Branchescan 2016 VEBON-NOVB: ontwikkelingen in technische beveiliging

De technische beveiligingsbranche groeit gestaag en ondernemers zijn positief. In 2016 is een omzet van 1.188 miljoen euro gerealiseerd. De omzet is hiermee met 11,1 procent gestegen ten opzichte van de vorige branchescan, die midden in de economische crisis werd gehouden. Met deze omzet vertegenwoordigt de technische beveiligingsbranche ongeveer 0,18 procent van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. Dat blijkt uit een branchescan over 2016 voor de technische beveiligingssector die VEBON-NOVB heeft laten uitvoeren.

Het merendeel van de ondernemers is positief over de verwachting voor 2017. 75 procent van de bij VEBON-NOVB aangesloten bedrijven verwacht een stijging van de omzet. 34 procent van de ondernemers houdt zich alleen bezig met het vakgebied veiligheid en 30 procent richt zich specifiek op de markt voor brandveiligheid. Het overige deel behaalt de omzet uit een combinatie van beide vakgebieden.

De technische beveiligingsbranche is goed voor circa 8.470 banen, ten opzichte van de vorige branchescan een stijging van 9 procent. Bij de aangesloten bedrijven wordt een gemiddeld ziekteverzuim genoteerd van 3,1 procent. Dit verzuimpercentage is de laagste van alle veiligheid gerelateerde sectoren en lager dan het landelijk gemiddelde van 3,9 procent.

In de branchescan is ook in kaart gebracht welke specifieke preventieve maatregelen de leden van VEBON-NOVB nemen op het gebied van cybersecurity. Hieruit blijkt onder meer dat bedrijven met meer dan twintig medewerkers meer gebruik maken van bewustwordingsprogramma’s en uitgebreide encryptieprogramma’s in vergelijking met kleinere bedrijven, die vaker vertrouwen op een firewall en antivirussoftware en cybersecurity uitbesteden aan gespecialiseerde ICT-bedrijven.

De overgrote meerderheid van de leden heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overtredingen kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. De belangrijkste maatregelen die zowel kleine als grote bedrijven nemen zijn het afschermen van alle persoonsgegevens en bepalen van specifieke toegangsrechten welke medewerkers welke data kunnen benaderen (38 procent) en het aannemen van een specifieke medewerker die is getraind om deze zaak te managen (18 procent).

Meer informatie over de branchescan is hier te vinden.