September 2013

cov1309

Inbesteding bij overheid kost drieduizend beveiligers hun baan
Het kabinet werkt aan plannen om al in 2014 de Rijksgebouwen met eigen personeel te gaan beveiligen. Dat betekent dat de samenwerking met private beveiligingsbedrijven beëindigd wordt. Voorzitter Laetitia Griffith van de Nederlandse Veiligheidsbranche luidt de noodklok. “De banen van drieduizend beveiligers staan op het spel. Bovendien zal de overheid na deze stap 66 miljoen euro per jaar duurder uit zijn, terwijl de maatregel juist bedoeld is om te bezuinigen.”

Beveiliging verhoogt efficiency in nieuw Paleis van Justitie
In het op 19 september door koning Willem-Alexander geopende Paleis van Justitie op het Amsterdamse IJdock is geavanceerde, volledig op IP gebaseerde en geïntegreerde beveiligingstechniek toegepast. Uitgangspunt vormden de strenge, door de Raad voor de Rechtspraak opgelegde beveiligingseisen. Maar ook is er naar gestreefd om de beveiliging een aanzienlijke bijdrage te laten leveren aan de efficiency. En dat is gelukt. Er kan nu bijvoorbeeld met aanzienlijk minder menskracht worden volstaan dan in het inmiddels verlaten, eeuwenoude gebouw aan de Prinsengracht.

Isala Ziekenhuis treedt nieuw beveiligingstijdperk in
Met de verhuizing naar de nieuwbouw van het nieuwe Isala-ziekenhuis in Zwolle in augustus is de afdeling beveiliging de 21e eeuw ingestapt. Met de nieuwste technologie, een nieuw toegangscontrolesysteem en een dubbele bezetting behoort Isala nu tot de veiligste ziekenhuizen van Nederland. “We rijden niet meer in een Dafje, maar in een Ferrari”, zegt facilitair manager Roel Nagelmaeker.

Toegangsysteem op toekomst voorbereid
De gemeente Haarlem verhuist op het moment in fases naar nieuwe locaties. Het eeuwenoude stadhuis aan de Grote Markt blijft behouden, maar de andere, over de hele stad verspreide vestigingen, worden gecentraliseerd in een nieuw en in een gerenoveerd gebouw. Reden om meteen de beveiliging ingrijpend te vernieuwen en aan te passen aan de hedendaagse eisen voor overheidsgebouwen. Om verschillende redenen is gekozen voor het nieuwe geïntegreerde beveiligingsplatform NOX van ARAS Security.

Siemens beveiligt Arctische vliegbasis
Thule Air Base op Groenland, de noordelijkste basis van de Amerikaanse krijgsmacht, kampt met de meest extreme weersomstandigheden in de wereld. Temperaturen tot min zestig graden Celsius zijn er normaal en er komen windsnelheden voor van meer dan driehonderd kilometer per uur. Ondanks deze uitdagende omstandigheden maakt de basis al meer dan tien jaar gebruik van de standaard SiPass Entro-toegangsystemen van Siemens. De afgelopen jaren werd deze uitgebreid van één tot ongeveer 380 deuren.

Elektronische cilinders bij Elia vergemakkelijken sleutelbeheer
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnetwerk, kampte de afgelopen jaren met de nodige problemen rond sleutelbeheer. Het was daardoor bijvoorbeeld moeilijk te controleren of personen die gevaarlijke ruimten binnengingen daarvoor wel gekwalificeerd waren. De grootschalige installatie van een decentraal, elektronisch sluitsysteem van Sellox heeft de persoonlijke veiligheid van personeel en (onder)aannemers flink verbeterd.

Groot aantal ontwikkelingen in toegangbeheer op komst
Organisaties worden ten aanzien van toegangbeheer met steeds grotere uitdagingen geconfronteerd. Zeker als het behalve om toegang tot gebouwen ook gaat om toegang tot gegevens op het bedrijfsnetwerk of in ‘the cloud’. Het handigste is dan een veelzijdige oplossing voor authenticatie, maar die zal wel aan behoorlijk wat gebruikerseisen moeten voldoen. De gebruiker wil makkelijk toegang tot gebouwen en data, liefst ook via een smartphone of tablet al dan niet met Near Field Communication (NFC). En naast een fysiek element zoals een smartcard, zal voor hogere beveiligingsniveaus een code of biometrisch kenmerk vereist zijn. Met dergelijke oplossingen zijn inmiddels gelukkig goede ervaringen opgedaan.

Pas als gemene deler tussen fysieke en logische toegang
Bedrijven die voor de fysieke toegang een toegangspas gebruiken, hebben steeds vaker de wens om ditzelfde pasje ook te gebruiken voor toegang tot het netwerk en computerapplicaties. Vaak is deze vraag afkomstig van IT-afdelingen, die voor computergebruikers op zoek zijn naar een alternatief voor de soms vele (complexe) wachtwoorden die deze moeten onthouden voor allerlei applicaties op het netwerk. Door de combinatie van een toegangpas en Single Sign On met authenticatiemanagement wordt het voor gebruikers en systeembeheerders een stuk eenvoudiger gemaakt.

Het standaardprotocol in het post-Wiegand-tijdperk
Wie zich bezighoudt met elektronisch toegangbeheer komt vaak de term Wiegand tegen. Maar wat is Wiegand eigenlijk? Blijft dit op een oud principe gebaseerde protocol in de toekomst relevant?

Hogeschool Rotterdam gaat over op elektronische cilinders van iLOQ
De Hogeschool Rotterdam is begonnen met het vervangen van honderden mechanische cilinders door elektronische. De tien vestigingen tellende onderwijsinstelling verbetert hiermee niet alleen het toegangbeheer aanzienlijk, maar verwacht ook dat de aanzienlijke investering op redelijke termijn overtroffen wordt door de besparing op de beheerkosten. Gekozen is voor iLOQ S10, een elektronische cilinder met als bijzondere eigenschap dat geen voeding nodig is.

Integrale veiligheid in onderwijs nog ‘fase te ver’
Het Nederlandse onderwijs heeft een zwaar schooljaar achter de rug. Dieptepunten waren de zelfmoorden van Tim Ribberink en Fleur Bloemen, als gevolg van langdurige pesterijen. Ook aankondigingen van bloedbaden via social media hadden behoorlijk wat impact. En recent was er nog de examendiefstal in Rotterdam, waardoor het weinig gescheeld had of duizenden leerlingen hadden hun eindexamen opnieuw moeten doen. Wat doen scholen om ernstige incidenten tegen te gaan?

Ook onderwijs heeft ontruimingsverplichting
Een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) zorgt binnen een instelling of bedrijf voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat geldt ook voor het onderwijs. Een van de BHV-taken is het ontruimen van het gebouw in geval van een noodsituatie. De ontruiming van een schoolgebouw verschilt niet zoveel van die van andere panden, het omgaan met kinderen en adolescenten zorgt slechts voor enkele aanvullende aandachtspunten.

‘Je moet te allen tijde weten wie je moet bellen!’
Elke avond om klokslag acht uur laat Nederland zich informeren door het NOS Journaal. En op zondagavond verwachten alle sportliefhebbers om zeven uur de bekende tune van Studio Sport. Dit zijn maar enkele van de programma’s waarvan de continuïteit vanzelfsprekend lijkt. “In de praktijk komt er heel wat bij kijken”, aldus facility manager Paul Schulte, die bij de NOS verantwoordelijk is voor de beveiliging. “Het beeld mag niet op zwart en de integriteit van de uitzendingen dient geborgd te blijven”, benadrukt de VBN-er van deze maand.

Het belang van bedrijfskunde voor de security manager (deel 1)
De beveiligingsafdeling als aparte entiteit binnen organisaties heeft haar langste tijd gehad. Wie als security manager wil overleven, zal zijn activiteiten dienen te integreren binnen de primaire doelstellingen van de organisatie, zoals continuïteit, groei en rendement. Dat vergt niet alleen nieuwe expertise, maar ook een totaal andere benadering van het proces. Het resultaat zal zeer de moeite waard zijn. De beveiligingsafdeling transformeert van kostenpost naar een onmisbaar element voor het succes van de organisatie.

Red teaming als Protective Intelligence Instrument (deel 3)
Door regelmatig in de huid van de tegenstander te kruipen kunnen security managers ‘intelligence’ genereren over de werkwijze van de tegenstander en over de kwetsbaarheid van de eigen organisatie. Dit artikel gaat in op de voorbereiding, uitvoering en randvoorwaarden van red teaming als Protective Intelligence Instrument. Ook wordt kort stilgestaan bij de relatie tussen de proactieve beveiligingscyclus op operationeel niveau, de dreigingsanalyse op tactisch niveau en de risicoanalyse op strategisch niveau.

Publiek-private samenwerking staat of valt bij kwaliteit communicatie
De impact van een incident op de samenleving wordt voor een groot deel bepaald door publicaties in de media. Communicatie met de pers vereist dus een hoge mate van deskundigheid. Maar ook tussen de ‘stakeholders’ van het incident onderling is de wijze van communiceren essentieel om de gevolgen te minimaliseren. Zeker als het om contacten tussen publieke en private partijen gaat. Een interessant seminar, georganiseerd door Jan van Toorn, bracht de knelpunten naar voren.

Biometrische technieken en hun voor- en nadelen (deel 6)
Biometrische herkenning is volwassen geworden en het gebruik hiervan vereist geen diepgaande kennis van de techniek. Toch kan het ook voor de gebruiker zinvol zijn om enkele achtergronden te kennen. Deze informatie is onder andere belangrijk bij de keuze van de technologie die het beste past bij de gegeven omstandigheden en functionele eisen. Er zijn vele principes en technieken, waarvan de verschillen significant, maar niet altijd makkelijk te onderscheiden zijn.

Terugblik op SSA2013 (deel 2)
De Europahal van Amsterdam RAI vormde van 4 tot 6 juni een fraai decor voor de vierde editie van de vakbeurs Safety & Security Amsterdam. Een kleine tweehonderd bedrijven toonden hun nieuwste diensten en producten, er vonden zo’n zeventig kennissessies plaats en er werden tal van nieuwe initiatieven gepresenteerd.

‘Slimme technologie nog te weinig ingezet voor veiligheid op werkvloer’
Met slimme technologie kan het aantal bedrijfsongevallen verder worden gereduceerd, stelt Piet Griffioen, voormalig bedrijfslector Ambient Intelligence bij Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. De uitdaging is sensors te ontwikkelen die preventief reageren, in plaats van pas melding maken als het al mis is gegaan. In het laatste geval kan weliswaar verdere schade worden beperkt, maar door sensors te ontwikkelen die per locatie en specifieke situatie al in een vroegtijdig stadium detecteren, kunnen incidenten worden voorkomen.