NCTV: digitale ontwrichting maatschappij dreigt

NCTV: digitale ontwrichting maatschappij dreigt

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt in het Cybersecuritybeeld 2019 voor ontwrichting van de Nederlandse maatschappij door cyberaanvallen uit het buitenland. Vitale digitale systemen zijn vaak nog steeds niet goed beveiligd. De nationale veiligheid komt daardoor volgens de NCTV in het geding.

Bijna alle belangrijke processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd en er zijn nauwelijks nog analoge terugvalopties of alternatieven. Dat maakt ons land volgens het Cybersecuritybeeld 2019 zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Een aanval op een netwerk kan leiden tot een kettingreactie en uiteindelijk zelfs tot uitval van bijvoorbeeld gas, water of elektriciteit.

De grootste dreiging gaat volgens de NCTV uit van landen als China, Iran en Rusland die ‘offensieve cyberprogramma’s’ zouden hebben gericht tegen Nederland, met als doel spionage, verstoring en sabotage. De NCTV wijst er ook op dat het overgrote deel van de hard- en software wordt ontworpen en gemaakt in China en de VS. Via ‘achterdeurtjes’ zouden die landen data kunnen verkrijgen van Nederlandse gebruikers en bedrijven.

De beste manier om de risico’s te verminderen, is volgens de NCTV het verhogen van de weerbaarheid en die is nog steeds niet op orde. Regelmatig worden systemen platgelegd, vaak met eenvoudige methoden. Dat kan voorkomen worden door het nemen van basismaatregelen.