Beveiligers Schiphol starten eerste acties

Maandagochtend vanaf 07.30 uur zijn de beveiligers van G4S op Schiphol gestart met hun eerste acties. Vooralsnog zullen ze een uur strikt volgens de regels gaan werken. Aanleiding zijn de stukgelopen onderhandelingen over de nieuwe cao voor de 1200 beveiligers in dienst bij G4S Aviation Security. Het ultimatum van FNV Beveiliging aan G4S Aviation Security liep tot 30 juni jl.”Door de acties kunnen iets langere rijen bij de security checks ontstaan, maar niemand zal zijn vlucht missen”, zegt Tanja Schrijver, bestuurder FNV Beveiliging. “We gaan de werkinstructies wat strikter naleven. Nu de werkgever niet op ons ultimatum is ingegaan, kunnen wij niets anders dan met acties onze eisen kracht bijzetten.”

Na een lang traject van onderhandelingen concludeerden vakbonden FNV Beveiliging en CNV Vakmensen dat er een onoverbrugbaar gat was tussen wat de bonden willen en wat de werkgevers bieden. Schrijver: “De werkgever biedt de beveiligers in 2018 geen enkele loonsverhoging, nul procent dus. En dat is voor ons echt onacceptabel.”

Volgens Schrijver hebben de beveiligers een loonsverhoging van 3,5 procent in 2018 nodig om er niet nog meer op achteruit te gaan. Daarnaast wil FNV geen verslechteringen in de cao en maatregelen om de werkdruk te verminderen, zoals het geleidelijk verlagen van de arbeidsduur per week naar 34 uur. Het is immers belangrijk dat beveiligers goed uitgerust op hun werk komen. “De beveiligers doen belangrijk werk met vaak zware roosters. Juist daarom zijn niet alleen de loonsverhoging maar ook afspraken over het verminderen van de werkdruk zo belangrijk”, aldus Schrijver.

FNV Beveiliging en CNV Vakmensen hebben de werkgevers die vallen onder de cao Particuliere Beveiliging eveneens een ultimatum gesteld dat afliep op 30 juni jl., omdat ook op die cao-tafel het gat tussen wat de bonden eisen en wat de werkgevers bieden onoverbrugbaar groot is. En ook de beveiligers die onder deze landelijke cao vallen zijn inmiddels met acties begonnen. Zolang de werkgevers niet tegemoet komen aan de eisen van de vakbonden, zullen de acties doorgaan. Schrijver: “We voeren actie tot we bereiken wat we willen. Nul procent in 2018 is echt onacceptabel. Beveiligers zijn meer waard dan nul procent, want ze doen overal in het land belangrijk werk.”

Menno Elgersma, beveiliger op Schiphol: “Wij zetten ons 24 uur per dag, 7 dagen per week, keihard in voor de veiligheid van passagiers en onze luchthaven Schiphol. Wij verwachten daar op z’n minst een stukje waardering van onze werkgevers voor terug. Nul procent loonsverhoging en ongezonde roosters is geen blijk van waardering, integendeel.”

De beveiligingsbranche is sterk geliberaliseerd en het meeste beveiligingswerk wordt aanbesteed. In een markt die steeds competitiever wordt, ontstaat er enorme druk op de prijzen en daarmee de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. De FNV vindt dat daar een eind aan moet komen. Dat begint met het afsluiten van een fatsoenlijke en algemeen verbindend verklaarde cao, waardoor de concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt gestopt.

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers die onder andere werken voor Securitas, Trigion en G4S Nederland, maar ook voor Schipholbeveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec.