Nieuw online instrument met maatregelen voor veilige vakantieparken

Vakantieparken kampen regelmatig met problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Het CCV heeft hiertoe een digitaal instrument ontwikkeld met maatregelen voor gemeenten, ondernemers, politie en anderen om criminaliteit, verloedering en overlast op vakantieparken te voorkomen.

Een deel van de vakantieparken is de oorspronkelijke recreatieve functie verloren en heeft problemen variërend van overlast door dronkenschap of lawaai, tot verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van prostitutie, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen. Vaak hebben de lokale overheden geen of onvoldoende beeld bij de aard en omvang van de problemen, of welke instrumenten ze kunnen inzetten om de problemen aan te pakken.

Met het nieuwe digitale instrument kan de problematiek op en rond vakantieparken in beeld worden gebracht. Voor de werkbaarheid is het instrument onderverdeeld in drie typen problemen. Het gaat daarbij om vakantieparken die worden gebruikt als huisvesting voor mensen die uit het zicht willen zijn, zoals criminelen en mobiele bendes, vakantieparken die huisvesting bieden aan kwetsbare personen, bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met mensenhandel, uitbuiting, GGZ-problematiek en arbeidsmigranten en vakantieparken die als locatie dienen voor criminele activiteiten.

Per type probleem biedt het instrument bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en overige maatregelen die gemeenten samen met onder andere de Belastingdienst, provincie, politie en ondernemers kunnen inzetten voor duurzame oplossingen. Het instrument is een aanvulling op de Handreiking voor Veilige vakantieparken die eerder dit jaar werd gepubliceerd en is tot stand gekomen met medewerking van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-Brabant, Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het programma Vitale Vakantieparken.

Meer informatie is te vinden op hetccv.nl/onderwerpen/veilige-vakantieparken