Oktober 2011

cov1110

Veilig het maritieme verleden herbeleven
Op 1 oktober heropende Koningin Beatrix het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, nadat dit vier jaar gesloten is geweest wegens een ingrijpende renovatie. Behalve het gebouw, zijn ook de beveiligingsinstallaties volledig vernieuwd. De grootste uitdaging was om het monumentale pand te conformeren aan de hedendaagse eisen op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast is meer dan in het verleden aandacht voor security. Dit heeft te maken met veranderingen in de maatschappij, maar ook met de veranderde aard van de expositie, die een jonger publiek aantrekt en voor meer opwinding zal zorgen.

Intelligente camera’s tegen passagiers met OV-verbod
Intelligente camera’s gaan het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET helpen bij het weren van ernstige overlastveroorzakers uit de tram. Voorlopig gaat het om een proef, waarbij de leverancier gedurende een jaar het prototype van het systeem zodanig probeert door te ontwikkelen, dat het volledig tegemoet gaat komen aan de zware eisen die de proef stelt. Als dat lukt, wordt de technologie mogelijk bij meer trams en bussen van het vervoerbedrijf geïnstalleerd. De camera’s vergelijken gezichten van binnenstappende passagiers met foto’s van personen die zich zodanig misdragen hebben, dat zij een bepaalde periode niet meer welkom zijn in de tram.

Videomanagement en IP niet langer alleen voor bovenkant markt
De groeiende vraag naar dienstverlening op het gebied van cameratoezicht betekent een grote stimulans voor het gebruik van IP-camera’s. Dat zei algemeen directeur Lars Thinggaard van Milestone, tijdens het Milestone Integration Platform Symposium in Kopenhagen. Centraal stond de presentatie van nieuwe producten, zoals het gratis XProtect Go, maar er ging ook veel aandacht uit naar marktontwikkelingen. Losse CCTV-systemen zullen de komende jaren meer en meer plaatsmaken voor IP-gebaseerde installaties met videomanagement ‘in the cloud’.

Goede bewakingsbeelden beginnen met het juiste objectief
Bij de keuze van een bewakingscamera ligt vaak de nadruk op de resolutie en de lichtgevoeligheid. Dit zijn factoren die bijdragen aan de kwaliteit van de uiteindelijk verkregen beelden. Helaas wordt vaak vergeten dat het objectief één van de belangrijkste onderdelen is. Weliswaar volstaat in veel gevallen een standaardobjectief, maar kritische lichtsituaties stellen eisen waaraan de meeste lowcost-objectieven bij lange na niet kunnen voldoen. Bovendien zijn speciale objectieven nodig voor dag/nacht-camera’s en camera’s met een HD-element.

Camerasysteem Geutebrück voor European Space Centre in Frans-Guyana
Bij Kourou in Frans-Guyana ligt de lanceerbasis Centre Spatial Guyanais van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Vanaf deze basis worden Ariane 5 raketten gelanceerd die onder meer satellieten in een geostationaire baan brengen. In de toekomst wordt de basis ook gebruikt voor het lanceren van de nieuwe lichtere Vega raketten van ESA en de Russische Sojoez raketten, die onder meer worden gebruikt voor transport naar het internationale ruimtestation ISS. De basis is hiervoor de afgelopen jaren fors uitgebreid. Voor de beveiliging wordt onder meer gebruik gemaakt van een video surveillance systeem van Geutebrück.

Aanpak agressie op het spoor is mensenwerk
Cameratoezicht, alarmzuilen en toegangspoortjes voor de OV-chipkaart. De NS zet allerlei maatregelen in om de veiligheid in treinen en op stations te verhogen. De techniek is echter slechts ondersteunend in het veiligheidsproces, waarin de grootste rol is weggelegd voor de medewerkers, zoals de Boa-bevoegde hoofdconducteurs, medewerkers Service & Veiligheid en ingehuurde beveiligers. Zij krijgen een gedegen opleiding en kunnen als ze toch in aanraking komen met agressie en geweld rekenen op opvang en nazorg. Door het uitvoeren van veiligheidstaken ondersteunend aan de politie te combineren met serviceverlening, moeten de investeringen in veiligheidsmaatregelen zich in een hogere klanttevredenheid terugbetalen.

Veel reizigers voelen zich in openbaar vervoer niet veilig
88 procent van de reizigers in het openbaar vervoer voelt zich minder veilig in het donker, bij schemering of vroeg in de ochtend. Dit blijkt uit een onderzoek dat afgelopen zomer door onderzoeksbureau Multiscope is uitgevoerd in opdracht van Securitas. 32 procent van de ruim vijfhonderd ondervraagden ziet er zelfs vanaf om gebruik te maken van het openbaar vervoer in de Randstad en in steden waar men niet bekend is. Met relatief eenvoudige maatregelen zou het grootste deel van de angstgevoelens te vermijden zijn, wat openbaar vervoerbedrijven aanzienlijk meer reizigers zou opleveren.

Integrale Security Toolkit voor bedrijven in logistieke keten
Bedrijven in de logistieke keten kunnen met de Integrale Security Toolkit door middel van self-assessment nagaan in welke mate zij voldoen aan wet- en regelgeving die de overheid hen oplegt op het gebied van douane en veiligheid. De toolkit omvat eisen die van toepassing zijn op uiteenlopende gebieden, van AEO-certificering tot terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. Hierdoor kunnen bedrijven nauwkeurig in kaart brengen welke maatregelen zij dienen te nemen om de veiligheid in de logistieke keten te verbeteren.

Veilige corrridor voor transportbedrijven
Ze vormen de nachtmerrie van elke chauffeur en transportondernemer: ladingdieven. In Nederland is deze vorm van criminaliteit elk jaar goed voor een schadepost van meer dan driehonderdmiljoen euro. Bovendien loopt Nederland door de toenemende transportcriminaliteit – als één van Europa’s belangrijkste transportlanden – imagoschade op. Met alle economische gevolgen van dien.

Verloederde bedrijventerreinen vragen om facelift
Oude Nederlandse bedrijventerreinen kampen nogal eens met verloedering. Maar de herstructurering van leegstand, verouderde voorzieningen en een slecht imago wordt op regionaal én lokaal niveau ter hand genomen. Dit biedt een gouden kans om ook de veiligheid van bedrijventerreinen onder de loep te nemen.

CPTED toepasbaar op bedrijventerreinen? Ja zeker!
De Rijksoverheid definieert een bedrijventerrein als ‘een gebied groter dan één hectare, bedoeld voor bedrijven (uitgezonderd kantoren, glastuinbouw en zeehavens)’. Nederland telt er ruim 3500 en het is duidelijk dat ze onmisbaar zijn voor onze economie. Helaas valt er ook veel ‘proletarisch’ te verwerven. De schade die ondernemers jaarlijks op bedrijventerreinen ondervinden door inbraken, overvallen en brandstichting is immens. En dan gaat het niet alleen om directe financiële schade, maar ook om indirecte én immateriële schade. Deze laatste is niet of nauwelijks in geld uit te drukken. Alleen dat al is een sterk motief om de criminaliteit op bedrijventerreinen een halt toe te brengen.

‘Een veiliger gevoel creëer je ook met vriendelijkheid’
Concurrerend blijven door hogere kwaliteit te realiseren voor hetzelfde geld. Dat is een van de grootste uitdagingen van Ellen Groenewoudt, die sinds 1 augustus leiding geeft aan het 8500 medewerkers tellende Trigion. De tarieven voor particuliere beveiligers staan voortdurend onder druk, maar gelijktijdig stellen klanten steeds hogere eisen. “Belangrijk is dat we transparanter maken waarin we ons onderscheiden”, zegt de topvrouw. Voor de komende jaren zijn dat onder andere vriendelijkheid en gastheerschap.

‘Wij willen meer op werkelijke maatschappelijke effecten worden afgerekend’
Onno Peer (52) is sinds 1 september directeur en bestuurder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Utrecht. Hij is Ida Haisma opgevolgd, die deze functie vanaf de oprichting van het CCV, inmiddels zeven jaar geleden, heeft vervuld. “Ik zie ernaar uit om mijn ervaring te kunnen inzetten voor een organisatie als het CCV”, aldus Peer. “Sociale veiligheid staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda en een organisatie als het CCV is juist in deze tijd nodig om alle partijen en belangen met elkaar te verbinden.”

‘Prettig als je weet wat je te wachten staat’
Nederlanders vertrouwen dagelijks ruim dertien miljoen poststukken toe aan Post.nl. Vrijwel altijd bereiken die de volgende dag keurig de geadresseerde. Dat ieder van de 77.000 medewerkers zich bewust is van de verantwoordelijkheid van zijn taak, is in belangrijke mate te danken aan de dertig man tellende afdeling Integrity & Security van Post.nl. De VBN-er van deze maand, Michael Verweij, is op deze afdeling Security & Protection specialist. Als voormalig inlichtingenspecialist weet hij heel goed hoe waardevol het uitwisselen van kennis en ervaring is en dat dit eigenlijk nog veel te weinig gebeurt.

‘Uitbreiden bevoegdheden particuliere beveiligers onvermijdelijk’
In absolute aantallen is de particuliere beveiligingsbranche inmiddels groter dan de  politie en dat geldt ook voor het aantal Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Bij de beveiliging van evenementen is de politietaak en aanwezigheid al op secundair niveau geplaatst. De politie zal verder moeten gaan samenwerken, maar dit is een terrein dat nog goed doordacht en ontwikkeld dient te worden, met name inzake het niveau van de opleidingen, aldus Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

RFID: een goed product of een risico?
RFID staat voor Radio Frequency Identification en heeft in feite tot doel om op een eenvoudige manier een koppeling te zijn tussen de fysieke en de virtuele realiteit. RFID is onder te verdelen is twee soorten chips. De passieve en de actieve chip. De actieve chip heeft een eigen krachtbron en heeft een groter bereik dan de passieve chip. De passieve chip ontvangt via een ingebouwde antenne stroom via het signaal van een RFID-lezer en heeft hierdoor een beperkter bereik. Beiden hebben door hun verschillende eigenschappen zo hun eigen toepassingen en beperkingen. Met name de passieve chip is door de geringe grootte en prijs de meest toegepaste RFID-chip. De voordelen zijn bekend, maar wat zijn de veiligheidsrisico’s?

De valkuilen van toegangbeheersystemen
Goed toegangbeheer vormt de basis voor een adequate beveiliging. Dat lijkt logisch. Toch zijn toegangbeheersystemen vaak niet goed doordacht opgebouwd, niet goed aangelegd en niet goed onderhouden. Sterker nog, vaak is er niet eens beleid op het gebied van toegangverlening en -ontzegging! In dit artikel staat nu eens niet wat toegangbeheersystemen allemaal kunnen, maar gaat het juist om de valkuilen bij de realisatie. Door deze te vermijden is veel meer effect uit de investering te halen.