CAO evenementen- en horecabeveiligingsbranche gewijzigd

De sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de LBV hebben de bestaande CAO voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche gewijzigd. De tussentijdse wijziging heeft als ingangsdatum 1 januari 2018. Alle loonschalen verhoogd zijn met 1,7 procent.

Dit is gelijk aan de stijging van het Wettelijk Minimumloon over 2017. Daarmee blijft de CAO in lijn met eerdere afspraken om minimaal 102 procent van het Wettelijk Minimumloon te betalen. Tevens is de tekst van de cao aangepast op de wetswijzigingen met betrekking tot de minimum jeugdlonen. Vanaf 1 juli 2017 moet een 22-jarige het volwassenen loon krijgen en vanaf 1 juli 2018 geldt dat vanaf 21 jaar. Verder is met de LBV een ‘sociale agenda’ voor 2018 afgesproken.

De huidige CAO voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche CAO is een vijfjarige cao met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.