Look-alike-fraude met Nederlands paspoort komt nauwelijks voor

Look-alike-fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten op Nederlands grondgebied komt maar weinig voor. Dat blijkt uit cijfers van het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) op Schiphol. De gegevens werden opgevraagd door stichting Privacy First, aangezien look-alike-fraude als reden werd gegeven voor de opslag van vingerafdrukken in het paspoort en voorheen ook in de identiteitskaart.

Look-alike-fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een authentiek reisdocument gebruikt van een ander met wie hij of zij sterke uiterlijke gelijkenissen vertoont. Een duidelijk beeld van de omvang van deze vorm van fraude ontbrak echter. Van 2008 tot en met 2016 zijn er door het ECID in totaal 192 gevallen van look-alike-fraude op Nederlands grondgebied geregistreerd, waarvan het grootste deel in 2008 (46). Vorig jaar ging het om veertien gevallen.