78 miljoenenbranden in Nederland in 2018

In Nederland hebben vorig jaar 78 miljoenenbranden plaatsgevonden. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Stichting Salvage, de organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt.

In 2018 was de stichting 78 keer betrokken bij branden die tot een miljoenenschade hebben geleid, waarvan elf in de droge maand juli. Het hoogste aantal miljoenenschaden (negentien) viel in de provincie Noord-Brabant. Er was sprake van twee calamiteiten waarbij Salvage haar Mobiele Unit heeft geplaatst. De aanleiding voor de inzet was de omvang van de calamiteiten en het grote aantal gedupeerden. De unit was snel ter plaatse en zo konden de Salvagecoördinatoren in hun eigen ruimte gedupeerden ontvangen, overleggen met betrokken partijen en zichtbaar en toegankelijk zijn voor degenen die Stichting Salvage nodig hadden. Ook vertegenwoordigers van verzekeraars maakten gebruik van de unit voor overleg.

De stichting heeft in 2018 aan 17.752 gedupeerden directe hulp verleend. In totaal betrof het 8069 objecten waarbij het grootste aantal (82 procent) het gevolg was van brand. Het overige deel had betrekking op water, storm, blikseminslag en explosie. Een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het jaaroverzicht van Salvage is hier te vinden.