Inlichtingendiensten plaatsten 3553 taps in 2017

De inlichtingendiensten hebben vorig jaar 3553 taps geplaatst om mensen af te luisteren. Dat hebben de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) gemeld aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat de afluisterstatistieken zijn gepubliceerd.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) plaatste de meeste taps: 3205. Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waren het 348 taps. Het gaat dan om het plaatsen van een telefoontap, een internettap of het plaatsen van microfoons. Het aantal taps is sinds 2002 bijna elk jaar toegenomen.

In 2016 werden 3477 taps door beide diensten geplaatst. De afgelopen jaren is het aantal flink toegenomen. In 2002 ging het bij de AIVD om 559 taps, in 2006 waren dat er 1324 en in 2012 kwam het aantal boven de 2000 uit en vier jaar later boven de 3000. De MIVD tapte in 2004 in totaal negentien keer af. Het aantal taps kwam bij deze organisatie in 2015 pas boven de honderd. Een jaar later waren het er 382.

Het aantal taps staat niet gelijk aan het aantal onderzoeken van de inlichtingendiensten. Afgeluisterde personen of organisaties kunnen op verschillende manieren en op meerdere apparaten worden afgeluisterd.

De afluisterstatistieken waren geheim, maar komen nu in de jaarverslagen van de AIVD en MIVD te staan. De gegevens zijn gepubliceerd na een verzoek van de organisatie Bits of Freedom. De Raad van State oordeelde in december dat onvoldoende was gemotiveerd waarom de cijfers geheim zouden moeten blijven.