Meer keuze uit inspectie-instellingen voor PGS-locaties

Beheerders van locaties die gevaarlijke stoffen in opslag hebben, kunnen sinds december kiezen uit twee inspectie-instellingen om de verplichte brandbeveiligingsinspecties uit te voeren. Naast Bureau Veritas is nu ook Kiwa R2B bevoegd inspecties uit te voeren volgens het inspectieschema Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het inspectieschema voor opslag van gevaarlijke stoffen bestaat uit twee schema’s: een schema voor inspectie van het uitgangspuntendocument en een schema voor inspectie op locatie. Het uitgangspuntendocument moet elke vijf jaar worden gecontroleerd of het nog aan de juiste normen voldoet. De locatie moet in veel gevallen elk jaar worden geïnspecteerd. De precieze voorwaarden zijn vastgelegd in de vergunning.

De inspectieschema’s sluiten naadloos aan op PGS 15. Ze zijn ook bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS-publicaties (bijvoorbeeld PGS 8, PGS 29, PGS 31).