Eerste Kamer steunt intrekken paspoort jihadist

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het plan van het kabinet om het Nederlanderschap te kunnen afpakken van mensen die in het buitenland meevechten bij een terroristische organisatie. Daar is geen veroordeling van de rechter voor nodig.

Het wetsvoorstel is bedoeld om jihadisten te weren die bij terugkeer in Nederland een gevaar kunnen vormen. Het voorstel geldt alleen voor mensen die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben. De minister van Veiligheid en Justitie krijgt de bevoegdheid om een paspoort af te nemen zonder strafrechtelijke veroordeling.

Tot op het laatste moment was niet duidelijk of het voorstel het zou halen. Een nipte meerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en 50PLUS stemde voor. Maar onder andere PvdA, GroenLinks, SP en D66 waren tegen. De Tweede Kamer was eveneens verdeeld over het voorstel, maar stemde uiteindelijk ook voor.

De Eerste Kamer stemde ook in met twee andere terreurmaatregelen. Daardoor wordt het mogelijk om iemands paspoort of identiteitskaart te laten vervallen als diegene een uitreisverbod heeft gekregen. Ook wordt het mogelijk om een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod op te leggen aan mensen die zich willen aansluiten bij terroristische organisaties.