Cameratoezicht douane in haven Rotterdam tegen cocaïnesmokkel

Opsporingsinstanties gaan met camera’s extra toezicht houden in de Rotterdamse haven. Zo hopen de instanties cocaïnesmokkel en mensenhandel tegen te gaan.Het net rond cocaïnesmokkelaars moet zo strakker worden aangetrokken. Tot nu toe hielden de opsporingsdiensten alleen ter plekke toezicht. Een proef met camerabeveiliging op de Sluisjesdijk was volgens de deelnemende partijen succesvol. Onder meer de douane, de zeehavenpolitie, de gemeente en het Havenbedrijf waren bij de proef betrokken.

Inmiddels hangen ook de eerste nieuwe camera’s op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat dit jaar ongeveer dertig camera’s worden geïnstalleerd. De komende jaren komen er nog bijna tweehonderd bij. In april zijn nog acht mensen aangehouden die worden verdacht van cocaïnesmokkel via de haven van Rotterdam. Een van deze mensen was werkzaam bij de Belastingdienst. Begin juni kwam naar buiten dat douaniers en havenmedewerkers soms miljoenen euro’s krijgen om met smokkelaars samen te werken.