Oktober 2008

cov0810

‘Overheidsaanpak fraude en witwassen ondermaats’
Zowel kwantitatief als kwalitatief gezien presteert de overheid ondermaats bij het in de hand houden van fraude en witwassen. Het overheidsbeleid zou effectiever moeten worden, maar hoewel de afgelopen vijftien jaar al meerdere keren problemen zijn geconstateerd, doet de overheid niet voldoende met die boodschappen. Het is niet zo dat de private sector niets moet doen aan witwasbestrijding, maar zou het niet anders kunnen en moeten?, vraagt Marcel Pheijffer, hoogleraar (Forensische) Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit Leiden, zich af.

Wij zijn allen ‘bekende’ Nederlanders!
Hyves, Facebook, MySpace, Schoolbank, LinkedIn, Plaxo Pulse. Het aantal digitale sociale netwerken groeit gestaag en de vele persoonlijke informatie die daarop is te vinden wordt gemakkelijker bereikbaar door de opkomst van ‘people search tools’ als het Nederlandse www.wieowie.nl. Het kwartetten met digitale visitekaartjes kan zakelijk voordeel opleveren, maar er kleeft ook een schaduwzijde aan. Er is niets mis met het onderhouden van een persoonlijk profiel op een digitaal sociaal netwerk, zolang gebruikers zich maar bewust zijn van de hiermee gepaard gaande risico’s.

Risicobeheersing versus andere bedrijfsbelangen
Musea, maar ook andere risicovolle organisaties met een publieke functie, kampen geregeld met een spanningsveld tussen voor risicobeheer noodzakelijke maatregelen en optimalisering van de bedrijfsvoering. Dit artikel gaat in op de afwegingen die musea moeten maken om op basis van de verschillende belangen tot een werkbaar compromis te komen. Risico’s blijken vaak een onontkoombaar gegeven. Het is dan de kunst om met een minimale aantasting van overige belangen, het risico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Pandemie en Business Continuity Planning
Er zijn veel verschillende manieren waarop er binnen directies van bedrijven en organisaties wordt gedacht over de mogelijke gevolgen van een pandemie en hoe deze het best kan worden bestreden. Pandemie is geen onderwerp dat optimistisch uit de gedachten kan worden gebannen, maar vereist een terdege voorbereiding als onderdeel van de Business Continuity Planning.

Scheidend VEB-voorzitter Leo Lancker over branche- en marktpartijen
De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) behartigt de belangen van aangesloten bedrijven die technische beveiligingssystemen leveren. Er wordt een gezamenlijke lobby bedreven, cursussen worden verzorgd en er wordt samengewerkt met maatschappelijke partners van de sector. Leo Lancker gaf achtenhalf jaar leiding aan de vereniging die in die tijd evolueerde van een opstandig clubje tot een volwaardige gesprekspartner. Onlangs trad hij plotseling terug als voorzitter. Een half jaar voordat zijn laatste termijn erop zat. Te drukke werkzaamheden werd als reden opgevoerd. De beoogde opvolger kwam echter in september om het leven bij een vliegtuigongeluk. Wat nu? Want er is nog veel te doen.

Bert Duijndam over systematisch beveiligen van vitale organisaties
De overgrote meerderheid van de bedrijven en instellingen is niet waterdicht beveiligd. Zelfs bij veel organisaties met een vitale maatschappelijke functie zullen kwaadwillenden zonder veel moeite hiaten in de beveiliging kunnen ontdekken. “Dat komt door het ontbreken van een systematiek”, zegt Bert Duijndam. “Zo’n systematiek is bijvoorbeeld het Stelsel Bewaken en Beveiliging.” De specialist in nucleaire beveiliging gaat zich de komende tijd inzetten om toepassing hiervan voor de belangrijkste sectoren ingevoerd te krijgen. Overambitieus? “Ik wil geschiedenis schrijven als iemand die iets voor elkaar kreeg wat iedereen voor onmogelijk hield!”

Quick Response Teams bieden preventie op maat
Openbaar vervoerbedrijven hebben soms behoefte aan extra beveiliging. Bijvoorbeeld om het vervoer van bezoekers van een risicovol evenement in goede banen te leiden. Speciaal voor dit doel riep Securitas de Quick Response Teams in het leven. 250 beveiligers volgden een speciale training om als een soort vliegende brigade verhoogde risico’s in het openbaar vervoer beheersbaar te houden.

Vooruitblik Security Essen 2008
De internationale vakbeurs Security Essen vindt plaats van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 oktober. Ruim 1100 exposanten tonen de laatste ontwikkelingen op het gebied van professionele beveiliging en brandpreventie. BEVEILIGING waagt zich aan een vooruitblik.

Integratieproces Chubb Varel volgens plan afgerond
In juli 2007 werd bekend dat Initial Varel in handen kwam van UTC Fire & Security. De volgende stap was een integratie met Chubb Beveiliging, dat al sinds 2003 tot het Amerikaanse concern behoort. De twee bedrijven smolten samen tot één organisatie, die het grootste elektronisch beveiligingsbedrijf van Nederland werd. 22 september was de belangrijkste fase achter de rug. Chubb en Varel gaan vanaf die datum als Chubb Varel door het leven en vormen nu een nieuwe, geïntegreerde en centraal aangestuurde organisatie. Verder is het bedrijf met de aanstelling van Philip Bos per 1 oktober weer onder Nederlandse leiding komen te staan. BEVEILIGING sprak kort voor ‘D-Day’ met interim algemeen directeur Paul Winnowski over wat gebeurd is en over wat komen gaat.

Symposium Focus op sociale veiligheid
11 september is een datum waarop veel mensen extra nadenken over hun veiligheid. Sociale veiligheid in Nederland was het thema van een bewust op die datum gehouden symposium van Pinpoint Management & Consultancy en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) in Den Haag. Aan bod kwamen onder meer de integrale aanpak van de grensoverschrijdende drugsproblematiek in Roosendaal, een te ontwikkelen tool om inzicht te verkrijgen in hoe (on)veilig mensen feitelijk zijn en hoe (on)veilig zij zich voelen, de terugkeer van TBS-ers in de maatschappij en sociale veiligheid in de multiculturele samenleving, het onderwijs en de horeca.

Meeliften op een degelijke reputatie
De bekende distributeur Security Center gaat verder onder de naam ABUS Security Center. ABUS, vooral bekend als fabrikant van zware hangsloten, nam in 2001 de twee jaar eerder gestarte groothandel in videobewaking- en alarmapparatuur over. Lange tijd bleef de elektronicatak zelfstandig opereren, maar daar komt dit jaar om verschillende redenen verandering in. Tijdens de internationale vakbeurs Security Essen presenteert de distributeur zich voor het eerst als ABUS SC met een groot aantal innovatieve noviteiten op het gebied van videobewaking en alarmering.

Massale belangstelling voor IP (r)evolutie
Nagenoeg heel beveiligend Nederland kwam 23 september op uitnodiging van de bij VEBON aangesloten particuliere alarmcentrales naar het Efteling Theater waar onder leiding van televisiepresentator Tom Egbers werd gedebatteerd over de grootste uitdaging waarmee de beveiligingsector ooit te kampen heeft gehad. Zo’n 450.000 alarminstallaties moeten de komende twee jaren geschikt worden gemaakt voor digitale communicatie. Want vanaf 2010 is de werking ervan niet langer gegarandeerd.

Helft van de burgers woont in gemeente met camera’s
Het afgelopen jaar steeg het aantal gemeenten met cameratoezicht van tachtig naar 94. De helft van alle burgers woont nu in een gemeente met cameratoezicht. Dit blijkt uit een op 22 september gepresenteerd rapport van Regioplan, dat is samengesteld in opdracht van het ministerie van BZK. Over het algemeen blijkt dat er onder burgers een groot draagvlak bestaat voor toepassing van cameratoezicht. Ook gemeenten gaan er enthousiast mee om. Reden voor de minister om een vooral door de private sector ontwikkelde certificatieregeling niet langer wettelijk verplicht te stellen.

Gemeente Almere leaset cameratoezicht van VCS Observation
Beveiligingscamera’s zijn te gebruiken voor veel toepassingen die niet direct met veiligheid hebben te maken. In Almere koos de gemeente bijvoorbeeld voor cameratoezicht om in het nieuwe stadshart te waken over de leefbaarheid. Vervuiling en vernieling worden sneller opgemerkt dan voorheen en in de meeste gevallen kan preventief worden opgetreden. Sommige geconstateerde feiten zijn van strafrechtelijke aard. Daarom heeft ook de politie een werkplek in de nieuwe Regionale Toezicht Ruimte, die op leasebasis turnkey geleverd is door VCS Observation.

Bij videocompressie heeft ieder huisje zijn kruisje
De videobewakingindustrie stapt massaal over op IP-technologie. Beelden kunnen hiermee via een op internettechnologie gebaseerd signaal tussen camera’s, monitoren en recorders worden getransporteerd. Videocompressie is daarbij onontbeerlijk. Originele beelden zouden namelijk veel te veel netwerk- en opslagcapaciteit vereisen. Bekende compressiealgoritmen hebben ieder hun aan de toepassing gerelateerde voor- en nadelen. Daarom behoudt ieder van de technieken zijn bestaansrecht en is het handig als producten meerdere algoritmen ondersteunen.

Uitkijken beelden bepalende factor succes cameratoezicht
Cameratoezicht op straat is een gebruikelijk verschijnsel geworden. Maar is het eigenlijk wel zo effectief? Een simpel ‘ja’ of ‘nee’ is volgens Sander Flight vrijwel onmogelijk. Hij is onderzoeker en adviseur bij de Amsterdamse DSP-groep, een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management.

Bosch Security Systems Eindhoven zet Philips-traditie voort
De concurrentie op het gebied van camerasystemen is moordend. Aziatische fabrikanten bieden systemen aan voor prijzen die nauwelijks voor mogelijk zijn te houden. Bosch Security Systems weet desondanks stand te houden. Het geheim zit volgens het bedrijf in het innovatieve vermogen. Met allerlei praktische en veelal unieke productkenmerken weet de fabrikant steeds weer een streepje voor te houden op de meestal goedkopere concurrentie. Dit artikel gaat in op een aantal typische innovaties in cameraproducten, waarvan de meeste zijn bedacht in de vestiging in Eindhoven.

Mobotix als pionier in IP- en Megapixel-camerasystemen
Mobotix werd bekend met een nogal bizar vormgegeven camera. De Star Wars-achtige modellen worden nog steeds geproduceerd, maar er is in de loop van de jaren veel bijgekomen. Uiterlijk verschillen de diverse camera’s nogal, maar het hart bestaat elke keer uit een 3 Megapixel opnamechip, een Linux-PC met webserver en beeldrecorder en een uitgebreid pakket aan software. Met een bijzondere filosofie weet het Duitse bedrijf concurrerend te blijven. BEVEILIGING sprak met oprichter en algemeen directeur dr. Ralf Hinkel over het succes achter het markante bedrijf, dat volgens hem op de eerste plaats een softwarefabrikant is.

RHS Chelsea Flower Show beveiligd met tijdelijk camerasysteem op basis van NVT
De RHS Chelsea Flower Show in het hartje van Londen trekt jaarlijks duizenden tuinliefhebbers van overal ter wereld. Bij de beveiliging van het evenement speelt cameratoezicht een belangrijke rol. Vanuit de tijdelijke regelkamer worden op basis van de camerabeelden onder meer beveiligers en medisch personeel aangestuurd, terwijl tevens wordt gelet op achtergelaten bagage of illegale kaartjesverkopers. Het CCTV-systeem is gebaseerd op UTP-videotransmissie-technologie van Network Video Technologies (NVT), dat flexibele installatie van camera’s mogelijk maakt in relatief weinig tijd. Belangrijk, aangezien geen gebruik kan worden gemaakt van een bestaand netwerk, terwijl cameraposities soms kort voor opening van de show moeten worden aangepast als bomen of hekken op stands het beeld blokkeren.