Meer incidenten op COA-locaties in najaar 2016

Het aantal incidenten op en rondom COA-locaties is gestegen in het tweede deel van 2016. In totaal kwamen in die periode 9610 meldingen binnen bij het COA. Een half jaar eerder waren dat er 9100.

Bij de meeste meldingen ging het over kleinere zaken zoals het niet schoonmaken van de kamer of geluidsoverlast. Bij 4115 meldingen was er echter sprake van fysieke agressie, zoals schoppen of slaan of zelfdestructieve acties en suïcidedreigingen.

Dat blijkt uit cijfers van alle incidenten op en rondom asielopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de politie, waarvan staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) een overzicht naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij de politie kwamen 3277 meldingen binnen over zaken op en rondom COA-locaties. Een half jaar eerder waren dat er 3600. Deze zaken varieerden van vermissingen tot diefstal of vechtpartijen. 1754 meldingen hadden geen betrekking op strafbare feiten, maar op bijvoorbeeld het bieden van noodhulp en het verlenen van assistentie door de politie. In 1523 gevallen ging het om incidenten variërend van verstoring van de openbare orde, vermogensdelicten en geweldpleging.

De COA-registraties zijn in de tweede helft van 2016 licht gestegen ten opzichte van het aantal registraties begin 2016, ondanks een daling van de gemiddelde bezetting. Dit is onder meer toe te schrijven aan de toegenomen overlast van asielzoekers uit veilige landen in 2016. Ook heeft het COA de afgelopen tijd ingezet op verbetering van de meldingsbereidheid.