Aantal jeugdige verdachten daalt het sterkst

In 2018 werden bijna 160.000 mensen door de politie verdacht van het plegen van een misdrijf. Ruim acht op de tien waren man en een op de tien was minderjarig. Het aantal verdachten onder 12- tot 18-jarigen is vanaf 2008 het sterkst gedaald. Dat meldt het CBS.

In 2018 werd 0,9 procent van de inwoners van Nederland van twaalf jaar en ouder verdacht van een misdrijf. Dit zijn 130.000 mannen en dertigduizend vrouwen. Mannen waren in elke leeftijdscategorie vaker verdachte van een misdrijf dan vrouwen, maar bij 18- tot 25-jarigen was dat verschil het grootst; 3,2 procent van de mannen tegen 0,6 procent van de vrouwen. Onder 65-plussers was het verschil 0,3 procent van de mannen versus 0,1 procent van de vrouwen.

In het afgelopen decennium daalde het aantal 12- tot 18 jarigen dat verdacht werd van een misdrijf van 3,9 procent in 2008 tot 1,3 procent in 2018. De afname van het aantal verdachte jongens van twaalf tot vijftien jaar is het grootst. In tien jaar tijd werden 70 procent minder 12-, 13- en 14-jarigen aangemerkt als verdachte. Onder volwassenen daalde het percentage verdachten met 44 procent. De daling in geregistreerde jeugdcriminaliteit doet zich ook in andere Europese landen voor. De daling lijkt in Nederland wel sterker te zijn dan in andere landen, blijkt uit de eerder verschenen Monitor Jeugdcriminaliteit.

De gemeenten Den Haag en Rotterdam telden in 2018 naar verhouding de meeste verdachten, 1,6 procent. In de top stonden verder Lelystad, Vlissingen en Almere. Per hoofd van de bevolking waren de minste verdachten te vinden in Dinkelland en Sint Anthonis. In beide gemeenten werd 0,3 procent van de bevolking verdacht van een misdrijf. In zeer sterk stedelijke gebieden woonden relatief meer dan twee keer zoveel verdachten als in niet-stedelijk gebieden.

Ruim een op de drie verdachten kwam in beeld bij de politie voor het begaan van een vermogensmisdrijf en een op de vijf voor een geweldsdelict. In de afgelopen tien jaar is het aantal verdachten van een geweldsmisdrijf harder gedaald dan het aantal verdachten van een vermogensmisdrijf. Dit hangt deels samen met de naar verhouding kleine afname van het aantal verdachten van winkeldiefstal.