Nationale Veiligheid Strategie 2019 gepubliceerd

Nationale Veiligheid Strategie 2019 gepubliceerd

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) gepubliceerd. Daarin staat wat de nationale veiligheidsbelangen zijn die beschermd moeten worden, hoe die belangen op dit moment worden bedreigd en op welke wijze de weerbaarheid wordt georganiseerd tegen deze risico’s en dreigingen.

De Nationale Veiligheid Strategie 2019 maakt een onderscheid tussen veiligheidsvraagstukken die vragen om een versterkte aanpak en veiligheidsvraagstukken die vragen om een onverminderde inzet op weerbaarheid. Met de NVS 2019 start een nieuwe strategische cyclus, die periodiek herhaald wordt om continu te toetsen of de bescherming van de nationale veiligheidsbelangen in de pas loopt met ontwikkelingen van dreigingen en risico’s die de nationale veiligheid kunnen raken. Deze cyclus kent een omlooptijd van drie jaar, maar wordt tussentijds herijkt aan eventuele nieuwe ontwikkelingen en dreigingen of risico’s voor de nationale veiligheid. Door dit proces moet Nederland in staat zijn om zich te blijven beschermen tegen de ontwikkeling van dreigingen en risico’s en wordt de nationale veiligheidsaanpak toekomstbestendig versterkt.

Meer informatie over de Nationale Veiligheid Strategie 2019 is hier te vinden.