Eerste certificaat voor woningsprinklerinstallaties uitgereikt

Het eerste certificaat voor het installeren van woningsprinklerinstallaties volgens het CCV-certificatieschema werd maandag namens certificatie-instelling CIBV uitgereikt aan Michiel Huisman van Huisman sprinklertechniek. Het CCV ontwikkelde het certificatieschema woningsprinklerinstallaties in samenwerking met stakeholders zoals de brandweer en installateurs.

CIBV kon als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV sluiten om het certificatieschema te mogen gebruiken. Huisman Installatietechniek heeft als eerste bedrijf aangetoond woningsprinklerinstallaties te kunnen aanleggen die voldoen aan alle eisen volgens het CCV-certificatieschema en de normen die van toepassing zijn.

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van woningbranden is de afgelopen jaren niet afgenomen. Om mensen een grotere overlevingskans te geven om uit een brandende woning of woongebouw te komen zijn woningsprinklerinstallaties ontwikkeld. Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een woningsprinklerinstallatie vergen een gespecialiseerde vakbekwaamheid.

De certificatie-instelling CIBV controleert of de aangesloten sprinklerinstallatiebedrijven ook daadwerkelijk de benodigde kwaliteit leveren. CIBV maakt hierbij gebruik van het certificatieschema Woningsprinklerinstallaties, ontwikkeld door het CCV als onafhankelijk schemabeheerder.