AIVD en MIVD mogen buitenlandse inlichtingen blijven gebruiken

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hoeven niet te controleren of informatie van buitenlandse inlichtingendiensten op rechtmatige wijze is verkregen. Met dit oordeel bevestigt het Gerechtshof in Den Haag het vonnis van de rechtbank in 2014.

Tegen dit vonnis was door verschillende personen en organisaties beroep aangetekend. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden in 2013 een boekje had opengedaan over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Uit de gegevens van Snowden bleek dat de NSA over de hele wereld ongericht gegevens onderschept van telefoon- en internetverkeer.

Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten eisten een verbod op het gebruik van informatie van met name de NSA en de Britse MI6. Die zouden methoden gebruiken die hier niet zijn toegestaan. De eisers wilden dat de Nederlandse inlichtingendiensten voortaan eerst zouden verifiëren of de informatie niet op ongeoorloofde wijze was verkregen.

Het hof heeft de eis afgewezen omdat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn dat de NSA en MI6 de grondrechten schenden. Zolang ze niet vanaf Nederlands grondgebied werken hoeven buitenlandse diensten zich niet aan de Nederlandse wet te houden. Ze mogen hier data verzamelen volgens de wettelijke regels van het land waarin ze opereren.