Aantal gestolen auto’s fors afgenomen

Het aantal gestolen personenauto’s is afgelopen jaar fors gedaald. Het nam ten opzichte van 2016 met 10 procent af van 9179 naar 8257 gestolen auto’s. Ook werden er minder vrachtwagens, busjes en aanhangers gestolen. Alleen de categorie motorfietsen liet een stijging van ruim 3 procent zien.

De kans dat een willekeurige auto in Nederland wordt gestolen is ongeveer 1 op 1100. Auto’s met een leeftijd van vier tot zeven jaar worden vaker gestolen dan jongere exemplaren. Modellen van Audi, BMW en Volkswagen zijn daarbij het meest populair. Het gaat daarbij met name om de Audi A1, de 1, 3 en 5 serie van BMW en de Golf en de Polo van Volkswagen. Bij de motorfietsen zijn Yamaha en Suzuki het meest populair. Opvallende stijger is KTM, waarvan er 161 zijn gestolen.

Van alle gestolen auto’s wordt slechts 40 procent teruggevonden. Na een periode van daling is dit aandeel vergeleken met 2016 iets toegenomen. Het terugvinden is met name in de eerste uren na diefstal toegenomen, mede doordat het proces rond aangifte de afgelopen jaren sterk is verbeterd.