November 2013

cov1311

Tot 500 miljoen per jaar voor veiligheid
2014 wordt voor Europa een bijzonder jaar. Niet alleen zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement, maar voor de meeste Europese stimulerings- en beleidsprogramma’s wordt 2014 ook het begin van de nieuwe periode 2014-2020. Zo ook voor het grote onderzoeks- en innovatieprogramma dat voor deze nieuwe periode de naam Horizon 2020 heeft gekregen. Ondanks de economische crisis en bezuinigingen is het budget voor Horizon 2020 zelfs groter geworden. Het onderwerp veiligheid krijgt ook nog een groter deel van het budget dat, de besluitvorming is nog niet afgerond, kan oplopen tot 500 miljoen euro per jaar.

Transitieakkoord landelijke meldkamerorganisatie getekend
De landelijke meldkamerorganisatie voor de hulpverleningssector is weer een stap dichterbij gekomen. Op 16 oktober ondertekenden de ministers van Veiligheid & Justitie, VWS en Defensie samen met de korpschef van de nationale politie en de bestuursvoorzitters van het Veiligheidsberaad en Ambulancezorg Nederland het zogenaamde transitieakkoord. In dit document spreken de betrokken partijen af hoe de landelijke meldkamerorganisatie de komende jaren daadwerkelijk gestalte gaat krijgen. De nieuwe meldkamerorganisatie van de overheid verandert ook het speelveld van publiek-private samenwerking met de particuliere alarmcentralesector. Daar is de verwachting dat eenvoudiger uniforme afspraken kunnen worden gemaakt over nationale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de hulpdienstensector en de particuliere beveiligingsbranche.

Nationale Cybersecurity Strategie 2
Op 28 oktober jongstleden werd de tweede Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS 2) uitgebracht, 2,5 jaar na de eerste. De focus verschuift van publiek-private samenwerking naar publiek-private participatie en strategische samenwerking. De nieuwe strategie beoogt dat Nederland qua volwassenheidsniveau op cybersecuritygebied van bewust naar bekwaam gaat. Wat zijn de nieuwe doelstellingen en actielijnen van de NCSS 2 en wat betekent dat mogelijk voor uw organisatie?

Voorkom fraude met internetbankieren
Door fraude met internetbankieren wordt het vertrouwen van consumenten in het betalingsverkeer en bankwezen ernstig ondermijnd. Bovendien veroorzaakt deze vorm van fraude veel stress en overlast aan de rekeninghouders die slachtoffer zijn geworden. Uitspraken van strafrechters laten zien dat deze fraudes aanleiding zijn voor aanzienlijke vrijheidsstraffen. Op basis van een recent persbericht van het OM wordt in deze bijdrage beschreven welke strafbare feiten gepleegd worden.

Menselijke factor in informatiebeveiliging
Infosecurity is een jaarlijks vakevenement over informatiebeveiliging. Tijdens de beurs in Utrecht vonden de hele dag door seminars plaats over onderwerpen als cyber awareness, de menselijke factor in informatiebeveiliging en digitaal forensisch onderzoek.

Sensing essentieel voor veiligheid, maar wie gaat over de data?
Tegenwoordig nemen toezicht en handhaving door middel van opkomende technologie, zoals geavanceerde camera’s, sterk toe en daarmee ook de discussie over privacy issues. Deze ontwikkeling is niet alleen van toepassing in het publieke domein, maar met name ook in het private domein, met als doel de zogenaamde zaaksbescherming. Deze vormen van publiek-privaat cameratoezicht worden steeds meer georganiseerd vanuit publieke en private toezichtruimten. De overheid is in de regel direct betrokken bij publiek cameratoezicht als regievoerder van de camerabeelden. Bij privaat cameratoezicht staat de overheid meer op afstand.

Kennis over cyber security essentieel voor cameraleverancier
De beveiligingsector gaat geleidelijk over op digitale camerasystemen. Deze bieden betere kwaliteit en aanzienlijk meer mogelijkheden dan traditionele, analoge systemen. Ze vereisen echter ook specifieke kennis van de bedrijven die de producten ontwikkelen, leveren en installeren. Ook de gebruiker zal zich moeten realiseren dat hij in feite met specialistische computerapparatuur werkt die bloot staat aan typische ICT-dreigingen. Professionele beveiliging is noodzakelijk voor alle componenten die gezamenlijk de keten van camera tot beeldscherm vormen. Dit artikel beschrijft wat daar op technisch en organisatorisch gebied bij komt kijken.

Kruisbestuiving tussen ICT en videosurveillance
Een brede range netwerkcamera’s van draadloze Cube Camera’s tot Full HD-camera’s en vandalismebestendige PTZ-buitencamera’s, netwerk videorecorders, routers en switches, videomanagementsoftware en een app voor het realtime uitkijken en opslaan van camerabeelden in de cloud: de Taiwanese fabrikant D-Link levert alle componenten voor een compleet videosysteem. De ruime ervaring met netwerktechnologie garandeert een eenvoudige installatie en beheer van videosystemen, die daardoor bij uitstek geschikt zijn voor toepassing in onder meer het MKB, de horeca, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Veilige afbouw nieuwe metro Amsterdam
Eind december vorig jaar werden de boorwerkzaamheden voor de Noord/Zuid-metrolijn in Amsterdam voltooid. Voordat in 2017 de eerste metro’s gaan rijden over het 9,7 kilometer lange tracé van het noorden naar het zuiden van Amsterdam moeten er nog bergen werk worden verzet. De tunnels worden voorzien van sporen en seinen en in de stations worden alle technische installaties aangebracht. Verantwoordelijk hiervoor is VIA NoordZuidlijn, het samenwerkingsverband tussen Visser & Smit Bouw en Imtech Building Services. Om verkeersoverlast in de stad te beperken, worden waar mogelijk bouwmaterialen en onderdelen als roltrappen ondergronds vervoerd naar de stations. Voor de beveiliging van de langs het hele traject verspreid liggende bouw- en logistieke terreinen inclusief tunnels en stations is gekozen voor het door FireSense en SecuSense geleverde ADPRO M3000-platform van Xtralis. Dit voorziet in onder meer toegangbeheer, brand- en inbraakbeveiliging en cameratoezicht.

Brandveiligheidssector klaar voor digitale brandmeldpanelen?
In het tijdperk van platte digitale beeldschermen en informatiepanelen met touchscreen lijkt het ondenkbaar dat er nog sectoren zijn die vasthouden aan ouderwetse bedienkasten met knoppen en lampen. In de brandveiligheidssector worden echter de traditionele panelen voor bediening van brandmeldinstallaties nog gekoesterd. Reden: brandmeldpanelen moeten voldoen aan strenge functionele eisen en moeten worden gecertificeerd volgens de NEN-normen. Die normen kennen het fenomeen digitaal brandmeldpaneel nog niet. Desondanks zijn er inmiddels enkele geslaagde projecten met digitale panelen die door de brandweer zijn goedgekeurd. Eén daarvan is de Amsterdam ArenA. Is de brandveiligheidssector klaar voor de digitale revolutie?

Vlakke PIR-detector met breed detectieveld
Siemens Building Technologies presenteert passief infrarooddetectoren die gebruik maken van de gepatenteerde ‘Magic Mirror’-technologie. Deze combineert een brede detectiegevoeligheid met een compacte constructie. “Bovendien hebben de Magic Mirror-detectoren geavanceerde voorzieningen tegen nodeloos alarm”, belooft Matthias Droll, product manager Intrusion Detectors van Siemens Security Products.

Bruggen bouwen tussen analoge en digitale security
“Als je nagaat dat cyber-incidenten sommige organisaties miljoenen kosten, kan je toch beter een paar ton investeren in het voorkomen daarvan.” Aan het woord is Wim Verloop van Digital Investigation, die in het kader van het thema ‘Informatiebeveiliging’ in deze editie de VBN-er van de maand is. Hij begon een aantal jaar geleden een bedrijf in forensisch IT-onderzoek, maar speelt daarmee nu steeds meer in op de toenemende vraag naar preventieve oplossingen. Binnen de VBN wil hij bouwen aan bruggen tussen ‘analoge’ en ‘digitale’ security.

Crisiscommunicatie kan organisatie maken of breken
Een noodsituatie is al zeer vervelend, maar de gevolgen kunnen nog verergeren als de pers er op duikt en de betrokken organisatie daar niet handig mee om weet te gaan. Mediavoorlichting is een vak op zich, maar journalisten nemen lang niet altijd genoegen met professionele woordvoerders als de nood aan de man is. Wat weten security managers van crisiscommunicatie? Is er een draaiboek? En zit dat tussen de oren? Als de crisis uitbreekt is er geen tijd meer voor voorbereiding!

Goede ervaringen met samenwerking tussen politie en onderzoeksbureaus
In mei 2012 startte het pilotproject samenwerking horizontale fraude. Het was een proef waarbij de politie, het openbaar ministerie en particuliere onderzoeksbureaus samenwerken om criminaliteit aan te pakken. De proef richtte zich op de bestrijding van horizontale fraude, zoals ladingdiefstal, phishing, heling en diefstal bij bedrijven door eigen personeel. Op 11 oktober werd bekend gemaakt dat de samenwerking wordt voortgezet.

Fraudeurs winnen terrein op opsporingsdiensten
Er wordt behoorlijk gefraudeerd in Nederland. Vaak betreft het kleine gevalletjes, zoals een vervalst declaratiebonnetje, maar steeds vaker gebeurt het op een uiterst professionele wijze, waarbij hoogwaardige opsporingsmiddelen nodig zijn. Helaas krijgt fraudebestrijding weinig prioriteit bij de overheid, ofschoon ook die voor vele miljoenen wordt opgelicht. Onderzoeken duren lang en opsporingsdiensten ontwikkelen zich minder snel dan het fraudegilde. Hierover ging een in oktober georganiseerd seminar in het onlangs definitief gesloten Geldmuseum in Utrecht.

Crisis vergt andere benadering van beveiligingsopdrachten
Ook de beveiligingsector worstelt met de economische crisis. Die de baas blijven lukt niet door vast te houden aan traditionele processen. Het verbeter- en besparingspotentieel is daar aardig opgedroogd. Juist een andere benadering is nodig, aldus algemeen directeur Ellen Groenewoudt van Trigion tijdens een door het beveiligingsbedrijf georganiseerd congres. Of het nu gaat om het uitdagen, loslaten en vertrouwen van leveranciers, of om het integreren van fysieke en digitale beveiliging, of om het stimuleren van innovatie door samenwerking, het gaat elke keer steeds meer om een andere benaderingswijze.