Nieuwe uitgave over brandveiligheid van gebouwen

Tijdens de studiedag ‘Veilig Vluchten’ van vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de dertiende editie van de uitgave ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ gepresenteerd. Deze helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw.

De nieuwste uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Het hoofdstuk over de verantwoordelijkheden van de gebouweigenaar is verduidelijkt met de oproep aan iedere gebouweigenaar en huurder: ‘controleer uw gebouw en neem desnoods zelf (nood) maatregelen. Alleen dan kunnen we schade en slachtoffers door brand voorkomen’.

Daarnaast is nog meer nadruk gelegd op brandveiligheid en gevels vooral in hoofdstuk 5. De betrokken organisaties roepen iedereen die met controles bezig is hiervan kennis te nemen. Ook is het onderwerp zelfsluitendheid uitgebreider toegelicht, want een zelfsluitende deur dient zonder tussenkomst van menselijk handelen te sluiten.

Meer informatie is hier te vinden.