Literatuurstudie IFV naar brandbestrijding in wegtunnels

De Nederlandse brandweer heeft nog geen wetenschappelijk onderbouwde landelijke richtlijnen voor het veilig en effectief bestrijden van branden in wegtunnels. Ter voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin is gekeken naar wat er met name in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de aanpak van tunnelbranden door de brandweer en welke factoren daarbij van belang zijn.

Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat de volgende factoren een belangrijke rol spelen: de keuze van strategie en tactiek, zoals offensief of defensief inzetten; de (on)mogelijkheid om snel voort te bewegen en te werken in met rook gevulde tunnels; fysieke beperkingen, bijvoorbeeld het beperkte bereik van de straalpijpen; het gebruik van (vaste of mobiele) ventilatiesystemen; de bekendheid met het tunnelontwerp en de gebruikte constructiematerialen.

De onderzoekers zijn nu bezig om de wetenschappelijke kennis uit de studie en de operationele ervaringen te vertalen in enkele praktische handvatten voor bevelvoerders en officieren van dienst (OvD’s). Dit doen ze in samenwerking met een aantal bevelvoerders en OvD’s uit het veld. Het landelijke handelingsperspectief voor tunnelbrandbestrijding verschijnt nog voor de zomer.

Meer informatie over de literatuurstudie is hier te vinden.