Enkelbanddragers preventief de cel in wegens softwarestoring

Als gevolg van een softwarestoring zijn honderden enkelbanddragers in heel Nederland eind vorige week buiten beeld geweest. Een aantal werd preventief opgesloten, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nadat de storing bekend werd, is direct actie ondernomen. Er is per enkelbanddrager gekeken of er maatregelen getroffen moesten worden, zoals het preventief insluiten in een gevangenis. Ook zijn slachtoffers en nabestaanden zo snel mogelijk geïnformeerd.

Het was niet de eerste keer dat het enkelbandsysteem hapert en de meldkamer niet alle gegevens van enkelbanddragers doorkregen. De vorige keer kwam dat door een storing bij Tele2. Nu lag het aan een softwareupdate. Een elektronische enkelband wordt gebruikt om in de gaten te houden of mensen die onder voorwaarden in vrijheid worden gesteld, zich aan hun locatiegebod houden.