Justis publiceert lijst met vergunninghouders Wpbr

Screeningsautoriteit Justis verleent vergunningen in het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Vanuit de samenleving ontvangt Justis regelmatig de vraag welke organisaties over een geldige Wpbr vergunning beschikken. Om de toegang tot deze openbare informatie te vergemakkelijken, zal Justis vanaf april periodiek een actuele lijst met alle Wpbr vergunninghouders publiceren.

De Wpbr stelt een aantal beroepseisen ter waarborging van de kwaliteit (bekwaamheid en betrouwbaarheid) van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in Nederland. De Wpbr bepaalt onder meer dat een vergunning vereist is voor organisaties die beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden (willen) uitvoeren. Justis neemt aanvragen voor vergunningen in behandeling en verstrekt deze aan organisaties die aan de eisen voldoen.

Als er een overtreding van de wet- en regelgeving wordt geconstateerd door de toezichthouder (de politie), dan kan Justis hierop haar sancties-instrumentarium inzetten: de overtreder waarschuwen, een bestuurlijke boete opleggen of diens vergunning intrekken.

De eerste lijst die is gepubliceerd biedt een totaaloverzicht van alle bedrijven die op 3 april over een geldige Wpbr vergunning beschikken. Het document is interessant voor brancheverenigingen en mensen/organisaties die overwegen een beveiligingsorganisatie in te schakelen, maar eerst willen weten of deze een geldige vergunning heeft. De lijst zal ieder kwartaal worden geactualiseerd.

Kijk hier voor meer informatie.