‘Meer grip op crisis': een kritische blik op de nationale veiligheid

Grote zorgen zijn er momenteel over de opmars van de ‘gele hesjes’ overal in West-Europa. Waar komt die onvrede onder een brede laag van de bevolking toch vandaan? Een duidelijke verklaring is te vinden in ‘Meer grip op crisis’, een bundeling van 25 opinieartikelen met een kritische blik op de nationale veiligheid van Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer uit de afgelopen twee jaar.

In het boek ‘Meer Grip op Crisis’ zijn deze artikelen chronologisch weergegeven. De schrijvers willen met dit boek de bewustwording en kennis rond crisisbeheersing verruimen en de verantwoordelijke instanties een instrument geven om het Nederlandse veiligheidsbeleid te verbeteren.

Het boek geeft een duidelijke verklaring waarom de ‘gele hesjes’ in opkomst zijn. Ook Nederland kan daar niet gerust op zijn. De vlam kan elk moment in de pan slaan. Daar is niet veel meer voor nodig, waarschuwen de auteurs. De mensen irriteren zich steeds meer aan de volgende zaken: gebrek aan eerlijkheid en authenticiteit van politici en bestuurders. Het amorele gedrag van bestuurders (zoals zelfverrijking, overtreden van regels en vriendjespolitiek). Politici en Tweede Kamerleden zijn alleen maar bezig met de reputatie (eigen of partijpolitieke belangen) en niet bezig met de belangen van de burgers. Alles wordt duurder, terwijl de lonen en uitkeringen niet meegroeien en worden genivelleerd. En dat voelt men in de portemonnee. Een groot pijnpunt. Perverse prikkels van de marktwerking. Dat banken en pensioenverzekeraars daardoor in de problemen komen wisten we al, maar dat ziekenhuizen omvallen is nieuw.

Dat bestuurders en toezichthouders behoorlijk de plank misslaan, wordt uitvergroot tijdens rampen en crisissituaties. Heldere voorbeelden waren de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de aardbevingenproblematiek, de fibronilcrisis de Q-koorts en het krampachtige gedrag tijdens (vermeende) terroristische activiteiten. Er is een ondoorzichtige structuur van organisaties ontstaan, waarbij men veelal langs elkaar heen werkt en waarbinnen verantwoordelijkheden en bevoegdheden onduidelijk zijn geformuleerd. De publiek-private samenwerking staat in de kinderschoenen en het leren van calamiteiten uit het verleden is onvoldoende. Tel daarbij op dat de kennis van bestuurders en toezichthouders op dit terrein onvoldoende is en dat de politie en Defensie haar slagkracht hebben verloren, dan moeten we concluderen dat het er niet al te rooskleurig voorstaat, stellen de auteurs.

Voor meer achtergrondinformatie en bestelmogelijkheid van het boek, zie www.svdc.nl/nieuws/nieuw-boek-meer-grip-op-crisis-/.