Oktober 2009

cov0910

Meetlat voor bedreigingen nationale veiligheid
Een grieppandemie, een zware sneeuwstorm die het openbare leven stil legt, een terroristische aanslag die vele levens eist, een lozing van radioactief materiaal bij een kerncentrale of een grote brand waarbij een wolk ammoniak vrijkomt op het terrein van een chemieconcern nabij een woonwijk. In de tweede Bevindingenrapportage Nationale Risicobeoordeling worden dreigingen langs één meetlat gelegd en dreigingscenario’s op een eenduidige manier beschreven. Doel is de risico’s voor de nationale veiligheid vergelijkbaar te maken en de agendering van maatregelen te vereenvoudigen.

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging
Als gevolg van het beleid om het aantal overheidsregels voor bedrijven te verminderen heeft er per januari 2007 ook een herziening van de Arbowet plaatsgevonden. Het merendeel van de beleidsregels mag vervallen als een branche zijn eigen bedrijfsspecifieke arboregels heeft opgesteld. Dit is een zogenoemde Arbocatalogus, waarmee een branche zelf de middelen, methoden en instrumenten kan kiezen om te voldoen aan de Arbowetgeving. Onlangs is ook een Arbocatalogus voor de particuliere beveiligingsbranche tot stand gekomen.

Een zwakke schakel verpulverd!?
Onlangs is door een aantal wetenschappers en ondernemers de European Association for Data Media Security opgericht. Een noodzakelijk gevolg van het ontbreken van normen op het gebied van vernietiging van data media zoals harddisks. Uit onderzoek door gerenommeerde instellingen en ook inlichtingendiensten bleek dat zelfs van kleine fragmenten van elektronisch en mechanisch vernietigde disks data zijn te halen. Dat kost heel wat moeite, maar als de ‘buit’ groot genoeg is, vormt dat geen belemmering voor kwaadwillenden. Zijn security professionals wel echt bewust van de risico’s die zij lopen?

‘Informatiebeveiliging en fysieke beveiliging kunnen niet buiten elkaar’
Informatiebeveiligers en fysieke beveiligers lijken vaak in verschillende werelden te leven. Ze praten in de praktijk nauwelijks met elkaar. “Dat is niet goed”, meent VBN-er van de maand Douwe de Jong, die in het dagelijks leven zelfstandig beveiligingsadviseur is. De afgelopen jaren ontwikkelde hij verschillende initiatieven om ICT- en gebouwbeveiligers tot elkaar te brengen, maar het blijft vooralsnog een grote uitdaging.

Vooruitblik Infosecurity 2009
De tiende editie van Infosecurity, de jaarlijkse vakbeurs voor ICT professionals, vindt plaats op woensdag 4 en donderdag 5 november in de Jaarbeurs Utrecht. Op de beursvloer zijn aanbieders van IT security, hard- en software en consultancy services te vinden. Bezoekers kunnen terecht bij een uitgebreid programma seminars.

‘Corruptie is het best preventief te bestrijden’
Corruptie kan het best preventief worden bestreden met een goede administratie en controlemechanismen. Overal waar de administratie slecht of chaotisch is kan corruptie toeslaan. In bepaalde situaties zoals rampen, ingewikkelde transacties of het leveren van technologisch moeilijke producten zoals wapens is de kans op corruptie groot aanwezig. Er dient te worden vastgelegd wat er gebeurt met goederen-leveranties, en nadien te worden gecontroleerd of daadwerkelijk heeft plaatsgevonden wat er is vastgelegd. De beveiligingssector kan hierbij een actievere rol spelen, zegt Michel van Hulten, lector Governance & Anticorruptie aan Saxion Hogescholen.

Draadloze uitbreidingen van grotere toegangsystemen
Bij zeer grote organisaties dient een toegangsysteem soms honderden deuren te ondersteunen. Er blijven dan vaak nog minstens zoveel deuren over die ouderwets met een sleutel bediend moeten worden. Alle deuren van elektronica voorzien, wordt namelijk te duur geacht. Vooral vanwege de kosten voor de bekabeling. Om dit laatste te ondervangen past Nsecure, dat zich met name op de grootste organisaties richt, sinds kort ook draadloze cilinders toe. De keuze is gevallen op de Aperio van ASSA ABLOY Nederland BV.

Toegangbeheer gaat verder dan beveiliging
Toegangbeheer blijft van vitaal belang voor de beveiliging, maar groeit daarnaast uit tot een technologie die op vele wijzen de bedrijfsprocessen kan ondersteunen. Siemens Building Technologies, dat zich richt op concepten voor totaaloplossingen in gebouwen, beschouwt techniek voor toegangbeheer inmiddels als integraal onderdeel van zijn totale portfolio. Drie topmanagers van Siemens’ activiteiten op het gebied van toegangbeheer, geven hun visie op de huidige markt en de technische koers van dit moment.

Trigion presenteert met BeWare hoogwaardige technologie voor riskmanagement
Met BeWare presenteert Trigion een vernieuwende aanpak voor de beveiliging van een gebied. De methode is gebaseerd op een driedimensionale weergave van de te beveiligen omgeving en intelligente verwerking van alle in het gebied toegepaste veiligheidssensoren, waaronder camera’s met intelligente beeldanalyse. BeWare wordt inmiddels beproefd in de Internationale Zone in Den Haag en binnenkort op Rotterdam Airport en won eind september tijdens het internationale vakevenement ASIS 2009 in de Amerikaanse stad Anaheim de ASIS Accolade for Innovation.

Glasvezelnetwerk met ‘state of the art’ videosurveillance voor ondernemers bedrijventerrein Schuttersveld Ede
Het nieuwe bedrijventerrein Schuttersveld langs de kruising van de A12 met de A30 in Ede wordt voorzien van een intelligent camera-observatiesysteem met kentekenherkenning en detectie van onregelmatigheden. De kentekens van al het bestemmingsverkeer worden geregisteerd, terwijl op strategische punten domecamera’s komen te staan die een grote rol gaan spelen bij de opvolging van alarmmeldingen. Voor de transmissie van de camerabeelden naar een particuliere alarmcentrale wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardig glasvezelnetwerk dat wordt aangelegd door Unica Security, dat tevens het camerasysteem installeert. Het doel is ook de camera’s langs en in de panden van ondernemers aan het netwerk te koppelen, zodat pro-actief cameratoezicht ontstaat.

Innovatie in cameratoezicht
Megapixel IP-camera’s, HD beeldkwaliteit voor videosurveillance, automatische scherpstelling van domecamera’s, intelligente videoanalyse en uitgebreide beheersoftware: BEVEILIGING zet deze maand een aantal trends en ontwikkelingen op CCTV-gebied op een rij.

Bosch Security Systems breidt CCTV-programma uit voor hi-end markt en MKB
Bij camera’s is het doorgaans van belang dat een fraai, natuurgetrouw beeld wordt opgenomen. Bij bewakingscamera’s ligt dit anders. Daarbij gaat het om het vastleggen van zoveel mogelijk details. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet bij sterke licht-donker contrasten in het beeld. Bij de nieuwste bewakingscamera’s van Bosch is een methode bedacht om een ongewoon hoog dynamisch bereik te bewerkstelligen. Afwisselend worden beelden met lange en korte sluitertijd gemaakt, die vervolgens worden gecombineerd tot een beeld waarin zowel in donkere als in lichte partijen details worden weergegeven.

Tele Connect introduceert hoogwaardige VCA-technologie van Evitech in de Benelux
Thermische camera’s zijn bijzonder effectief in het signaleren van indringers binnen een groot gebied. Ze zijn echter relatief prijzig. Daarom is het essentieel dat ze effectief worden ingezet. Video Content Analyse kan daarbij in belangrijke mate ondersteunen, maar daarvoor ontwikkelde software is doorgaans niet berekend op de karakteristieken van thermische camera’s. Een uitzondering is Jaguar, ontwikkeld door het Franse Evitech. Sinds kort brengt Tele Connect dit product in de Benelux op de markt.

‘Cameratoezicht maakt inzet extra beveiligingspersoneel overbodig’
De repressieve werking van cameratoezicht was een van de redenen voor het nieuwe WestCord Hotel Delft te kiezen voor een volledig op IP gebaseerd camerasysteem met netwerkcamera’s van Axis. Het systeem heeft zijn waarde al bewezen in het eerste half jaar dat het hotel langs de A13 is geopend. Zo werden onder andere meerdere diefstallen, interne fraude en een verzekeringskwestie rond een aanrijding waarbij een hotelgast was betrokken opgelost aan de hand van de camerabeelden, terwijl de beelden als bewijslast kunnen dienen tegen flessentrekkers: hotelgasten die vertrekken zonder te betalen. Door het cameratoezicht is het bovendien niet nodig extra beveiligingspersoneel in te zetten, waardoor kosten worden bespaard.

Publiek-privaat cameratoezicht spreidt de vleugels uit
In de veiligheidsketen zijn rollen weggelegd voor politie en particuliere beveiligers. Samenwerking is echter eerder uitzondering dan regel. Behalve bij de Regionale Toezicht Ruimtes waar politie en beveiligers elkaar maximaal ondersteunen. Eindhoven beet destijds het spits af. Sinds dit jaar is ook een RTR in Zwolle actief. Regionaal zijn de bewakingscentrales trouwens niet meer te noemen. Ze spreiden hun vleugels uit over het hele land. Belangrijk ook is dat ze een kweekvijver voor nieuwe kennis vormen. De modernste technieken worden er aan de hand van de praktijk getoetst.

Cameratoezicht als openbare nutsvoorziening?
Het aantal bewakingscamera’s op straat neemt zienderogen toe. Van enige structuur in deze toename is echter weinig sprake. Mede hierdoor houden de gedane investeringen geen gelijke tred met de effectiviteit. Of het beter kan, was de integrale vraag tijdens een door Stichting Veilig Ontwerp en Beheer georganiseerde workshop. Staat cameratoezicht aan de vooravond van een doorbraak naar alom aanwezigheid?

Belasting op collectieve beveiliging
Een stichting die in de regio Arnhem de collectieve beveiliging op enkele bedrijventerreinen coördineert, heeft een aanslag vennootschapbelasting ontvangen. Onlangs werd het bezwaar hiertegen in hoger beroep afgewezen. Winstdeling met het uitvoerende beveiligingsbedrijf, had zodanig veel eigen vermogen opgeleverd, dat de Belastingdienst besloot de stichting als onderneming met winstoogmerk te behandelen.

Logistieke sector opent waarschuwingsregister tegen interne criminaliteit
De transport- en logistieke sector maakt sinds juni gebruik van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Dit is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ACN, EVO, FENEX en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). In het register worden de namen opgenomen van ex-personeelsleden, uitzendkrachten en personeel van onderaannemers die zich schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten. Opname vindt pas plaats als door de deelnemer aangifte is gedaan van deze criminele activiteiten en de betreffende medewerker is ontslagen of het gedrag ontslagwaardig is.