September 2009

cov0909

De eerste Masters in Security Science & Management
Beveiligingsmaatregelen worden in onvoldoende mate op gedegen onderzoek gebaseerd. Dat is ook de belangrijkste reden voor het uitblijven van het verwachte effect, aldus de wetenschappelijke top van de TU Delft tijdens de plechtige uitreiking van de eerste master-diploma’s Security Science & Management.

CCV kondigt BMI 2009 aan
Een goed functionerende brandmeldinstallatie is letterlijk van levensbelang. Daarom stellen brandweer, verzekeraars en professionele eindgebruikers hoge eisen aan de techniek en aan de bedrijven die deze techniek leveren. Elke installatie individueel controleren zou hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is een certificatieschema ontwikkeld, de BMI 2002. Het certificaat geeft belanghebbenden de garantie dat de techniek volgens de normen functioneert. Intussen is de BMI 2002 door de tijd achterhaald en staat de opvolger op het punt om ingevoerd te worden. Een probleem is dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat de oude regeling beheert, en de door de industrie opgezette stichting SafetySecurityQuality elkaar op dit vlak beconcurreren. Er vinden echter al weer gesprekken plaats in een poging de krachten te bundelen en tot een voor iedereen aanvaardbaar compromis te komen.

Wordt de Mexicaanse Griep voldoende serieus genomen?
De Varkensgriep. De Mexicaanse Griep. De Nieuwe Influenza A (H1N1). De meeste mensen blijven er laconiek onder. ‘Een kuurtje Tamiflu en het gaat wel weer over.’ Toch blijven de autoriteiten hameren op de ernst van de verwachte pandemie. En niet zonder reden. Er dient rekening mee te worden gehouden dat mogelijk eenderde van het arbeidspotentieel binnenkort één of twee weken niet beschikbaar is. Deloitte deed onderzoek onder 65 grote bedrijven. Deze alleen al vrezen een omzetderving van 1,8 miljard euro!

Krachtenbundeling voor alarmering over IP
De hele beveiligingsector heeft het over IP. Maar in de praktijk is toepassing eerder uitzondering dan regel. Dit zegt bedrijfsleider Ronald van Duijn van Enai Systems. Samen met Trigion en Tele2 Zakelijk is zijn bedrijf een initiatief gestart dat de installatiewereld enthousiast moet maken voor IP. Dit initiatief omvat een naar eigen zeggen werkbare oplossing waarmee de nog zo’n 450.000 analoge alarminstallaties in Nederland geschikt zijn te maken voor het ‘All over IP’-tijdperk, dat over drie jaar een feit zal zijn.

50 miljoen voor technologische vernieuwingen veiligheid
Hard en gericht geluid om relschoppers of ‘ramptoeristen’ te verdrijven. Een sinaasappelgeur om arrestanten op het politiebureau te kalmeren en een ‘muur van bewegend licht’ om een donker viaduct op te fleuren. Innovatieve concepten die er door middel van het beïnvloeden van zintuigen op zijn gericht de sociale veiligheid te verbeteren. Deze en nog veel meer vernieuwende ideeën waren te zien tijdens het Innovatiecongres Veiligheid dat eind juni plaatsvond in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam.

Rijkspas biedt veiligheid, maar vooral ook flexibiliteit
Eind april ontving minister Ter Horst als eerste de Rijkspas. Binnen een jaar zullen tweehonderdduizend ambtenaren deze ID-kaart nodig hebben om toegang te verkrijgen tot de gebouwen van de Rijksoverheid. Het is een omvangrijk project, dat aanzienlijk meer behelst dan de invoering van nieuwe techniek. Stichting ICTU in Den Haag coördineert de implementatie. BEVEILIGING sprak met programmamanager Kees van der Kaa en operationeel projectleider Eric Brouwer over de achtergronden, de invoering en de toekomst van de Rijkspas.

Toegangbeheersysteem voor locaties politie Limburg-Noord
De regiopolitie Limburg-Noord is bezig een toegangsysteem te implementeren voor haar vijftien vestigingen. Dit werkt met actieve tags, zodat op elk moment is na te gaan wie op welke plaats in de gebouwen is. Aan de invoering ligt een uitvoerige visie ten grondslag, waarin onder andere uitgebreid is stilgestaan bij de privacyaspecten van het systeem. Maar ook persoonlijke veiligheid speelt een belangrijke rol in de keuze van de functionaliteit. Als leverancier kwam de Apeldoornse firma TransQuest naar voren, die gebruik maakt van het Zuid-Afrikaanse Wavetrend.

HID Global levert ID-oplossing voor City College Coventry
Het City College in de Engelse stad Coventry telt twaalfduizend studenten en zevenhonderd medewerkers. Sinds eind vorig jaar maakt de onderwijsinstelling gebruik van een ID-oplossing met iCLASS lezers en Crescendo kaarten van HID Global, waarin het fysieke en logische toegangbeheer zijn gecombineerd. Docenten en medewerkers hebben met één pasje toegang tot de gebouwen en kunnen betalen in de kantine, terwijl in de toekomst mogelijk het aanmelden op de PC’s van het collegenetwerk en de opvolging van de bibliotheekinventaris via de ID-oplossing zullen verlopen.

Innovatie in toegangbeheer
Toegangsystemen groeien steeds meer uit tot complete security management-systemen. Wat is tegenwoordig ‘state of the art’ op dit gebied? BEVEILIGING zet deze maand een aantal noviteiten van bekende leveranciers op een rij.

Alleen innovatie houdt slotenbranche gezond
Hoewel DOM Sicherheitstechnik cilinders in alle soorten en maten maakt, profileert de Duitse fabrikant zich vooral met zijn hoogwaardige productlijnen voor hogere beveiligingsrisico’s. Alleen met die innovaties is ook in deze tijden van economische crisis nog rendement te behalen, aldus algemeen directeur Hermann Röser.

‘Dat beveiliging een vak is wordt veel te weinig uitgedragen’
Hans Ooms raakt van beveiligingsproducten niet snel onder de indruk. Mensen onderschatten dat beveiliging veel meer inhoudt dan alleen producten, vindt de VBN-er die in het dagelijkse leven beveiligingscoördinator is voor de ministeries van Justitie en BZK. “Bij de keuze van een leverancier kijk ik in de eerste plaats naar wat die aan know-how kan bijdragen.” Ooms adviseert, via werkgroepen, onder andere over de beveiliging van de nieuwe, 140 meter hoge torens die in 2013 de huidige gebouwen zullen vervangen.

‘Sociale interactie net zo belangrijk als fysieke aanwezigheid beveiliger’
Persoonsbeveiliging heeft een grote invloed op het leven van mensen, of dat nu een bedreigde politicus is of een bekende artiest. De fysieke aanwezigheid van beveiligers is er in de eerste plaats op gericht het slachtoffer te beschermen, maar voor de sociale interactie tussen de beveiligers en de beveiligde persoon is minder aandacht. Terwijl juist die interactie mede bepaalt hoe de beveiligde persoon het beveiligd worden ervaart en zich nadien zonder beveiliging voelt en gedraagt. Het zou verstandig zijn als de overheid de toegekende vorm van beveiliging langzaam laat afbouwen, terwijl de victimologie een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn binnen beveiligingsopleidingen, stelt prof.mr.dr. Frans Willem Winkel, hoogleraar Psychologische Victimologie aan de Universiteit van Tilburg.

Een nieuwe veiligheidsfilosofie voor een Secure Haven
Meer veiligheidsmaatregelen in een stad met internationale organisaties betekent meestal meer overlast en soms een groter gevoel van onveiligheid voor de burgers. Denk bijvoorbeeld aan wegblokkades en politiecontainers voor panden. De gemeente Den Haag onderzoekt of het slimmer kan. Het project Secure Haven analyseert of het mogelijk is om het veiligheidsniveau te verhogen en tegelijkertijd de leefbaarheid van de stad te vergroten.

Opzet van de beveiligingsorganisatie (deel 7)
Doet mijn organisatie op beveiligingsgebied de goede dingen, en doen wij als organisatie de dingen goed? Met andere woorden: is ‘de opzet’ van mijn beveiligingsorganisatie goed? Een positief antwoord op deze vraag sluit namelijk het element van ‘toeval’ bij de keuze van beveiligingsmaatregelen uit. Iedere security manager zal, gezien het beveiligingsniveau van zijn organisatie en de aanwezigheid van procesbeschrijvingen, moeten bepalen welke vragen zinvol zijn om in dit kader te stellen. Echter, hoe minder vragen er positief beantwoord kunnen worden, hoe groter de kans dat het ‘toeval’ is dat de juiste maatregelen zijn getroffen.