‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’

Een samenwerking van 32 organisaties roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. Hierin spreken zij ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

De organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Verkeers-veiligheidsonderzoek, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Verbond van Verzekeraars, signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in een jaar een toename van vijftigduizend zien tot bijna 850.000.

Volgens de deelnemers in het manifest raakt Nederland de internationale koppositie als verkeersveilig land in rap tempo kwijt, van een vaste top drie plaats naar inmiddels de negende positie op de wereldlijst. Ook wijst de coalitie op de maatschappelijke kosten: ongevallen zorgen voor een schade van 14 miljard euro per jaar, kijkend naar onder meer (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging.

In het Verkeersveiligheidsmanifest spreken de betrokken organisaties uit dat het aantal verkeersslachtoffers niet met een maatregel kan worden teruggebracht. Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. Beter benutten van kennis en innovatie zijn nodig, evenals effectievere handhaving en betere registratie en monitoring. Overheid en organisaties moeten beter samenwerken.