‘Aantal datalekken bij provincies twee keer zo hoog als in 2017′

Het aantal datalekken bij de Nederlandse provincies is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. Uit onderzoek van NPO Radio 1-programma Reporter Radio, Omroep Gelderland, Dagblad De Limburger en de Leeuwarder Courant blijkt dat er vorig jaar 91 datalekken waren bij provinciale instanties. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan in 2017, toen waren er 52 lekken. In 2016 waren het er 38.

Volgens het onderzoek zijn de verschillen in aantal datalekken tussen provincies groot. In Friesland vonden de meeste datalekken plaats (zestien). In Zeeland was er vorig jaar maar een. Reporter Radio noemt het opvallend dat het aantal geregistreerde datalekken is gestegen, maar er minder worden gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. Vorig jaar maakten de provincies melding van 26 procent van de geregistreerde datalekken, in 2017 was dit nog 46 procent.

Bij een datalek in de provincie Gelderland hadden medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten ruime toegang tot meer dan tienduizend gevoelige gegevens van inwoners en bedrijven, schrijft Omroep Gelderland. Het ging om een lek in een registratiesysteem dat Gelderland en Noord-Brabant gebruiken voor de samenwerking tussen gemeenten en omgevingsdiensten. In het systeem staan algemene persoonsgegevens van inwoners, maar ook privacygevoelige informatie van bedrijven. Vorig jaar werd ontdekt dat medewerkers van verschillende organisaties te ruime toegang hadden tot informatie waar zij niets mee te maken hadden. Die gegevens konden zij als medewerker anoniem inzien.