September 2011

cov1109

Eerste Beveiligingspaspoort uitgereikt
Onlangs ontving bedrijfsbeveiliger Teun Stevens uit handen van beveiligingsmanager Mike van Drongelen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam het eerste Beveiligingspaspoort. Met dit officiële document kunnen particuliere beveiligers en bedrijfsbeveiligers vanaf nu aan werk- en opdrachtgevers aantonen in hoeverre zij in vereiste vaardigheden zijn opgeleid en getraind. Als basis dient een door Promundo ontworpen en op de markt gebracht opleidingen- en oefeningenkader, dat beveiligingsmanagers als leidraad kunnen gebruiken.

Week van de veiligheid stap in richting van bewustwording eigen veiligheid
Van 10 tot en met 16 oktober vindt de Week van de veiligheid plaats, een jaarlijks terugkerende aangelegenheid in de detailhandel waarbij veiligheid in de winkel centraal staat. Ieder jaar doen zich nog vele incidenten voor, waarbij werknemers agressief of zelfs gewelddadig worden bejegend door klanten. Het meemaken van asociaal gedrag tot aan het doormaken van een overval drukken op het werk in de winkel een bijzonder zware last. Daarnaast zorgen de grote aantallen winkeldiefstallen voor hoge materiële kosten bij de winkeliers. In de Week van de veiligheid wordt jaarlijks in week 41 door verschillende partijen aandacht besteed aan veiligheid in en rond de winkel.

Onderzoek naar effect van veiligheidsbeleid op scholen
De Onderwijsinspectie voerde de afgelopen periode op 35 scholen uit zeven onderwijssectoren onderzoek uit naar de veiligheid. Doel was het nader bestuderen van het veiligheidsbeleid en de effecten daarvan. Belangrijke conclusies zijn dat het personeel als team moet optreden en oog moet hebben voor wat zich op school afspeelt. Alertheid van het personeel is heel belangrijk. Met ingang van dit schooljaar wordt het bovendien verplicht incidenten te registreren. De verkregen informatie is bedoeld om het algemene beleid beter te kunnen aanscherpen.

Beveiliging met een open karakter
Geen beveiligers aan de poort of tourniquets: de campus van Tilburg University heeft een open karakter en de beveiligers werken vooral servicegericht. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is er activiteit op het terrein. Na de colleges eten studenten er in de verschillende restaurants, werken in de universiteitsbibliotheek en ontmoeten elkaar in het grandcafé. Maar ook buurtbewoners weten de campus te vinden. De meeste gebouwen zijn tot ’s avonds laat gedeeltelijk geopend, terwijl sommige faciliteiten ook in het weekend beschikbaar zijn. Het toegangbeheer is geregeld met het CardAccess-systeem van ARAS Security in combinatie met de multifunctionele Tilburg University-kaart, waarover alle studenten en medewerkers beschikken.

Toegangsystemen als opmaat naar slimme gebouwen
Bij een slim gebouw zijn de gebouwgebonden installaties optimaal afgestemd op de processen die in het gebouw plaatsvinden. Alleen waar mensen zijn brandt licht en is de temperatuur ideaal. En bij een calamiteit helpt het gebouw de aanwezigen een veilig heenkomen te vinden. Een ideale basis voor zo’n slim gebouw is een systeem voor elektronische toegangverlening. Helaas worden dergelijke systemen meestal niet om die reden aangeschaft. Zij dienen slechts ter vervanging van mechanische sleutelsystemen. Daarmee wordt deze veelzijdige techniek toch wel enigszins tekort gedaan.

Lichamelijke kenmerken als betrouwbare en handige sleutel
Technologie voor biometrische identificatie is niet langer voorbehouden aan high-risk-objecten met ongelimiteerde beveiligingsbudgetten. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om vingerscanners, irisscanners en andere vormen van biometrische technieken toe te passen. Er bestaat intussen een tiental principes met ieder hun specifieke voor- en nadelen. Welke modaliteit is ideaal voor welke toepassing?

Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer
Zonder beveiliging is een elektronische toegangpas makkelijk na te maken. Als niemand meer aanwezig is, heeft een indringer met zo’n nagemaakte pas vrij spel. Om dit tegen te gaan wordt cryptografie toegepast voor beveiliging van de communicatie tussen pas en lezer. Vrijwel altijd is dit symmetrische cryptografie. Asymmetrische cryptografie is beter, maar was tot voor kort op contactloze systemen praktisch niet te gebruiken. Inmiddels kunnen nieuwe systemen echter gebruik maken van asymmetrische cryptografie en aansluiten bij bestaande systemen voor toegang tot ICT die al gebruik maken van asymmetrische cryptografie.

Ongekende veelzijdigheid in toegangsproducten
Elektronische sluitsystemen hebben de toekomst. Zeker in de utiliteit, waar ze tot een aantoonbare kostenbesparing kunnen leiden. Was voorheen een heel nieuw slot nodig; tegenwoordig is in enkele minuten een mechanische cilinder door een elektronische te vervangen. Een fabrikant die snel marktaandeel verovert op dit gebied, is het Spaanse Salto. Bekend geworden met batterij gevoede sluitsystemen, richt de producent zich meer en meer op de algemene utiliteit. Zeker sinds er techniek wordt gebruikt waarmee ‘offline’ beheer van omvangrijke sluitsystemen mogelijk is geworden.

Eerste voltijd hbo-opleiding in Security Management
Dit schooljaar zijn de eerste vijftig studenten gestart met de hbo-opleiding Security Management van Saxion. Eigenlijk zou de opleiding in 2009 al starten, maar dat lukte niet wegens een tekort aan inschrijvingen. Dit jaar was de belangstelling echter zo groot, dat zelfs twee groepen nodig waren. Als het goed gaat, verlaten deze studenten de school over vier jaar als BBA, wat staat voor Bachelor of Business Administration. Goed nieuws voor werkenden is dat de opleiding binnenkort ook in deeltijd kan worden gevolgd.

Zwaar beveiligde garageboxen
Recent opende Garage Park Nederland vijf complexen met garageboxen. Deze zijn al bijzonder vanwege hun omvang, maar vooral vanwege de hoge mate van beveiliging. Iedere unit voldoet minimaal aan VRKI B2 en E2. Bovendien zijn de complexen omringd door muren en hekken met schrikdraad, is op het hele terrein cameratoezicht en kan ieder complex alleen via een elektronisch gestuurde schuifpoort worden betreden. ‘Big Brother’ maakt het tot een groot succes, zegt eigenaar Rick Venema. In mum van tijd waren alle ‘garages’ verkocht. De ondernemer wil zijn formule met tientallen complexen uitrollen over heel Nederland en wellicht binnenkort daarbuiten.

Van terreinbeveiliging naar beveiliging vitale infrastructuur
Twee mannen sluipen naar een oliepijpleiding. Eenmaal aangekomen halen zij een krachtig explosief te voorschijn om daarmee voor lange tijd de olietoevoer te saboteren. Maar ineens duiken twee gevechtshelikopters op. Commando’s schakelen de terroristen uit en redden de pijpleiding. Elders op de wereld werpt iemand een mobieltje over een gevangenismuur. De bewaking krijgt direct een signaal en tijdens een grondige visitatie na het luchten, komt het mobieltje tevoorschijn. Een koperdief heeft het op signaleringkabels van de spoorwegen voorzien. Ook zijn voornemen wordt in de kiem gesmoord dankzij geavanceerde detectiesystemen van het Italiaanse GPS Perimeter Systems.

Beveiliging van ROC is een vak apart
De beveiliging van een zeer grote onderwijsinstelling als ROC Zadkine is geen sinecure. Op de zestig locaties lopen dagelijks 2300 medewerkers en 22.000 studenten in en uit. Aan het hoofd van de bedrijfsbeveiligingsdienst staat Erik van der Peet, die de VBN-er van deze maand is. Voor de uitvoering van het ‘Schoolveiligheidsplan’ werkt hij in een team met twee collega’s, dertig ingehuurde beveiligers en honderd stagiaires. Maar daarmee alleen redt hij het niet. Er wordt daarom intensief samengewerkt met locatiedirecties, docenten, overige medewerkers en externe partijen.

‘De particuliere beveiligingsbranche verruimt zijn habitat als ware ze overheidsfunctionarissen’
Organisatoren van evenementen die zelf dienen op te draaien voor de kosten van de beveiliging. Zoals het fouilleren van passagiers op luchthavens en de inzet van horecaportiers. De overheid besteedt steeds meer veiligheids- en beveiligingsgerelateerde taken uit aan private partijen. Tevens vindt een uitstroom aan kennis en deskundigheid plaats van de publieke sector naar de particuliere markt. Gelet op de veranderende maatschappij een onomkeerbaar proces, waarbij de controle op de private sector en kwaliteitsborging een belangrijk punt van aandacht dienen te zijn voor de overheid, zegt prof. dr. Piet van Reenen, emeritus hoogleraar politie- en mensenrechten aan het Studie en informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht.

Aangetekende en versleutelde e-mail
Wie zeker wil zijn dat hij een geadresseerde bereikt en dat zijn post niet onderschept wordt, verstuurt een aangetekende brief. We leven tegenwoordig echter in een tijdperk waarin correspondentie vooral elektronisch verloopt. Van een e-mail weet je echter nooit zeker of die aankomt en of die niet door een onbevoegde wordt gelezen. DM Interface introduceert daarom Registered E-mail, waarmee e-mails aangetekend en versleuteld verstuurd kunnen worden.