Nationale Cybersecurity Research Agenda III gepresenteerd

De derde editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA III) is dinsdag in ontvangst genomen door Patricia Zorko, directeur Cyber van de NCTV. Om de veiligheid in het digitale domein te garanderen is het noodzakelijk dat kennis up-to-date blijft, er innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor veilige hard- en software en dat talent, en daarmee de Nederlandse cybersecurity kennispositie, wordt behouden.

Onderzoek op het gebied van cybersecurity en kennisontwikkeling zijn één van de zeven hoofdambities van de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). Het doel is om met de uitvoering van één nationale cybersecurityonderzoeksagenda een bijdrage te leveren aan de cybersecurity van verschillende sectoren.

De derde editie van de NCSRA beschrijft de uitdagingen voor cyberbeveiligingsonderzoek rond vijf pijlers, die samen cybersecurityonderzoek en -ontwikkeling in Nederland ondersteunen. Deze pijlers zijn: Ontwerpen, Verdedigen, Governance, Aanvallen en Privacy. Ze moeten richting geven aan het onderzoek en interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken. Zo heeft elke pijler bijdragen nodig van computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

De NCSRA III is ontwikkeld door dcypher, het cybersecurityplatform voor hoger onderwijs en onderzoek dat is opgericht door de ministeries van Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NCSRA III is een gezamenlijke inspanning van experts uit de publieke, private en academische sector.