplan voor een innovatieve en concurrerende veiligheidsindustrie gepubliceerd.

Welke standaard voor HD-video gaat het worden?

De behoefte aan bewakingsbeelden met HD-kwaliteit stijgt snel. Op televisiegebied begint FullHD met 1920 x 1080 pixels de norm te worden. Dus is het logisch dat beveiligers minstens dezelfde eisen gaan stellen aan de beelden die zij op het werk bekijken. Met IP-camera’s is die hoge kwaliteit al een aantal jaren te realiseren. Maar de ontwikkelingen op analoog gebied staan ook niet stil. De strijd is begonnen! Wat wordt de standaard?

Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

De huidige regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB), waarbij ondernemers op basis van een veiligheidsscan subsidie krijgen voor veiligheidsmaatregelen, verandert in 2013 ingrijpend. Belangrijke wijzigingen zijn dat de regeling wordt ingebed in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO),  dat de scans efficiënter worden ingezet en dat met vaste pakketten van veiligheidsmaatregelen gewerkt gaat worden. Voor leveranciers van maatregelen en producten die de veiligheid in winkels verbeteren, breken interessante tijden aan. Zij worden uitgenodigd deze veiligheidspakketten te ontwikkelen.

Snellere reactie tegen lagere kosten

Casino’s behoren tot het highrisk-segment. Daarom gaat veel aandacht uit naar preventie van criminaliteit. Het in speelautomaten gespecialiseerde Fair Play Centers en Casino’s heeft hiervoor een eigen particuliere beveiligingsorganisatie. Om een snellere reactie te bewerkstelligen en hogere efficiency te bereiken, is de laatste jaren geïnvesteerd in hoogwaardige videotechniek. Met de door Divitec geleverde apparatuur zijn dit jaar al tien inbraakpogingen op heterdaad verijdeld. De politie weet dat meldingen van Fair Play Centers altijd serieus zijn en reageert daarom direct.

Klein bedrijf in grote projecten

Deze zomer werd de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch afgerond met de opening van de Leidsche Rijntunnel. Een uiterst complex veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de tunnel ook geschikt is voor gevaarlijke transporten die binnenkort onder het groene centrum van Leidsche Rijn rijden. Met 280 camera’s houdt Rijkswaterstaat het verkeer continu in de gaten. En bij een calamiteit helpen tweehonderd luidsprekers automobilisten naar de dichtstbijzijnde vluchtweg. Bijzonder is dat de deze installaties ontworpen zijn door een relatief klein bedrijf: het achttien man tellende DARE-TRONICS uit Boxtel.

Zijn IP-camera’s wel veilig?

Computersystemen worden steeds vaker en steeds slimmer aangevallen. Hoe zit dat met netwerkcamera’s? Kunnen hackers daar ook op inbreken? Kan een onbevoegde persoon de beelden bekijken of de camera op een kritiek moment saboteren via internet? Dat kan als er geen adequate maatregelen worden getroffen. En die zijn zowel van technische als van organisatorische aard.

Cyber resilience in de bestuurskamer

Op 16 oktober vond in Amsterdam The Grand Conference plaats, een internationale conferentie over cyber resilience gericht op de top van het bedrijfsleven en andere organisaties. Het thema was ‘Building a Resilient Digital Society’. Drie Nederlandse organisaties toonden leiderschap en ondertekenden de World Economic Forum principes voor Cyber Resilience; ze dagen daarmee ook uw organisatie uit om zich aan te sluiten. Durft uw organisatie die uitdaging aan?

Hoe zijn computervirussen nog het hoofd te bieden?

Dertig jaar geleden kwam IBM met de XT5160. Dat was de eerste DOS-PC met harddisk. Al tien jaar eerder was het eerste computervirus ontwikkeld. In 1986 werden voor het eerst PC’s met een virus besmet. Dat ging nog via diskettes. Tegenwoordig zijn vrijwel alle PC’s met internet verbonden en verspreidt kwaadaardige programmatuur zich razendsnel over de wereld. Het aantal computerwormen stijgt bovendien zo snel, dat dit met beveiligingssoftware niet meer is bij te houden. Tijd dus voor een andere aanpak. Belangrijk, want nieuwe wormen worden in toenemende mate gebruikt voor gerichte aanvallen op bepaalde organisaties.

Het kwalitatieve onderscheid van socialer ondernemen

Eind september werd Trigion gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wat houdt dat in? De PSO is opgezet door TNO en helpt bedrijven zichtbaar te maken in welke mate zij mensen in dienst nemen die normaal moeilijk aan werk kunnen komen. Wat zijn hiervan de voordelen? En gaat het hier om mensen die voldoen aan de redelijk hoge eisen die het werk in de beveiliging stelt?

De slimme omgeving als ultieme beveiliging

Een omgeving kan zich bewust zijn van de aanwezigheid van personen, hun gedrag of zelfs hun intenties. De hiervoor benodigde technologie wordt ‘ambient intelligence’ genoemd en maakt gebruik van alledaagse objecten, zoals telefoons en computers, maar ook van speciale sensoren. Op basis van het waargenomen gedrag volgt een reactie. De ‘slimme omgeving’ lijkt het ultieme concept voor ‘very high sophisticated safety and security’. Dr.ir. Wouter Teeuw leidt de onderzoeksgroep ‘ambient intelligence’ aan het Kenniscentrum Design en Technologie van Saxion in Enschede.

Modern videosysteem verhoogt veiligheid Amsterdam ArenA

De Amsterdam ArenA is sinds de opening in 1996 het toneel geweest van honderden wedstrijden van Ajax en het Nederlands elftal, concerten van onder meer Madonna, Michael Jackson, The Rolling Stones, Celine Dion en Tina Turner en grootschalige evenementen zoals Sensation. In mei volgend jaar vindt in het stadion de finale van de UEFA Europa League plaats. Cameratoezicht speelt een belangrijke rol bij het handhaven van de veiligheid. Met behulp van camera’s kunnen stewards gericht actie ondernemen als er bijvoorbeeld vuurwerk wordt afgestoken op de tribunes, terwijl de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen bij onder meer het toepassen van supersnelrecht. Deze zomer werd een ingrijpende modernisering afgerond van het videosysteem met 120 HD-netwerkcamera’s van Sony.

Innovatief ziekenhuis, innovatief brandveiligheidsconcept

Meander Medisch Centrum is een ziekenhuis met ambitie. Licht, ruimte, flexibiliteit en een nieuw zorgconcept op basis van eenpersoonspatiëntenkamers zijn de rode draad in het ontwerp voor de nieuwe ziekenhuislocatie in Amersfoort-Noord, die eind 2013 zijn deuren opent. De behoeften en eisen vanuit het zorgproces en de brandveiligheid leken bij de start van het ontwerpproces haaks op elkaar te staan. Echter, door verder te denken dan standaardoplossingen is een uniek brandveiligheidsconcept gerealiseerd dat zelfs in het buitenland de aandacht van brandveiligheidsdeskundigen heeft getrokken.

Veelzijdige ervaring kan goed van pas komen

Het kan handig zijn als je naast het hebben van eigen vakkennis ook verstand hebt van hoe het er bij andere partijen aan toe gaat. Henk Kamman van ICTS Europe kan daarover meepraten. De VBN-er van deze maand begon bij de recherche en kwam via de handel, de horeca en het onderwijs in de beveiliging terecht. “Ik heb in mijn werk als beveiligingsadviseur veel profijt van wat ik in die andere sectoren geleerd heb!”

De ene standaard is de andere niet

Standaards zijn belangrijk voor het borgen van brandveiligheid. De techniek staat echter niet stil en standaards volgen niet altijd even snel de ontwikkelingen. Tijdens een door VdS georganiseerd congres ging onder andere aandacht uit naar sprinklernormering, het risico van lithiumaccu’s en het testen van sprinklerinstallaties.

Het rendement van beveiliging en de borging daarvan

Een object beveiligen kost geld. Maar wat levert die investering op? Steeds meer facility managers vragen zich dat af. Reden voor adviesbureau Promundo om het jaarlijkse Security Risk Management Event in het teken te laten staan van het rendement van beveiliging en hoe je dat rendement kunt borgen. Decor was de Sterrenwacht van de Universiteit van Leiden. Toepasselijk, want het rendement van beveiliging lijkt even inzichtelijk als de structuur van het heelal. Of valt dat wel mee in de praktijk?

Beter geen cameratoezicht dan fout cameratoezicht

Camerabeelden worden in toenemende mate in juridische procedures gebruikt als bewijs om standpunten te onderbouwen. Tussen 1 juni 2011 en 1 juni 2012 werden op www.rechtspraak.nl 435 vonnissen gepubliceerd waarin camerabeelden een rol speelden. Toch leiden beelden lang niet altijd tot een veroordeling. Zelfs niet als zij zo duidelijk zijn dat aan de identiteit van de verdachte niet getwijfeld hoeft te worden. Effectief cameratoezicht vergt daarom een degelijke, juridisch onderbouwde voorbereiding. Daarover ging een studiedag van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht met als titel ‘Privacy en Security’.