November 2015

cov1511_465

Nederland Europees kampioen winkeldiefstal
In tegenstelling tot de Europese trend, stijgt winkelcriminaliteit in Nederland. In 2014 liepen Nederlandse winkeliers daardoor 1,36 miljard euro aan inkomsten mis. Samen met de preventiemaatregelen komt dat op 292 euro per jaar per gezin. Hoewel interne criminaliteit ook een rol speelt, behoort Nederlands winkelpersoneel tot het eerlijkste van Europa. De stijgende winkelcriminaliteit is dan ook vooral toe te schrijven aan georganiseerde criminaliteit, zo staat te lezen in de Global Retail Theft Barometer.

Veiligheid Innovatie Competitie 2015: toegang op basis van elektrocardiogram
De hartslag als uniek identificatiemiddel. Het lijkt science fiction, maar het is realiteit. Het bedrijf Science & Technology Corporation S[&]T uit Delft won met de Cardio Access Key op 15 oktober de Veiligheid Innovatie Competitie 2015. Deze door de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie, Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee uitgeschreven prijsvraag was bedoeld om bedrijven te stimuleren om slimme en veilige oplossingen voor toegangbeheer te ontwikkelen.

Wet meldplicht datalekken per 1 januari van kracht
Voor bedrijven komen er extra redenen om back-ups te maken en persoonsgegevens aantoonbaar goed te beveiligen tegen diefstal. Het College Bescherming Persoonsgegevens, dat vanaf 1 januari Autoriteit Persoonsgegevens zal heten, mag namelijk boetes tot 810.000 euro opleggen aan bedrijven die door gebrekkige beveiliging persoonsgegevens van klanten zijn kwijtgeraakt. Dat vertelde advocaat Lex Bruinhof van Wieringa Advocaten tijdens de door Hoffmann Bedrijfsrecherche georganiseerde Cyber Security Xperience.

Cybersecuritybeeld 2015
De rijksoverheid heeft recent haar vijfde cybersecuritybeeld (CSBN) uitgebracht. Het CSBN is opgesteld in samenwerking met een groot aantal publieke, wetenschappelijke en private partijen. Doelgroep van het CSBN zijn beleidsmakers bij de overheid en vitale sectoren. Maar ook het MKB en grote, niet vitale bedrijven kunnen hun eigen beeld spiegelen aan de geschetste ontwikkelingen. Vooral de gesignaleerde trends van toenemende cyberspionage en ransomware-aanvallen moeten door organisaties als serieuze dreiging in hun risicoafwegingen meegenomen worden. Ook het innovatieve MKB moet zich nadrukkelijk afvragen of hun innovaties en kennis interessant kunnen zijn voor bedrijven in andere landen.

Ransomware: je geld of je data!
Menselijk falen in het herkennen van malware wordt in toenemende mate door criminelen uit het buitenland gebruikt om bestanden op computers in gijzeling te nemen en deze pas na betaling van losgeld vrij te geven. Wat is uw risico? Wat kunt u er tegen doen?

BRL Cameratoezicht in privaat domein
Tien jaar geleden werd de beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen geïntroduceerd. Omdat deze specifiek handelde over openbare plaatsen was deze niet goed toepasbaar in de private markt. Voor deze private markt is er nu een nieuw certificatieschema van Kiwa. Dit schema is met name bedoeld voor de bestaande gecertificeerde beveiligingsbedrijven, die naast installaties voor inbraakdetectie ook videoinstallaties onder certificaat willen leveren. De markt vroeg hier al langer naar. Vooral het laagste niveau aan videobeveiliging is hierdoor eenvoudig invulbaar geworden.

All-in-one oplossing voor beveiliging op bouwterreinen
Het is intussen een vertrouwd beeld. Masten met een camera op bouwterreinen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Verhuurbedrijf Boels, beveiligingsorganisatie Trigion en softwareontwikkelaar Griffid brengen nu onder de naam ProfGuard een modulair concept dat de complete beveiliging kan regelen. Het gaat hierbij niet alleen om het signaleren van dieven, maar ook om het voorkomen dat tijdens werktijd onbevoegden op het bouwterrein komen. Diverse sensoren kunnen draadloos gekoppeld worden om het complete bouwproces te monitoren.

IP-videobewaking als hulpmiddel voor winkeliers
Netwerkcamera’s hebben voor winkeliers meer toepassingen te bieden dan alleen videobewaking. Te denken valt aan wachtrijbeheer, heat mapping en het zichtbaar maken van ‘hot zones’. Intelligente toepassingen die het winkelmanagement helpen tijdens piektijden zoals de drukke decembermaand.

Harddisks voor de hoge eisen die videobewaking stelt
Er is een grote verscheidenheid aan DVR’s en NVR’s op de markt. Toch is lang niet voor iedere toepassing het juiste apparaat te vinden. VDG Security maakt daarom ook opslagsystemen op maat. Hiervoor worden wel zoveel mogelijk standaardonderdelen gebruikt. Voor de harddisks is men een paar jaar geleden overgestapt op het merk Western Digital, omdat deze fabrikant speciale harddisks maakt voor continue opslag van hoogwaardig videomateriaal.

Het ‘gebouw van de toekomst’ wordt snel dagelijkse realiteit
Een gebouw dient comfort te bieden, zuinig met energie om te gaan en veilig te zijn. Dikwijls worden deze doelen met op zichzelf staande voorzieningen bereikt. Dat is niet efficiënt. Door de technologieën geïntegreerd toe te passen, is tegen lagere kosten zowel meer comfort als energiebesparing en veiligheid te bereiken. Dat is de boodschap van dr. Stephan Hartung die bij Bosch als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten op het gebied van gebouwmanagement.

Een standaard beveiligingsoplossing bestaat niet
De belangrijkste schakel tussen de eindgebruiker en de fabrikant is de installateur. Aan het woord is Huib Hanssen, binnen de Van der Donk Group verantwoordelijk voor BBN Techniek. Volgens de VBN-er van deze maand houdt dat ook in dat van de installateur een gedegen advies mag worden verwacht. Niet alleen op het gebied van techniek, maar over alles wat met de beveiliging te maken heeft. Over organisatorische en bouwkundige maatregelen en zelfs over research of achtergrondonderzoek waar nodig. Hanssen maakt zich niet alleen wat dat betreft zorgen over de ontwikkelingen in de branche.

Brandweer Hollands Midden lanceert ‘Risicobeoordeling 16.0’
De Jan van der Heyden innovatieprijs wonnen ze er net niet mee. Maar het nieuwe brandveiligheidskader Risicobeoordeling 16.0 van Veiligheidsregio Hollands Midden is wel een innovatieve manier om brandveiligheidsvraagstukken aan te pakken. Minder nadruk op regels, risicogericht maatwerk voor kans- en effectbeperking, dat is wat Brandweer Hollands Midden voor ogen staat. Om dat doel te bereiken moeten de brandveiligheidsadviseurs van het korps zelf ook anders gaan werken.

Vroegtijdige detectie van schietpartijen
Door de Amerikaanse defensie-industrie ontwikkelde technologie zoals warmtebeeld camera’s en systemen die pistool- of geweerschoten detecteren zijn ook goed toepasbaar op de commerciële markt. In de Verenigde Staten groeit bijvoorbeeld het aantal scholen met een gunshot detectiesysteem, waarmee vroegtijdig en betrouwbaar een ‘actieve schutter’ kan worden gesignaleerd. Hoe werken deze systemen en kunnen zij bijdragen aan het verminderen van de toenemende dreiging van schietincidenten?

Italiaanse vakbeurs Sicurezza maakt levendige indruk
De Italiaanse vakbeurs Sicurezza, die van 3 tot en met 5 november plaatsvond, trok bijna negentienduizend bezoekers naar het uitgestrekte beurscomplex van Fiera Milano in Rho. Met 333 exposanten uit dertig landen kende de beurs een internationaal karakter, al kwamen de meeste bezoekers uiteraard uit Italië. Op de beursvloer waren de laatste trends en ontwikkelingen te zien op het gebied van cameratoezicht, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en branddetectie, maar er was ook aandacht voor informatiebeveiliging. Bezoekers hadden tevens keus uit een uitgebreid seminarprogramma met onderwerpen als retailbeveiliging, de inzet van drones en het Internet of Things.

Innovaties en kennis delen centraal tijdens SSA 2015 (deel 2)
De vijfde editie van de vakbeurs Safety & Security Amsterdam (SSA) vond plaats van 22 tot en met 24 september in Amsterdam RAI. Tijdens de beurs konden security professionals zich laten informeren over de laatste trends en ontwikkelingen op hun vakgebied.