Convenant voor aanpak overvallen geld- en waardetransport

Vijf publiek-private partijen, waaronder minister Blok (V&J) en Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, tekenen een convenant om de aanpak van overvallen op gelddepots te verstevigen. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt die moeten leiden tot een effectievere samenwerking, preventie en bestrijding van overvallen op geld- en waardedepots.

Overvallers van deze depots deinzen er niet voor terug vuurwapens en explosieven te gebruiken. Een effectieve bestrijding vereist een krachtenbundeling van betrokken publieke en private partijen. Volgens Griffith is juist daarom dit convenant zo belangrijk: “Door heldere keurmerkeisen te stellen aan de beveiliging van de depots van geld- en waardetransporteurs neemt de sector haar verantwoordelijkheid. Minstens zo belangrijk zijn de afspraken die we hebben gemaakt met de politie over de uitwisseling van modus operandi en gezamenlijke trainingen. Zo dragen we samen verder bij aan de bescherming van het chartale betalingsverkeer en de veiligheid van Nederland in het algemeen.”

Doel van de krachtenbundeling is diefstal van aanwezige waarden op depots van geld- en waardetransporteurs daadwerkelijk te ontmoedigen, tijdig te detecteren en te vertragen. Hiervoor worden de veiligheidsplannen aangescherpt om indringers sneller te detecteren en overvallen op geldtransportbedrijven met explosieven en zware voertuigen effectief te vertragen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de inzet van de Dienst Speciale Interventie, de Meldprocedure Overvallen en het meldingsprotocol-112. Het convenant wordt ondertekend door minister Blok, Laetitia Griffith, de Nationale politie, G4S en SecurCash.

Frans Heeres, landelijk portefeuillehouder Overvallen bij de Politie: “Het convenant vormt een bevestiging van de goede samenwerking, waarbij in de afgelopen jaren al een goed resultaat is behaald. Enkele overvallen op geldtransportbedrijven de laatste tijd bevestigen echter dat continu aandacht en informatie-uitwisseling noodzakelijk is om de private branche in staat te stellen blijvend de juiste maatregelen te nemen.”

Paul van der Knaap, directeur G4S Cash Solutions: “Wij hanteren het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche waarbinnen rekening wordt gehouden met de eisen aan locaties waar op- en overslag en verwerking van geld en hoge waarden plaatsvindt. Dit is van grote waarde, ook voor onze opdrachtgevers.”

Mario Koevoets, Statutair Directeur SecurCash: “We zijn er trots op onderdeel uit te mogen maken van dit convenant. Door de juiste kennis en expertise te combineren kunnen we samen de beste beveiligingsconcepten opstellen en veiligheidsmaatregelen nemen.”