‘Nieuwe privacywet dwingt ondernemers tot maatregelen’

Vanaf 25 mei 2018 moet in Nederland worden voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Detailhandel Nederland heeft daarom een online checklist opgesteld die winkeliers helpt om zich hierop voor te bereiden.

De kaders waar binnen een bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt (of laat verwerken) veranderen. Denk aan klantgegevens als naam, adres, woonplaats, bestelhistorie, betaalgegevens, klantenkaarten en nieuwsbrieven. Maar – veel directer – ook het (laten) verwerken van (personeels)gegevens valt onder de nieuwe wet.

De online checklist werd door voorzitter Guido van Woerkom gepresenteerd aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland vanaf mei 2018 toezicht op de naleving van de nieuwe privacywet.

“Winkeliers moeten goed geïnformeerd worden over de veranderingen die hen kunnen raken. Het is een complex geheel, waar wij met deze online AVG check helderheid in verschaffen. De AVG check biedt binnen tien minuten inzicht in acties die ondernemers nu kunnen ondernemen. Ondernemers weten met deze leidraad beter op welke acties ze zich moeten richten”, aldus Van Woerkom bij de presentatie.

“Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Ook winkeliers. Vaak nog meer gegevens als ze ook een webwinkel hebben. Al die organisaties moeten zich aan de privacywet houden”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Het is heel goed dat Detailhandel Nederland haar leden daar via deze online check bewust van maakt. Ik hoop dat winkeliers zich mede hierdoor goed voorbereiden op hun verplichtingen en verantwoordelijkheden onder de nieuwe wet. Een goede voorbereiding nu, kan handhaving in de toekomst voorkomen.”