Oktober 2012

cov1210

Initiatief om transportsector bewuster te maken van securityrisico’s
Bij de officiële start van de Week van de Veiligheid op 8 oktober boog demissionair minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zich over de veiligheid in de sector logistiek en transport. De bewindsman bezocht het logistieke dienstverleningsbedrijf Wesseling Logistics in Sassenheim. Hij ontving daar uit handen van voorzitter Alexander Sakkers van Transport en Logistiek Nederland (TLN) het eerste exemplaar van de Security Awareness Training.

Security Essen 2012: oplossingen vormen steeds meer het onderscheidende vermogen (deel 1)
Tijdens Security 2012 in Essen, met bijna 1100 exposanten de grootste vakbeurs ter wereld, ligt een sterke nadruk op complete oplossingen voor bepaalde veiligheidsvraagstukken. Dat is prettig voor eindgebruikers, die meer in functionaliteit dan in techniek geïnteresseerd zijn. Maar de fabrikanten richten zich met oplossingen ook steeds meer op integrators en winkeliers in beveiligingsproducten. Samen met de ‘dealer’ willen ze op deze wijze inspelen op een steeds complexere vraag vanuit de markt.

Verslag ASIS Conference & Exhibition 2012 in Philadelphia (deel 1)
Zolang fysieke beveiligers en informatiebeveiligers hun inspanningen niet integreren, blijft het voor criminelen en terroristen relatief eenvoudig bedrijven en zelfs samenlevingen vitale schade toe te brengen. Dat was de centrale boodschap tijdens de 58ste ASIS Annual Seminar and Exhibits, met zo’n 220 sprekers en twintigduizend deelnemers verreweg de grootste beveiligingsconferentie ter wereld, die dit jaar van 10 tot en met 13 september plaatsvond in Philadelphia.

Grotere transparantie bij inspectie brandbeveiligingssystemen
Het CCV heeft drie nieuwe schema’s voor inspectie van brandbeveiligingssystemen gepubliceerd. De schema’s beschrijven hoe het inspectieproces verloopt en op welke onderdelen de systemen worden geïnspecteerd. De nieuwe schema’s maken het inspectieregime transparanter voor alle ketenpartners in de brandbeveiligingsketen: leveranciers, installateurs, inspectie-instanties en opdrachtgevers. De nieuwe schema’s geven invulling aan wettelijke bepalingen uit het Bouwbesluit en het Vuurwerkbesluit en voorschriften uit deel 15 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15). Ze zijn opgesteld in nauw overleg met opdrachtgevers, brandweer en verzekeraars.
Naast de inspectieschema’s is ook een aantal nieuwe certificatieschema’s voor leveranciers en onderhoudsbedrijven van brandmeldinstallaties en automatische blussystemen van kracht geworden.

Voldoen aan regels is nog geen brandveiligheid
Branden veroorzaken in Nederland voor 1 miljard euro schade per jaar. Dat vertelde Jörg Wilms-Vahrenhorst, directeur van de branddivisie van VdS Schadenverhütung. Er valt op het gebied van brandbeveiliging dus nog wel winst te behalen. Op welke manieren kwam aan de orde tijdens het eerste door VdS in Nederland georganiseerde congres, waarin werd ingegaan op de tekortkomingen van het Bouwbesluit, mogelijke verbeteringen aan de techniek, opleidingen, sprinklerinstallaties, datacenters en een aantal bijzondere brandrisico’s.

Onderzoeken naar haalbaarheid woningsprinklers
Woningbranden eisen jaarlijks zestig dodelijke slachtoffers en ruim zeshonderd gewonden. Weliswaar worden woningen brandveiliger gebouwd en de verplichte rookmelders in de nieuwbouw leveren ook een bijdrage aan de veiligheid, maar toch neemt het aantal slachtoffers niet af. Een van de redenen is de toegenomen vuurlast in woningen. De bestaande brandveiligheidsvoorzieningen bieden geen soelaas. Daarom is een nieuwe doorbraak nodig: toepassing van woningsprinklers. Nieuwe regelgeving en techniek zijn nodig, maar daaraan wordt gewerkt.

Label voor brandveilig gemonteerde deuren en kozijnen
De brandwerendheid van een gevel is afhankelijk van de zwakste schakel. De muur kan correct gemetseld zijn en alle deuren en kozijnen kunnen juist gemonteerd zijn, maar als de aansluiting tussen de delen niet conform certificaat is of als er ergens een niet aantoonbaar voldoend rooster in de gevel geplaatst is, kan de brandwerendheid al niet meer onomstotelijk worden gegarandeerd.

Brandonderzoek op hoger plan door internationale samenwerking
Brandonderzoek is in het Nederlandse veiligheidsdomein nog een relatief nieuw fenomeen, maar het vakgebied groeit snel naar volwassenheid. In september organiseerde het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een driedaags congres rond het thema. Bij die gelegenheid werd ook een Nederlands chapter van de International Association of Arson Investigators (IAAI) opgericht. Het doel: verdere expertisebevordering en kennisdeling om het brandonderzoek in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Behalve politie, justitie en verzekeraars heeft ook de (brand)beveiligingssector baat bij de uitkomsten van gedegen brandonderzoek. Twee experts doen een boekje open over de ontwikkelingen rond dit bijzondere forensisch specialisme.

Ondergronds testcentrum voor onderzoek naar tunnelbranden
Uitgebrande treinwagons en auto’s, tunnelboormachines en explosieven: de VersuchsStollen Hagerbach (VSH) in het Zwitserse Flums, tachtig kilometer ten oosten van Zürich, is een fascinerend ondergronds doolhof van tunnels met een lengte van vijf kilometer. Het complex wordt onder meer gebruikt door Siemens voor het onder realistische omstandigheden kunnen testen van brandbeveiligingsproducten, waaronder het lineaire temperatuurdetectiesysteem FibroLaser III en Siveillance Tunnel, waarmee incidenten kunnen worden gedetecteerd met behulp van intelligente videoanalyse. Tijdens de vakbeurs Security Essen presenteerde Siemens tevens een nieuw communicatieplatform voor hulpverleningsdiensten en rampenbestrijding en was een softwareprototype te zien voor het simuleren van evacuaties en het optimaliseren van vluchtroutes uit gebouwen of stadions.

Bewezen en niet-bewezen effecten van veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer
Monitoronderzoek laat zien dat het openbaar vervoer in Nederland ieder jaar veiliger wordt. Blijkbaar zetten OV-bedrijven dus de juiste maatregelen in om er voor te zorgen dat het aantal incidenten afneemt en we ons veiliger voelen. Welke maatregelen hier de grootste bijdrage aan leveren is moeilijk te zeggen. Net zoals het per maatregel moeilijk te zeggen is of er überhaupt een effect van uitgaat. Het pakket aan maatregelen werkt. Toch is dat, zeker in crisistijden, een onbevredigende gedachte. Het kan zomaar zijn dat sommige (dure) maatregelen ingezet worden terwijl ze amper iets opleveren. Van welke maatregelen is het waarschijnlijker dat ze werken dan van andere?

Veiligheid in het openbaar vervoer een kwestie van goed teamwork
Toezichthouders, cameratoezicht, alarmzuilen, tourniquets tegen zwartrijders: in het openbaar vervoer zijn tal van maatregelen genomen om het gevoel van veiligheid onder reizigers te vergroten. Gevoel is echter een subjectief gegeven en alle maatregelen ten spijt zijn er nog altijd reizigers die zich onveilig blijven voelen in trein, metro, bus of tram. Als onderdeel van de maatschappij is het onmogelijk om uit te gaan van een openbaar vervoer waar niets gebeurt. Vervoerders kunnen het gevoel van veiligheid verder vergroten door onder meer toezichthouders te trainen om de-escalerend op te treden om zo te voorkomen dat het aanhouden van overlastgevers uit de hand loopt. Ook een goede communicatie is van belang. Reizigers verliezen hun geduld als zij bij vertraging geen enkele informatie krijgen.

Security in een privacygevoelige omgeving
Honderd jaar na de oplevering van het Fort aan de Nekkerweg in Zuidoostbeemster heeft het verdedigingswerk uit de Stelling van Amsterdam een unieke nieuwe bestemming gekregen voor toerisme, recreatie en horeca. Na een ware metamorfose opende deze zomer het Fort Resort Beemster de deuren als luxe wellness center met onder meer een hotel, conferentiezaal, diverse sauna’s, koude en warme baden, een kruidenbad, spa, zoutgrot en twee restaurants. Het fort is ingrijpend gerestaureerd en uitgebreid, maar het monumentale karakter is behouden. De metersdikke betonnen wanden, warme, vochtige en donkere omstandigheden en privacygevoelige omgeving van het wellness center vormden een grote uitdaging bij de installatie van de verschillende beveiligingsystemen.

Financieel centrum DHL beveiligt toegang met Paxton Net2
Moderne organisaties zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het is handig en efficiënt als de beveiligingstechniek zonder al te hoge kosten mee kan veranderen. Bovendien moeten de systemen makkelijk en snel te bedienen zijn. Voor de tien etages van het nieuwe financiële hart van DHL in Maastricht is gekozen voor het netwerkgebaseerde Net2-systeem van Paxton, dat volgens facility manager Roger van den Bosch in aanschaf misschien niet het goedkoopste is, maar dat wel perfect aansluit op de eisen ten aanzien van gebruiksgemak en flexibiliteit.

Wat mag de sector van het onderwijs verwachten?
Security en onderwijs. Het is een actueel onderwerp. De eerste initiatieven op hbo- en Master-niveau zijn een feit. Daarnaast zijn er diverse onderwijsinitiatieven in de commerciële sector. Maar wat betekent dit nu voor het werkveld en wat mogen de verwachtingen zijn voor de toekomst? ASIS Benelux bracht zo veel mogelijk onderwijsaanbieders bij elkaar in congrescentrum Woudschouten te Zeist om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Hoe beïnvloedt de omgeving het gevoel van veiligheid?
Sommige woningen en bedrijfspanden gaan al binnen dertig jaar tegen de vlakte. Door criminaliteit en verloedering wil niemand er meer wonen of werken. Verkeerd ontwerp, luidt dan vaak de conclusie. Maar wat is goed ontwerp? Hoe is te voorkomen dat wijken en winkelcentra al binnen korte tijd in verval raken en het mikpunt worden van vandalisme en andere vormen van overlast? De Stichting Veilig Ontwerp en Beheer doet hier onderzoek naar, onder andere via een recent gehouden studiedag.

‘Situationeel kunnen handelen is belangrijker dan procedures volgen’
Met zo’n dertigduizend vierkante meter behoort Ahoy Rotterdam tot de grootste accommodaties van Nederland. Net als de er georganiseerde evenementen, varieert het publiek enorm. De ene keer zijn het kinderen die van het Zomerfestival komen genieten, de andere keer rockliefhebbers en 15 november komen weer duizenden militairen op bezoek tijdens het NIDV-symposium. Om dit alles in goede banen te leiden, houdt Ahoy er een eigen beveiligingsorganisatie op na, die geleid wordt door Sherman Bonofacio, de VBN-er van deze maand.

De complexe keuze voor elektronische sluitsystemen
De ontwikkelingen op het gebied van elektronisch sluiten volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit resulteert in vele oplossingen en concepten die op de markt beschikbaar zijn. Het maakt de keuze voor het juiste systeem voor elektronische toegangverlening niet makkelijk. Als adviescentrum voor elektronisch sluiten geeft ACES een onafhankelijk advies, gebaseerd op de eisen en wensen van de eindgebruiker.

‘Integrale veiligheid is over het algemeen een dooddoener’
Als in het veiligheidsdomein iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk. Dan blijven er veel zaken liggen, is het rendement van veiligheidsmaatregelen en initiatieven laag en blijft alles bij het oude. Beter is het om één iemand eindverantwoordelijk te maken in plaats van een hele keten. Deze persoon trekt dan de kar en stuurt de keten aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de te vormen nationale politie en voor de lokale veiligheidsaanpak, zegt Joost Eerdmans, wethouder Wonen, Verkeer en Beheer én Dierenwelzijn namens Leefbaar Capelle aan den IJssel.