Norm voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor commentaar gepubliceerd

NEN heeft Ontwerp NEN 5089 ‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’ voor commentaar gepubliceerd. De NEN 5089 verwijst Europese normen voor hang- en sluitwerkproducten enerzijds en de normen voor complete gevelelementen anderzijds. Beide groepen van normen beschrijven methoden om de inbraakwerendheid van producten te bepalen en classificaties daarvan.

Omdat deze methoden soms verschillend zijn, wordt NEN 5089 uitgebracht. NEN 5089 kan gebruikt worden in het kader van certificatie.

Wijzigingen ten opzichte van NEN 5089:2009: de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe producten voor inbraakveiligheid op de Nederlandse markt gekomen, zoals elektromechanische cilinders, elektronische sloten, meerpuntssloten, hangsloten en mechatronisch deurbeslag. Bij deze nieuwe producten horen ook nieuwe normen, classificaties en bepalingsmethoden. Ontwerp NEN 5089 heeft deze vernieuwingen opgenomen.

Ook zijn de representatieve gevelelementen aangepast aan de maatvoeringen en specificaties, zoals die op dit moment door de testinstituten gehanteerd worden. Deze zijn beschreven in bijlage A.

Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2019 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.