Kwart burgemeesters bedreigd door criminelen

Bijna een kwart van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen, maar er is toch geen sprake van grootschalige beïnvloeding van het lokale bestuur. Dat is een van de conclusies van een onderzoek onder vierduizend burgemeesters, wethouders en ambtenaren. Het onderzoek is gedaan door het bureau Pro Facto, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De onderzoekers benadrukken dat pogingen om besluiten te beïnvloeden niet automatisch betekenen dat er echt invloed was. Van alle mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan zegt 1 procent dat criminele bedreigingen ‘ondermijnende effecten’ hebben gehad. En 8 procent heeft het over effecten door ‘criminele infiltratie’.

Bij de bedreigingen van burgemeesters gaat het vooral om anonieme uitingen. De onderzoekers hebben geen gevallen gevonden waarin de bedreigingen tot fysiek geweld hebben geleid.

Pro Facto zegt dat op basis van het onderzoek niet kan worden vastgesteld wat de impact is op de nationale veiligheid. Toch is er wel een nationaal probleem, vinden de onderzoekers: beïnvloeding met een crimineel oogmerk komt in alle provincies voor, zowel in grote als in kleine gemeenten.

De ministers Blok en Plasterk gaan de komende tijd bijeenkomsten organiseren met onder anderen burgemeesters, commissarissen van de koning en wetenschappers om de problemen beter in kaart te brengen en het lokale bestuur weerbaarder te maken tegen criminaliteit.