September 2015

cov1509

Nieuw kwaliteitssysteem voor beveiligingsinstallateurs
Tijdens de beurs SSA 2015 presenteert UNETO-VNI de beoordelingsrichtlijn BRL Beveiliging voor technische beveiligingsbedrijven. Deze is bedoeld ter vervanging van de BORG-regeling. Bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties kunnen aan de hand van de BRL Beveiliging hun kwaliteit borgen en daarvoor gecertificeerd worden.

De kosten en baten van toegangsbeheer
Branchevereniging VEBON-NOVB heeft TNO een kosten-baten onderzoek laten doen naar de extra toegevoegde waarde die elektronisch toegangsbeheer biedt aan gebruikers. Vertrekpunt voor dit project was dat systemen voor elektronisch toegangsbeheer nog steeds primair als security-systeem worden gezien. Naast deze belangrijke primaire functie kan een dergelijk systeem – en met name de informatie die erin geregistreerd wordt – echter breder worden gebruikt. Elektronisch toegangsbeheer kan daardoor van grotere waarde zijn voor organisaties.

Slimme toegangscontrole
Hoe is toegangscontrole slimmer en veiliger te organiseren? Dat is het onderwerp van de Veiligheid Innovatie Competitie, de VIC 2015. MKB’ers werden uitgedaagd om met nieuwe, originele ideeen te komen rond het thema ‘slimme toegangscontrole’. Op 15 oktober wordt het winnende voorstel bekend gemaakt. De winnaar krijgt een contract ter waarde van 200.000 euro om zijn voorstel te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De Collectieve Winkelontzegging, een ingewikkelde juridische puzzel
Een van de middelen waarmee ondernemers samen met de politie overlast in winkels kunnen bestrijden is het collectief winkelverbod, ook wel collectieve winkelontzegging genoemd. Een verzuchting uit de praktijk: het collectieve winkelverbod kost deelnemende ondernemers veel werk. ‘Er moeten heel wat formulieren worden ingevuld voordat iemand een rechtsgeldig verbod kan worden opgelegd. En er zijn zoveel regels en formaliteiten om aan te voldoen.’ Dat zorgt er wel eens voor dat ondernemers afzien van dit op zich nuttige instrument. Wat zijn nu precies die regels en aan welke formaliteiten moet worden voldaan?

Beveiliging begint buiten
B&G Hekwerk heeft zich sinds de oprichting in 1963 ontwikkeld van fabrikant van hekwerk tot leverancier van totaaloplossingen op het gebied van terreinbeveiliging. De hekwerken en automatische schuifpoorten die het bedrijf in Best fabriceert vormen in combinatie met onder meer camera’s, slagbomen, speedgates, bollards en verlichting complete toegangsbeheer- en security managementsystemen. De beveiligingsspecialist levert maatwerk van ontwerp tot installatie en onderhoud. Eigen ontwikkelingen zijn Codia voor een efficiënt beheer op afstand en Pedia, een multifunctioneel communicatiemiddel dat is te integreren op ieder deel van een hekwerk.

‘All in one’-beveiliging voor kritische infrastructuur
Een beheerder van vitale infrastructuur ontkomt er niet aan: onbemande technische ruimten. Personeel op dergelijke locaties zou economisch niet verantwoord zijn. Niettemin dient men garant te staan voor het hoogste niveau van continuïteit. Daarom is permanente bewaking nodig. Niet alleen tegen indringers en vandalen, maar ook tegen brand, extreme temperaturen, vocht en stroomstoringen. Deutsche Glasfaser, de Duitse zuster van het Nederlandse Reggefiber, gebruikte hiervoor tot voor kort verschillende systemen. Maar nu schakelt men in hoog tempo over op de Apollo van Keyprocessor, die alle bewakingsfuncties in één apparaat integreert.

Multifunctioneel toegangsbeheer voor multifunctionele faciliteit
Een elektronisch systeem voor toegangsverlening hoeft zich niet te beperken tot het vrijgeven van deuren. Er is tegenwoordig veel meer mogelijk. Het systeem moet dat dan wel ondersteunen. Bij het multifunctionele jongerencentrum Dynamo in Eindhoven liep men wat dat betreft tegen grote beperkingen op. De meest economische oplossing bleek totale vervanging te zijn en dat is gebeurd. Het nieuwe systeem, CardAccess van ARAS Security, komt wel tegemoet aan de wens om het hele ‘bedrijfsproces’ te ondersteunen. Bovendien verdient het zichzelf in slechts één jaar terug dankzij veel lagere beheerkosten.

Intelligente sensortechnologie voorspelt incidenten
Criminaliteit voorspellen. Dat is natuurlijk de ultieme ambitie van elke beveiligingsprofessional. Als je weet wanneer iets gaat gebeuren, kan je maatregelen treffen om het te voorkomen. Maar hoe kom je te weten dat er iets gaat gebeuren? In Eindhoven is op en rond het drukke Stratumseind een Living Lab ingericht om te onderzoeken of dat met behulp van intelligente sensortechnologie mogelijk is. Beveiliging 2.0 voor Stratumseind 2.0!

Living Lab voor geavanceerde sensortechnologie
Nederland verstedelijkt. Woonde in 1990 nog ‘maar’ 69 procent van de bevolking in steden. Nu is dat al 83 procent en naar verwachting zal in 2050 ruim 90 procent van de Nederlanders in een stad wonen. Dit gaat nieuwe eisen stellen aan steden om de leefbaarheid en veiligheid op peil te houden. Er zullen ‘smart cities’ komen. Maar eerst dient uitvoerig onderzocht te worden wat de toekomstige behoeftes van steden zullen zijn. Dergelijk onderzoek vindt sinds kort plaats in de Drentse hoofdstad Assen, waar een heus Living Lab is gerealiseerd, dat de stad en de directe omgeving – inclusief het TT Circuit – omspant.

Van veiligheidssysteem naar processysteem
Bewakingscamera’s worden meestal ingezet voor het tegengaan van criminaliteit. Maar binnen bedrijven zijn ze ook prima te gebruiken om andere ongewenste situaties tot een goed einde te brengen. Zo ook binnen de Bax-shop in Goes. In Nederlands grootste webwinkel en muziekwinkel voor diskjockeys, producers en muzikanten zijn 172 digitale FullHD-camera’s geïnstalleerd om continu het bedrijfsproces te monitoren. Als in de logistiek iets mis gaat, is nu snel te achterhalen waar en wanneer het gebeurd is. Belangrijk, want het gaat om kostbare producten.

Scheveningse pier streeft naar ‘zero risico’
Scheveningen heeft zijn icoon terug. Bijna twee jaar lang bood de markante pier aan de boulevard een desolate aanblik, nadat de gemeente het bouwwerk in oktober 2013 sloot. Tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid waren de hoofdreden voor het sluiten van de pier, die kort daarvoor failliet werd verklaard. Maar de Scheveningse publiekstrekker is uit de as herrezen en is in juli heropend onder bewind van een nieuwe eigenaar. Die heeft fors geïnvesteerd in brandveiligheid, met als credo ‘zero risico’.

‘Branche mag zichzelf en het PKVW wel wat actiever promoten’
Met een aantal van iets boven de zestigduizend, blijft woninginbraak een veelvoorkomende vorm van ‘high impact crime’. Een van de succesvolste initiatieven hiertegen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), met maatregelen die in ieder geval de gelegenheidsinbreker ontmoedigen. Hoe ontwikkelt het PKVW zich? En springt de beveiligingsbranche hierop in? BEVEILIGING sprak hierover met Lilian Tieman van het CCV, die het keurmerk landelijk coördineert.

Beveiligen is het coördineren van verantwoordelijkheden
Met een kleine 25.000 studenten, waarvan bijna 1200 internationaal, en zo’n vijfduizend medewerkers, behoort de Vrije Universiteit in Amsterdam tot de grootste onderwijsinstellingen van Nederland. Het instituut heeft in de loop van de geschiedenis altijd een eigen koers gevolgd en doet dat nog steeds. Ook op het gebied van veiligheid en beveiliging. Zo werd al jaren geleden besloten om beveiliging niet meer per manuur in te kopen, maar om een partnerrelatie met beveiligingsorganisaties aan te gaan. Dit gebeurde onder coördinatie van facilitair manager/hoofd beveiliging Rob Pel, die de VBN-er van deze maand is.

Aanbod IFSEC richting complexe oplossingen (deel 2)
De Britse vakbeurs IFSEC werd dit jaar gedomineerd door fabrikanten. Waar het vroeger om distributeurs en installateurs ging, zijn het nu de producenten die op het evenement laten zien wat zij voor installateurs, maar vooral ook voor eindgebruikers kunnen betekenen. Duidelijk is dat er steeds minder hardware en steeds meer software wordt aangeboden. Systemen worden intelligenter en daardoor efficiënter. Security wordt steeds meer een ICT Business. Dat is ook te merken aan de nadruk die wordt gelegd op ‘connectiviteit’ en ‘open platforms’. Componenten veranderen in bouwstenen voor het realiseren van geavanceerde, geïntegreerde oplossingen.

Europese subsidies voor veiligheidsonderzoek nu ook voor MKB bereikbaar
De Europese Commissie stimuleert sinds de jaren tachtig wetenschappelijk onderzoek met subsidies via de zogenaamde Kaderprogramma’s. In al die jaren is er veel nadruk geweest op het versterken van de kennisbasis en internationale samenwerking. Deze aanpak voorkomt dat onderzoek dubbel plaatsvindt in Europa en draagt tegelijk bij aan kennisvergroting bij de deelnemende partijen.

Cyber crime treft iedereen
Dagelijks zijn er nieuwe berichten over bedrijven, overheden en particulieren die op een of andere manier getroffen zijn door cybercriminelen. Deze zijn relatief onschuldige jongeren die de uitdaging zien in het binnenkomen in een netwerk tot en met doorgewinterde criminelen die alles op alles zetten om bepaalde informatie te vergaren.

Verstoppen als vluchten niet meer mogelijk is (deel 3)
Het was een mooie dinsdagmiddag, geen wolkje aan de hemel. De lucht was helder blauw en de temperatuur aangenaam. Ineens werd de rust bruut verstoord door een hard geratel en een hoop gegil. Mensen riepen ‘er wordt geschoten’, mensen renden in paniek weg, vielen en struikelden. Het kan zo maar gebeuren. Het incident in de Thalys op 21 augustus laat zien hoe dichtbij de dreiging van een active shooter kan komen. Dan is het goed als een active shooter programma is geïmplementeerd. Mocht de organisatie in de werkomgeving met een active shooter worden geconfronteerd, dan weet iedereen exact wat zij wel en niet moeten doen.

Veiligheidsbewustzijn is 24/7-business
Insluipingen of gelegenheidsdiefstallen zijn geen nieuw crimineel fenomeen. Het heeft ook niet echt topprioriteit binnen de Nederlandse politie. Maar het heeft wel een enorme en vooral blijvende impact op de slachtoffers. Vraag is nu of dit een aandachtspunt is voor de security manager. Mag die het als zijn verantwoordelijkheid zien om werknemers van zijn onderneming van deze dreiging bewust te maken? Ook als het gaat om de privé-omgeving? Wie thuis niet ‘aware’ is, is dat op de zaak ook niet!

Duizend kilometer van huis zijn en toch de regie behouden
Voor mensen die er geen verstand van hebben lijkt beveiliging heel eenvoudig. Een paar producten kopen en het probleem is opgelost. Professionals weten wel beter, maar feit is dat consumenten meer en meer verleid worden om geld te steken in gadgets die ten onrechte een gevoel voor veiligheid verschaffen. Het kost allemaal ook steeds minder, wat de financiële kloof met een echt werkende oplossing nog verder vergroot.

Innovatie centraal op SSA 2015
De meest opvallende noviteit op SSA 2015 is het InnovationLAB. Hier vindt op 22 september de opening plaats, gevolgd door de uitreiking van de SSA Awards en een aantal debatten en inleiding met medewerking van topspecialisten uit de branche. De hele beurs zullen er de genomineerde innovaties te zien zijn en ook het vakblad BEVEILIGING is op het InnovationLAB aanwezig.