Aantal autodiefstallen tussen 2010 en 2017 sterk gedaald

Het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven is tussen 2010 en 2017 met 40 procent afgenomen. Het percentage opgeloste autodiefstallen is echter ook gedaald, van 11 naar 8 procent. Vooral in Zuid-Limburg en de Randstad worden nog relatief veel auto’s gestolen, meldt het CBS.

In 2017 werden er 8670 personenauto’s gestolen tegenover 14.450 in 2010. Die daling is iets groter dan bij alle vormen van diefstal. Ook werden er minder spullen gestolen uit auto’s in deze periode: er was een daling te zien van 47 procent.

De vier grote steden en hun aangrenzende gemeenten hebben vaker dan elders in het land te maken met autodiefstal. Ook Limburgers hebben er opvallend vaak last van, onder meer in Maastricht, Heerlen en Valkenburg waar bijna zeven op duizend auto’s werden gestolen.

Maar landelijk gezien neemt het aantal autodiefstallen dus af. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) komt dat voor een belangrijk deel door de verbeterde beveiliging van jongere auto’s. Duurdere auto’s zijn tegenwoordig vrijwel allemaal uitgerust met geavanceerde volgsystemen die door criminelen moeilijk te manipuleren zijn.

Uit cijfers van AVc blijkt dat slechts vier op de tien gestolen personenauto’s worden teruggevonden. Een belangrijk deel van de gestolen auto’s verdwijnt naar het buitenland. Soms gaat het om speciale modellen die op bestelling worden gestolen, maar vaak worden gestolen auto’s gestript en worden de onderdelen verkocht.