Douane zoekt honderden nieuwe medewerkers vanwege brexit

De douane houdt momenteel een van de grootste wervingscampagnes ooit. Vanwege de brexit zijn er honderden nieuwe medewerkers nodig voor de grensbewaking op Schiphol en in de Rotterdamse haven.

In de buurt van Schiphol is een opleidingscentrum nagebouwd met een aankomsthal in het klein. Daar krijgen nieuwe medewerkers les in het controleren van koffers.

Staatssecretaris van Financiën Snel zegt dat er bij een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken over het verkeer van personen en goederen ongeveer negenhonderd extra douaniers nodig zijn. Maar ook bij een zachte brexit – met afspraken – zijn veel extra mensen nodig. En dat kost geld. De Algemene Rekenkamer becijferde deze maand dat de kosten voor de Nederlandse overheid kunnen oplopen tot 2,3 miljard euro. Het grootste deel van het geld is nodig voor de extra controles door diensten als de Voedsel- en Warenautoriteit en de douane.

“We bereiden ons voor op een no deal. En dat betekent ruim negenhonderd mensen erbij”, zegt Nanette van Schelven, algemeen directeur van de douane tegen de NOS. “Maar het is niet makkelijk om al die mensen snel te werven en op te leiden. Op 29 maart, deal of geen deal, hebben wij niet onze ruim negenhonderd mensen aangenomen en opgeleid. Dat is ook niet mogelijk. Wij breiden het personeelsbestand met ongeveer 20 procent uit. We verwachten dat we eind maart driehonderd mensen hebben aangenomen en opgeleid. Die kunnen de eerste effecten van de brexit aan.” De vijfhonderd mensen die op dat moment in opleiding zijn, stromen later in.