Oktober 2016

cov1610_laatst

Security Essen 2016 positief ontvangen
De internationale vakbeurs Security Essen trok eind september ruim veertigduizend bezoekers naar de Messe Essen, waaronder een groot aantal uit Nederland. Op de beursvloer ontbraken een aantal grote marktspelers, maar over het algemeen was de stemming positief. Vergelijkbaar met de IFSEC in Londen werden vooral de mogelijkheden tot integratie tussen verschillende beveiligingssystemen benadrukt. De moderne technologie maakt een volledig beheer in één hand mogelijk.

Amsterdam Security Conference in teken van IoT en security
Op 1 november vindt de Amsterdam Security Conference weer plaats in Amsterdam RAI. De conferentie staat in het teken van Security 3.0: hoe verandert het Internet of Things de fysieke security? Verschillende sprekers geven ‘tips & tricks’ uit de praktijk en de dag wordt afgesloten met een live demonstratie door een ethical hacker. Tevens wordt tijdens de conferentie de nieuwe VBN Security Professional van het Jaar gekozen.

Bewakingscamera’s zelden afdoende beveiligd tegen cybercrime
Moderne bewakingscamera’s beschikken over een ingebouwd computertje, dat vele interessante mogelijkheden biedt. De beelden worden gedigitaliseerd en gecomprimeerd en de camera kan er ‘intelligent’ mee worden gemaakt. Nadelen zijn er ook. Net als elke computer is die in de camera kwetsbaar voor cybercrime. Tienduizenden camera’s zijn inmiddels gehackt. Vaak zonder dat de gebruiker het weet. Tijdens de Amsterdam Security Conference op 1 november demonstreert ‘ethisch hacker’ Patrick de Brouwer hoe makkelijk dat gaat.

Panel: inbraakpaneel of app?
Nu steeds meer handelingen uit ons dagelijkse leven (kunnen) worden uitgevoerd met een smartphone of tablet, gaat dit ook gevolgen hebben voor inbraakpanelen? Via een app is bijvoorbeeld eenvoudig het alarm in- en uit te schakelen, nog voordat de woning of het bedrijfspand is betreden. Gebruikers ontvangen overal ter wereld direct meldingen van het systeem en kunnen voor opvolging zorgen of deze in de gaten houden. Mogen de smartphone of tablet worden gezien als (toekomstige) volwaardige vervangers van het inbraakpaneel naast de deur, of is het vooral een interessante aanvulling op het inbraakbeveiligingssysteem, waar gelet op de veiligheid nog wel met de nodige voorzichtigheid mee moet worden omgesprongen?

Glas is vanzelfsprekend, maar toch heel onbekend
Van glas vindt men het de gewoonste zaak van de wereld dat het bestaat. Tijdens beveiligingsopleidingen wordt wel aandacht geschonken aan glas of beglazing, maar hoe het nu gemaakt wordt, wat voor soorten veiligheidsglas er zijn of dat er alternatieven zoals folie of kunststof op de markt zijn, zullen beveiligingsspecialisten zelf moeten uitzoeken als zij niet afhankelijk willen zijn van de informatie van aanbieders (vakhandel) of producenten. Die kostbare tijd willen wij proberen te besparen door zowel (een deel van) de geschiedenis en de mogelijke bruikbaarheid van glas in dit deel op een rijtje te zetten.

Alarmtransmissie gaat hogere eisen aan installatiebedrijf stellen
Het verzorgen van papierwerk is voor de meeste beveiligingsinstallateurs niet de grootste liefhebberij. Daarom wordt deze noodzakelijke schakel in het leveringsproces nogal eens het kind van de rekening. Om installatiebedrijven tegemoet te komen presenteert Kiwa NCP een nieuwe dienstverlening, waarbij een groot deel van de ‘administratieve ballast’ uit handen wordt genomen. Noodzakelijk, want vooral op het gebied van alarmtransmissie gaan administratie en kwaliteitsborging snel in belang toenemen.

Volledig geïntegreerde beveiligingstechniek voor grootste gevangenis van Nederland
24.000 sensoren, 1200 camera’s, 1545 intercoms, 2052 paslezers, 700 deursturingen en 713 sleutelbossen en pagers. Dat zijn enkele facts & figures van het Justitieel Complex Zaanstad, dat rond deze tijd volledig in gebruik wordt genomen. De enorme faciliteit biedt met 608 cellen ruimte aan duizend justitiabelen, waaronder 116 met een psychiatrische indicatie. Bijzonder is dat de beveiligingsvoorzieningen volledig geïntegreerd zijn en naast de gebruikelijke functies sterk bijdragen aan de efficiency van het proces. Hierdoor kan met de helft van het gebruikelijke aantal medewerkers worden volstaan.

Kruisbestuiving tussen fysieke en logische beveiliging
In de praktijk zijn fysieke beveiliging en ICT-beveiliging nog altijd verschillende werelden. De ‘klassieke’ beveiligingsinstallateur houdt zich bezig met inbraakalarmsystemen, toegangsbeheer en videobewaking. Vergelijkbaar kijken ‘klassieke’ ICT-afdelingen vaak niet verder dan het beveiligen van het netwerkverkeer om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en te voorkomen dat informatie in handen komt van kwaadwillenden. Nu steeds meer data van fysieke beveiligingssystemen via het netwerk verloopt en mede gelet op de meldplicht datalekken, is het zaak dat technische beveiligingsbedrijven hun dienstverlening ook toespitsen op databeveiliging. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen LanckerWolters Beveiliging & ICT en RedSocks Security, een bedrijf dat malware onderschept door het monitoren van uitgaand netwerkverkeer en daaruit verdacht verkeer signaleren.

Beveiliging blijft mensenwerk
Niet iedereen is geschikt om te kunnen werken als beveiliger of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Toch kan nagenoeg iedereen zich aanmelden voor een opleiding tot beveiliger, ook als op voorhand duidelijk is dat de kandidaat weinig kans zal maken op een baan in de branche. Zonde voor de kandidaat die zijn lesgeld kwijt is en zonde voor de maatschappij in een tijd waar de vraag om ‘extra ogen en oren’ voor de politie groot is. Het Centrum Vakopleidingen Veiligheid (CVOV) wil hier verandering in brengen. Het bieden van een breed pakket met uiteenlopende opleidingen in combinatie met maatwerk en diepgang moet leiden tot allround beveiligers met de juiste ‘mindset’ die daadwerkelijk Nederland veiliger kunnen maken.

Beveiliging geïnspireerd door de logistiek
Veiligheid en logistiek zijn wellicht verschillende disciplines, maar hebben ook veel raakvlakken met elkaar. Via die raakvlakken kwam de logistieke expert Maarten Anderson in de veiligheidssector en uiteindelijk ook bij de VBN terecht. Zijn succesvolle, internationale bedrijf CaptureTech ontwikkelt nu ook vele oplossingen om verstoring van de logistiek tegen te gaan. Daarom is hij de VBN-er van deze maand.

Cybersecuritybeeld Nederland: de stand van zaken
De rijksoverheid heeft begin september het cybersecuritybeeld Nederland 2016 uitgebracht. Cybercriminaliteit vormt volgens de overheid steeds meer een kwalitatief en kwantitatief groeiend probleem voor onze samenleving. Activiteiten van statelijke actoren zoals elektronische spionage vormen een toenemend risico voor het bedrijfsleven en de overheid. Risicofactoren die ook binnen uw bedrijf of organisatie tijdig de nodige aandacht behoeven. Het MKB heeft een inhaalslag te maken: hun slechte weerbaarheid tegen cybermalheur kan een negatieve impact hebben op onze economie.

Waarom we doorschieten in data-privacy en data-security
Mede door de meldplicht datalekken voelen instellingen en organisaties in de zorgsector de harde noodzaak om privacy en informatiebeveiliging/data security de nodige aandacht te geven. Daarbij wordt soms een verzameling aan maatregelen getroffen die weliswaar het risico voor de instelling of organisatie inperkt, maar die tegelijkertijd gebruikers onevenredig hinderen in hun dagelijkse werk. Schieten we niet door? De vragen die dit artikel aan de orde stelt zijn specifiek gericht op de zorgsector, maar zijn ook te onderkennen in vele andere sectoren.

Genormaliseerd raamwerk voor security manager
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen een organisatie vraagt behoorlijk wat kennis en ervaring. Veel professionals op dit gebied hebben het vak echter geleerd met vallen en opstaan. Toch zou het handiger zijn als er een raamwerk was, aan de hand waarvan ook minder ervaren security managers een professioneel beveiligingssysteem kunnen opzetten. Zo’n raamwerk zit er aan te komen. In december wordt de eerste norm voor (fysiek) security management gepresenteerd.

Overheid wil betere bescherming tegen ‘terreurdrones’
Nederland heeft potentie om een serieuze speler te worden in de markt voor dronetechnologie. Daarbij moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de positieve aspecten van onbemande luchtvaartuigen, zoals ondersteuning bij veiligheids- en hulpverleningstaken, maar ook naar misbruik van drones met criminele of terroristische motieven. Dat was de boodschap van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie tijdens de Drones Innovatiedag op Twente Airport op 14 september. De overheid stimuleert en subsidieert innovatieprojecten van het bedrijfsleven om onder andere de bescherming tegen ‘terreurdrones’ te verbeteren.

Koninklijke waardering voor honderd jaar samenwerkende brandweer
Koning Willem-Alexander sprak op 6 oktober zijn grote waardering uit voor de veertigduizend brandweerlieden die waken over de brandveiligheid in Nederland. Dat gebeurde bij de opening van het Brandweercongres 2016 in Enschede. De koning zei dat we er trots op mogen zijn dat voor zo’n belangrijke maatschappelijke taak dag en nacht zoveel gedreven vrijwilligers klaar staan, die soms met gevaar voor eigen leven anderen uit benarde situaties redden. Twee derde van alle brandweerlieden in Nederland is vrijwilliger.