September 2017

cov1709_LAATST

Amsterdam Security Expo & Convention: volop innovatie en kennissessies over toekomst van branche
De nieuwste producten en diensten op de beursvloer, volop ruimte voor innovatie en kennissessies op het InnovationLAB, de uitreiking van de Amsterdam Security Awards 2017, een dronekooi waar bezoekers zelf een drone kunnen besturen, de installateursparty en een uitgebreid programma voor eindgebruikers over het dichten van de kenniskloof tussen fysieke beveiliging en ICT. Het is slechts een greep uit het aanbod aan activiteiten tijdens de Amsterdam Security Expo & Convention, die van 31 oktober tot en met 2 november plaatsvinden in de RAI Amsterdam.

‘Beveiliging blijft altijd mensenwerk’
Videobewakingssystemen die dankzij Deep Learning en kunstmatige intelligentie steeds beter situaties kunnen inschatten, bewakingsrobots die ‘s nachts surveilleren in kantoorgebouwen en fabrieken en drones voor toezicht tijdens bijvoorbeeld evenementen. Nieuwe technologie die in een duizelingwekkend hoog tempo wordt ontwikkeld en het werk van de particuliere beveiligingsbranche zal gaan beïnvloeden. Ontwikkelingen die niet als dreiging moeten worden beschouwd, maar die de sector juist volop kansen zullen bieden. “Want beveiliging blijft uiteindelijk altijd mensenwerk”, stelt Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

‘Zorg voor combinatie van fysieke toegangscontrole en cybersecurity’
Het ontbreken van een gecombineerde strategie van IT-beveiliging en fysieke beveiliging is één van de meest onderschatte beveiligingsrisico’s van organisaties. Fysieke beveiligingssystemen zouden dezelfde IT-beveiliging moeten hebben als andere bedrijfskritische systemen, stelt Kim te Kaat, Business Development Manager bij Nedap Security Management. Bedrijven zouden daarom moeten kiezen voor een gecombineerde aanpak, waarbij kennis en expertise op het gebied van fysieke beveiliging en cyberbeveiliging samenkomen.

Meer inzicht in gebruik van deuren en mogelijkheid tot openen deuren op afstand
MartiniPlaza in Groningen heeft een elektronisch toegangssysteem van SALTO Systems in gebruik genomen. Naast meer controle op wie er toegang heeft tot het pand en bepaalde ruimtes, heeft de organisatie dankzij het nieuwe systeem meer inzicht gekregen in het gebruik van de deuren in het gebouw, terwijl eveneens deuren op afstand zijn te openen.

Tijd- en aanwezigheidsregistratie ook nuttig bij flexibele werkplekken of thuiswerken
Toegangsbeheersystemen worden vaak gebruikt voor registratie van aanwezigheid en gewerkte uren. Nu het ‘Nieuwe Werken’ inmiddels is ingeburgerd en bedrijven en organisaties hun medewerkers de mogelijkheid geven om vaker thuis of vanaf andere locaties dan kantoor te werken, kunnen toegangssystemen worden uitgebreid met functies waarmee werknemers bijvoorbeeld op afstand via hun smartphone ‘inklokken’.

Dahua Technology toont onder meer kunstmatige intelligentie en integratie op Amsterdam Security Expo & Convention
Dahua Technology is prominent aanwezig op de Amsterdam Security Expo & Convention, die van 31 oktober tot en met 2 november plaatsvindt in de RAI Amsterdam. Veel aandacht is er voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in videobewaking en mogelijkheden tot integratie van beveiligingssystemen waardoor totaaloplossingen ontstaan voor uiteenlopende verticale markten. Nieuw is ook een drone met intelligente HD-camera voor toezicht tijdens evenementen. BEVEILIGING sprak met Bill Zhou, Technical Manager bij Dahua Technology, over trends en ontwikkelingen in de markt en nieuwe producten en diensten die te zien zullen zijn tijdens Amsterdam Security.

Niets zo belangrijk als een goed kennisnetwerk
Kennen en gekend worden. Dat is een van de belangrijkste motto’s van Ap Boom, tegenwoordig senior manager Supply Chain and Transportation Security bij Amazon. Door veel in netwerken te investeren slaagde hij er tijdens zijn veelzijdige carrière in om met visies en concepten voortdurend voorop te lopen. Bijvoorbeeld met toepassing van IP in de fysieke beveiliging. Maar hij gaf zijn netwerken ook veel kennis terug en droeg zo in belangrijke mate bij aan verdere professionalisering van het vakgebied. Daarom is hij VBN-er van deze maand.

Cybersecurity in Nederland: stand van zaken, vooruitblik en actie!
De aandacht voor cybersecurity piekte in juli. De Rijksoverheid bracht zowel het cybersecuritybeeld Nederland 2017 uit als de risicorapportage cyberveilige economie. Hoofdconclusie is dat onze cyberweerbaarheid achterblijft. Nederland staat volgens de ITU op de vijftiende plaats van cyberveilige landen, lager dan gedacht. Verder stelde de Cyber Security Raad dat ieder bedrijf een digitale zorgplicht heeft en dat cybersecurity-gerelateerde informatie onvoldoende breed gedeeld wordt. Doen we genoeg en leren we van elkaar? Het Petya ransomwarevirus dat enkele prominente bedrijven voor langere tijd plat legde laat zien dat organisaties, bedrijven en burgers een grote uitdaging hebben.

Manifest moet crisisbeheersing in Nederland aanzienlijke kwaliteitsimpuls geven
De aanpak van rampen is in Nederland geprotocolleerd en vrij goed onder controle. Dit in tegenstelling tot de benadering van complexe crisissituaties, waar het telkenmale misgaat. Fred Zaaijer en adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden hebben een Manifest Crisisbeheersing opgesteld dat afgelopen maand is aangeboden aan premier Rutte, de minister van Veiligheid en Justitie, de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het IPO en het NGB. Met de tien aanbevelingen uit het Manifest zal de crisisbeheersing in Nederland een aanzienlijke kwaliteitsimpuls kunnen krijgen.

Wat als uw medewerker kwetsbaar is voor rekrutering door criminelen? (deel 3)
Waarom zou een criminele organisatie, een terroristische organisatie of een (buitenlandse) inlichtingendienst de moeite nemen om binnen uw organisatie te infiltreren als uw organisatie al kwetsbare medewerkers in dienst heeft die gemakkelijk te rekruteren zijn? Een interessante medewerker is wellicht al kwetsbaar, of kan kwetsbaar worden gemaakt, waardoor er ‘alleen’ nog even op het goede knopje gedrukt hoeft te worden om uw organisatie in het hart te treffen.

Alcohol- en drugs op het werk: geen gemakkelijk onderwerp voor de werkgever
Een werkgever mag om redenen van veiligheid verbieden dat alcohol en drugs van buiten worden meegenomen binnen de terreingrenzen van de onderneming en daar worden gebruikt. Het gebruik van alcohol en drugs kan een negatief effect hebben op de alertheid en het reactievermogen, waardoor gevaar kan ontstaan voor de werknemer of andere personen. Mag de werkgever echter ook (preventief) testen op het gebruik van alcohol of drugs? En welke regels spelen daarbij een rol? En als het niet mag, wat zijn dan de alternatieven?

IFSEC 2017: beveiligingssystemen worden steeds intelligenter (deel 2)
De IFSEC in Londen is één van de grootste beveiligingsvakbeurzen ter wereld. Op de beursvloer draait het voornamelijk om videobewaking, inbraakdetectie en alarmcommunicatie, toegangscontrole en hang- en sluitwerk en brandbeveiliging. Daarbij is er veel aandacht voor de integratie tussen verschillende systemen. Dit levert eindgebruikers niet alleen meer bedieningsgemak op, maar maakt de systemen ook intelligenter doordat steeds meer gegevens worden verzameld, uitgewisseld en geanalyseerd.

Bescherming tegen spanningspieken
Spanningspieken door bijvoorbeeld blikseminslag kunnen ernstige schade veroorzaken aan beveiligingssystemen. Apparatuur kan uitvallen waardoor gebouwen onbeveiligd zijn of camerabeelden niet worden weggeschreven. Door het treffen van relatief eenvoudige voorzorgsmaatregelen als overspanningsbeveiliging kunnen bedrijven en organisaties al veel problemen voorkomen en de bedrijfscontinuïteit borgen.