Oktober 2013

cov1310

Internationaal congres met sterk Amerikaans sausje
Active shooters, anti-counterfeit programs, Chinese data-collectors en Steve Wozniak. Wat hebben die gemeen met elkaar? Ze troffen elkaar tijdens de ASIS International 59th Annual Seminar and Exhibits (ASIS 2013), die van 24 tot en met 27 september werd gehouden in het McCormick Place in Chicago.

VdS-congres bespreekt trends in brandbeveiligingssystemen
De Nederlandse brandbeveiligingsmarkt is in beweging. Niet alleen qua techniek en innovatie, maar ook in de vorm van nieuwe spelers. Die boodschap bleef hangen bij het tweede congres over brandbeveiligingssystemen die VdS Schadenverhütung op 1 oktober in Zeist organiseerde.

Publiek-private brandweer voor vierde zeehaven
Nooit meer een tweede ‘Chemie-Pack’. Tweeënhalf jaar na het inferno op 5 januari 2011 heeft haven- en industrieterrein Moerdijk zijn eigen brandweerkazerne gekregen. De publiek-private brandweerorganisatie die sinds afgelopen voorjaar waakt over de industriële activiteiten en de zeehaven, is een schakel in het beleidsprogramma ‘Moerdijk veilig’ waarvoor overheid en bedrijfsleven zich gezamenlijk inspannen. Veiligheid is een van de leidende issues in de ambitie van zeehaven Moerdijk om zijn positie als duurzame economische motor in West-Brabant voor de komende decennia zeker te stellen.

Live View begint de markt te veroveren
Dankzij Live View kan een particuliere alarmcentrale videobeelden direct doorsturen naar de meldkamer van de politie. Daar ziet men nauwkeurig wat er aan de hand is op de alarmlocatie, zodat effectieve en adequate opvolging van het alarm mogelijk wordt met een zeer grote kans op aanhouding op heterdaad. Vrijwel alle particuliere alarmcentrales ondersteunen deze procedure, evenals de regionale meldkamers van de politie. De techniek en de beveiligingsbranche zijn er ook klaar voor. De komende tijd is het de uitdaging om de nog wat aarzelende eindgebruiker over de streep te krijgen.

Optische detectie in totale duisternis
De warmtebeeldcamera is de ultieme indringersdetector. Zelfs in absolute duisternis zijn ongewenste gasten tot op afstanden van honderden meters feilloos te detecteren. Goedkoop zijn warmtebeeldcamera’s nog altijd niet, maar de tijd is voorbij dat de technologie alleen te betalen was voor organisaties met een ongelimiteerd budget. Het aantal toepassingsgebieden stijgt dan ook enorm.

Mobiel beheer van beveiligingsystemen
In het Centrum voor Beeld en Geluid op het Hilversumse Mediapark presenteerde UTC Global Security Products eind september tijdens de Inspiration Days de laatste innovaties op het gebied van inbraak- en brandbeveiliging, toegangbeheer en cameratoezicht. Integratie, beheer op afstand en visuele alarmverificatie waren enkele van de sleutelwoorden.

‘Mens hoeft niet zwakste schakel in veiligheidsketen te zijn’
Van wat je hoort blijft ongeveer 25 procent hangen. Van wat je ziet 40 procent en van wat je ervaart meer dan 65 procent. Dat is de gedachte achter het nieuwe Opleidingcentrum Peelbergen, waar cursisten ‘ervarend leren’. De VBN-er van deze maand, Albert Koenen, is er docent in onder andere agressiebeheersing. Wat onder ‘ervarend leren’ verstaan wordt, kunnen leden van de VBN op 14 november op spectaculaire wijze aan den lijve ondervinden.

Safe New World: moet veiligheid in de wet?
In vrijwel alle universiteitssteden vinden jaarlijks de zogenaamde U-meets plaats, publieksdebatten waar maatschappelijke partijen, politiek en wetenschap elkaar ontmoeten. Dit jaar was het thema veiligheid. Tijdens een debat aan de Vrije Universiteit in Amsterdam stond de vraag centraal op welke wijze de overheid met het bedrijfsleven en de ‘civil society’ veiligheid organiseert en hoe zich dat verhoudt tot technologische ontwikkelingen. Wat betekent een gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid in een technologische context? Moeten beginselen van veiligheidsbeleid en risicomanagement waaraan overheden, ondernemingen en burgers meedoen wettelijk worden vastgelegd?

Realistisch oefenen in bijzonder opleidingscentrum
Oefening baart kunst en dat geldt zeker ook voor BHV, EHBO en ontruimingen. In het bijzondere opleidings- en trainingscentrum van Veiligheids Trainingen Nederland (VeTraNed) te Roermond worden uiteenlopende scenario’s zo reëel mogelijk nagebootst door aan de hand van special effects uit de filmwereld in te spelen op alle zintuigen. Deuren voelen door brand warm aan, rook kleurt naar mate een brand langer duurt zwart en een explosie laat de vloer trillen. Instructeurs bedienen het systeem draadloos via een tablet, terwijl vanuit een theorielokaal alle handelingen van de deelnemers rechtstreeks kunnen worden gevolgd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een videosysteem van ABUS Security-Center in combinatie met richtmicrofoons.

Het belang van bedrijfskunde voor de security manager (deel 2)
Het bestaansrecht van de organisatie is het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren moeten medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie, met diverse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gegroepeerd in meerdere afdelingen bijdragen. Om deze inzet adequaat te sturen, is het nodig om te weten welke prestaties er worden geleverd. Dit geldt voor alle disciplines; beveiliging vormt hierop dus geen uitzondering.

Hackers kunnen ook uit zijn op fysieke toegang
Bij inbraak en insluiping wordt nog vaak aan de traditionele werkwijze gedacht. Er bestaan echter ook verfijndere technieken om op een niet geautoriseerde wijze een beveiligd gebouw of een beveiligde ruimte binnen te komen. Hackers die bedreven zijn in het binnendringen van ICT-systemen zouden hun kennis – al of niet in opdracht van derden – ook kunnen benutten om netwerkgebaseerde beveiligingsystemen te manipuleren en daarmee toegang tot privacygevoelige informatie te verkrijgen.

Security tool voor de stedelijke planner
De fysieke inrichting van een stedelijke omgeving heeft een belangrijke invloed op de veiligheid van deze omgeving. Waar safety reeds een duidelijke rol heeft in het stedelijke planningsproces, komt het security aspect vaak maar vluchtig of (te) laat aan de orde. Binnen het zevende kader EU project VITRUV zijn instrumenten ontwikkeld die het de stedelijke planner mogelijk maken security integraal in zijn planning te betrekken, de security effecten van zijn plannen te bepalen en (waar passend in samenwerking met security professionals) problemen op te lossen nog voordat ze ontstaan.

Disgruntled personnel
Deze titel zal direct vragen oproepen. Maar de vertaling ‘ontevreden werknemers’ dekt de lading niet en zou geen aandacht trekken. In iedere organisatie, groot of klein, komen ontevreden werknemers voor die een regelrechte bedreiging kunnen zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering of die kunnen zorgen voor imagoschade voor het bedrijf. En die is onbetaalbaar en (bijna) niet te herstellen.