Europees advies voor testen brandveiligheid meubilair

Jaarlijks overlijden in de EU ongeveer vijfduizend mensen als gevolg van woningbranden. Het aantal doden en gewonden kan flink dalen als fabrikanten bij de productie van bankstellen en matrassen beter testen op brandveiligheid. De Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) komt met aanbevelingen en wil met meubelfabrikanten in gesprek.

In het onderzoeksrapport ‘Fire safety of upholstered furniture and mattresses in the domestic area’ komt de FEU met een advies aan meubelfabrikanten welke brandveiligheidstesten zij het beste kunnen doen. Bij zeker 25 procent van de woningbranden waren brandbare bankstellen of matrassen de oorzaak.

“Dat percentage is veel te hoog”, zegt René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie en projectleider van het onderzoek. “In de VS en in het Verenigd Koninkrijk bestaat al regelgeving over brandveiligheid van meubilair en matrassen in een woonomgeving, in Europa nog niet.”

Met dit rapport geeft de FEU voor het eerst op Europees niveau een advies over brandveiligheid. Brandweerkorpsen gaan met de resultaten uit dit rapport in gesprek met onder meer fabrikanten, leveranciers en overheden over de acties en maatregelen die zij kunnen nemen.