Meer valse eurobiljetten, maar niet in Nederland

Terwijl het aantal valse eurobiljetten wereldwijd licht is gestegen, was in Nederland vorig jaar juist een daling van ruim 8 procent te zien. In totaal werden in 2017 in Nederland 43.000 nepbiljetten geteld, tegenover 694.000 in de rest van de wereld. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

In 2015 registreerde de toezichthouder nog 67.000 valse biljetten. Een verklaring voor de daling kan DNB niet direct geven, wel denkt de bank dat oplettende winkeliers en de vergrootte aandacht voor nepgeld door politie en justitie hebben bijdragen aan de forse daling.

Net als afgelopen jaren wordt het vijftig eurobiljet het vaakst nagemaakt. Bijna drie op de vier nepcoupures is een vijftigje, gevolgd door briefjes van twintig en vijfhonderd euro. Nepbiljetten van vijf euro zijn in Nederland niet of nauwelijks gevonden. Opvallend is dat in de rest van de eurozone (2 procent) het aandeel valse coupures van vijfhonderd euro een stuk lager is dan in Nederland (11 procent). Daarentegen worden in de rest van Europa meer twintigjes aangetroffen.

Er zijn wereldwijd 21 miljard echte eurobiljetten in omloop. Vervalsingen zijn volgens DNB vaak eenvoudig te herkennen, omdat het steeds moeilijker wordt om euro’s na te maken. Zo beschikken alle euro’s over een watermerk, voelbare inkt en een getal dat van kleur verandert als het biljet wordt gekanteld.