Minder antisemitische en racistische incidenten in Nederland

Het aantal racistische incidenten in Nederland is in 2017 afgenomen, maar de ernst ervan is wel toegenomen. Er waren vorig jaar meer bedreigingen en meer geweldsincidenten dan in 2016 en de jaren daarvoor, blijkt uit het onderzoek ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’, dat het Verwey-Jonker Instituut heeft uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting.

Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat op basis van aangiftes is geïnventariseerd hoe racisme, antisemitisme en extreemrechts zich ontwikkelen in Nederland, meldt de NOS. In 2017 waren er 3486 gemelde incidenten, het jaar daarvoor waren dat er 4038. Ook het aantal incidenten met een antisemitisch karakter is afgenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om spreekkoren in voetbalstadions.

Bij antisemitisme is een verschuiving te zien van deze incidenten, waarbij geen fysiek geweld wordt gebruikt, naar bedreigingen van en geweld tegen Joodse mensen of Joodse instellingen. Dat laatste neemt toe. In 2016 daalde het aantal incidenten waarbij Joodse mensen werden bedreigd of aangevallen van 57 naar 35. In 2017 is dat weer toegenomen tot 46.

De onderzoekers zien ook dat extreemrechtse organisaties en extreemrechts gedachtengoed meer gemeengoed worden in de samenleving, onder meer op sociale media en in de politiek. Extreemrechtse onderwerpen en complottheorieën zijn niet langer taboe in het maatschappelijke en politieke debat.

Ondanks terroristische aanslagen, de vluchtelingencrisis en de demonstraties rond Zwarte Piet was in 2017 geen sprake van een toename van racistische incidenten rond maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. De onderzoekers denken dat dat komt omdat Nederland eraan gewend raakt. Het aantal racistische incidenten blijft door de jaren heen ongeveer gelijk.